Technologie beschermt bedrijven tegen economische vertraging

Technologie beschermt bedrijven tegen economische vertraging

PwC-studie 'Zijn we klaar voor de Vierde Industriële Revolutie?'

  • 63% van de bedrijfsleiders zegt dat technologie bescherming kan bieden tegen een economische vertraging
  • Consumenten erkennen ook de voordelen: 70% vindt dat technologie hun leven vergemakkelijkt;
  • Toch blijven er bezorgdheden: 68% is sceptisch om hun gegevens te delen en over mogelijke inbreuken op hun privacy en veiligheid – in het bijzonder bij technologieën die hun locatie volgen

Dinsdag 17 december 2019 – Uit een nieuw rapport van PwC blijkt dat 63% van de bedrijven meent dat de technologieën van de Vierde Industriële Revolutie (4IR), zoals artificiële intelligentie, robotisering en Internet of Things, bescherming bieden tegen economisch moeilijke tijden. Consumenten hebben echter hun bedenkingen. Hoewel 70% van de consumenten aangeeft dat deze technologieën hun leven vergemakkelijken, maakt ook 67% zich zorgen over de gegevens die over hen worden verzameld. Wil de Vierde Industriële Revolutie brede ingang vinden, dan moeten bedrijven tegemoetkomen aan de behoefte van de consument aan transparantie en controle.

 

Technologie: de pleister voor economische tegenwind

Tegen een achtergrond van aanhoudende bezorgdheid over de vertraagde economische groei, geeft 63% van de bedrijfsleiders aan dat technologie bescherming biedt tegen economisch moeilijke tijden door verbeterde efficiëntie, operationele prestaties en verhoogde productiviteit. Bovendien vinden bedrijfsleiders dat 4IR-technologie hen een concurrentievoordeel oplevert (80%), nieuwe inkomstenstromen creëert (76%) en onderzoek en productontwikkeling versnelt (76%). Ook zijn ze het er over eens dat 4IR-technologieën de waarde van hun producten en diensten verhogen (81%), de efficiëntie (79%) en de klantervaring verbeteren (79%). Bedrijfsleiders verwachten ook dat 4IR de waarde van de producten en diensten van hun bedrijf verhoogt en een efficiëntere productie, bedrijfsvoering en interactie met klanten bevordert.

“De onzekerheid die wordt aangewakkerd door geruchten over een mogelijke vertraging, de huidige Brexitdiscussies of handelsperikelen zorgen ervoor dat heel wat bedrijven naar een voorbereidingsmodus overschakelen waarbij ze voorzichtig omspringen met uitgaven in technologie. Toch is  het verstandig te blijven investeren in technologie om een concurrentieel voordeel te verzekeren. Bedrijven investeren zo in hun eigen toekomst doordat ze meer efficiënte processen en productiviteitswinsten stimuleren”, legt Jochen Vincke, Partner bij PwC Belgium uit.

Consumenten tussen twee vuren

Story image

De ondervraagde consumenten ervaren daarentegen een tegenstrijdige relatie met digitale technologie. Enerzijds zegt 90% minstens één 4IR-technologie te gebruiken en 70% dat 4IR-technologie hun leven gemakkelijker maakt.

Anderzijds is 68% bezorgd over het verzamelen van hun gegevens en over mogelijke inbreuken op hun privacy en veiligheid. Consumenten voelen zich vooral ongemakkelijk bij technologieën die hun locatie volgen. Toch zijn consumenten bereid om 4IR-producten en -diensten te gebruiken om gezondheidsinformatie - zoals bloeddruk, hartslag en lichaamstemperatuur - uit te wisselen om hun gezondheid of hun levenskwaliteit te verbeteren (57%) of om toegang te krijgen tot financiële informatie of deze op te slaan (40%).

Consumenten zijn meer geneigd om 4IR-technologieën te gebruiken als ze bepaalde functionaliteiten kunnen uitschakelen (72%); de garantie krijgen onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht van een inbreuk (64%); en de garantie dat hun gegevens niet zullen worden gedeeld (64%).  Slechts 52% voelt zich op zijn gemak om hun persoonsgegevens te delen louter om een dienst of product te verbeteren. 

Story image

Om het vertrouwen van de consument te winnen, moeten bedrijven hun bezorgdheden aanpakken  door duidelijk uit te leggen hoe ze persoonlijke gegevens gebruiken en beveiligen. Dit houdt in dat privacy en gegevensbeveiliging van meet af aan in de technische apparatuur en infrastructuur moeten worden geïntegreerd, dat er transparantie is over welke gegevens worden verzameld en hoe ze worden gebruikt, en dat de consument meer controle moet krijgen over de manier waarop technologie - en hun gegevens - wordt gebruikt. Dergelijke maatregelen vergroten het vertrouwen van de consument”, verklaart Xavier Verhaeghe, Partner bij PwC Belgium.

Om het volledige rapport te downloaden, klik hier: https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/fourth-industrial-revolution.html

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

 

PwC België
Culliganlaan 5
1831 Diegem