Waar zijn jonge talenten naar op zoek?

PwC EMEA Workforce Preference Study

Donderdag 26 augustus 2021 - Jonge werkzoekenden willen meer dan een financieel aantrekkelijk salarispakket. Dat blijkt uit de recentste Workforce Preference Survey van PwC, waarin gepeild wordt naar de verwachtingen van studenten en starters (leeftijd 16-28) van alle onderwijsniveaus in 11 landen, onder wie 584 uit België. Transparantie en eerlijkheid, een goede reputatie en flexibiliteit blijken de sleutel om getalenteerde medewerkers aan te trekken en te behouden. De resultaten van deze studie zijn een wake-upcall voor werkgevers die er niet van overtuigd zijn dat niet-financiële factoren een belangrijke rol spelen voor de motivatie van hun medewerkers van morgen.

Een grensloze gemeenschap van gelijkgezinde jonge mensen

De jongeren van vandaag zijn niet te vergelijken met vroegere generaties. Het onderzoekt toont aan dat hun voorkeuren en gewoonten op vlak van de werkplek niet langer specifiek bepaald worden door hun locatie, en we in de plaats eerder een grensloze wereldwijde gemeenschap van jongeren zien ontstaan met dezelfde voorkeuren. Dat wordt vooral in de hand gewerkt ontwrichtende technologie en de invloed van sociale media. De onderzoeksresultaten duiden dan ook meer op wereldwijde patronen in plaats van louter lokale. Dat wordt weerspiegeld in de resultaten van alle landen waar dit onderzoek gevoerd werd. Boeiend en uitdagend werk prijkt helemaal bovenaan op het verlanglijstje van de Belgische respondenten, die verder ook belang hechten aan flexibiliteit en een werkomgeving met een grote maatschappelijke focus. Tegelijkertijd stellen we wel vast dat de voorkeuren van de toekomstige medewerkers toch licht verschillen naargelang van de regio waar ze zich bevinden. Uit onze studie blijkt dat boeiend en uitdagend werk, samen met een gezonde werk-privébalans de topprioriteiten zijn in West- en Zuidwest-Europa. Mensgerichte bedrijfsculturenscoren hoog in West- en Zuidwest-Europa, terwijl in andere regio's de voorkeuren eerder gelinkt zijn aan financiële aspecten of resultaatgerichtheid.

Bart Van Den Bussche, Partner bij PwC Belgium: “De manier waarop mensen werken, ondergaat momenteel een grondige transformatie. Opkomende technologieën en datagestuurde besluitvorming brengen verandering teweeg in producten, businessmodellen en de aard van de taken die mensen moeten uitvoeren. Jobs en vaardigheden veranderen zienderogen en de voorkeuren van werkzoekenden verschuiven, met name bij de jongere generaties. Naarmate het werknemersbestand steeds diverser wordt, is het duidelijk dat één standaard verloningspakket voor iedereen niet de manier is om talenten aan te trekken en te behouden. Organisaties moeten hun personeelsaanpak herzien om gelijke tred te houden met deze evolutie. Daarom is het van cruciaal belang dat organisaties beschikken over betrouwbare data over wat jonge talenten drijft wanneer ze op zoek gaan naar een nieuwe werkgever."

Jongere werknemers denken wél aan de langere termijn

Naast een op mensen gerichte werkomgeving benadrukt het onderzoek ook het belang van een aantrekkelijk financieel pakket. Als we kijken naar de algemene rangschikking van relatieve belangrijkheid bij jonge werknemers in de landen waar het onderzoek liep, zien we dat basisloon, pensioenvoordelen en preventieve gezondheidsdiensten hoog op hun prioriteitenlijstje staan. In België gaan de respondenten in eerste instantie voor een pensioenplan, gevolgd door dekking van de ziektekosten. Dat gaat in tegen wat algemeen wordt aangenomen, namelijk dat jongere werknemers zelden aan de lange termijn denken. Enkel in Oostenrijk, België en Zwitserland staat het basisloon in de top drie van relatieve belangrijkheid.

"Stabiliteit en veiligheid zijn topprioriteiten voor jonge werkzoekenden maar ze denken ook aan de langere termijn. Aangezien uit ons onderzoek is gebleken dat jonge werknemers een boeiend en uitdagend takenpakket en een gezonde werk-privébalans belangrijker vinden dan hun basisloon, is het niet erg nuttig voor bedrijven om zich toe te leggen op het verbeteren van dat basisloon. Werkgevers die zich toespitsen op niet-financiële aspecten zullen aantrekkelijker zijn voor jonge werknemers en wellicht beter inspelen op hun voorkeuren", besluit Bart Van Den Bussche, Partner bij PwC Belgium.

 

Over de PwC Workforce Preference Study

Ons onderzoek meet alle werknemersvoorkeuren die doorslaggevend zijn in de keuze van een werkplek en een impact kunnen hebben op merkpercepties. We bakenden die gebieden af door uit te gaan van huidige trends, motivatietheorieën, elementen die een rol spelen in de werknemerservaring en feedback van klanten. Het onderzoek spitst zich toe op 12 grote aandachtspunten: loopbaan, bedrijfscultuur, bedrijfsreputatie, dagelijkse werk, internationale gerichtheid van het bedrijf, andere voordelen, salaris en bonussen, collega's, persoonlijke en professionele ontwikkeling, fysieke werkomgeving, transparante zaakvoering, werk-privébalans. Elk van die focuspunten werd opgedeeld in 55 werkgerelateerde voorkeursfactoren. Ons unieke, interactieve en webgebaseerde onderzoek op maat werd uitgewerkt door TrueChoise Solutions Inc. Met de hulp van artificiële intelligentie (AI) meet het onderzoek de voorkeuren op een slimme en complexe manier, door absolute en relatieve voorkeuren te meten en trade-offs te genereren. Die methode levert data van aanzienlijk betere kwaliteit op dan conventionele onderzoeksmethoden.

Lees de volledige survey hier voor meer inzichten.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact