Belgische CEO's rekenen op GenAI om hun bedrijven ‘future-proof’ te maken

CEO's over de hele wereld zien generatieve AI ondubbelzinnig als een katalysator voor verandering volgens de 27e jaarlijkse CEO Survey bij ruim 4200 CEO’s

Diegem, 16 januari 2024 - Bijna 1 op de 3 Belgische CEO's zegt in hun bedrijven gebruik te maken van generatieve artificiële intelligentie. Volgens de meest recente jaarlijkse CEO Survey van PwC, afgenomen in oktober 2023 bij 4.702 CEO's wereldwijd, zijn de meeste CEO's overtuigd dat GenAI bedrijven ertoe zal aanzetten zichzelf opnieuw uit te vinden.

Uit het jaarlijks onderzoek, waarbij 4.702 CEO’s in 105 landen en regio’s werden geïnterviewd, blijkt dat 38% van de CEO’s optimistisch zijn over de globale economische groeivooruitzichten in de komende twaalf maanden, tegenover slechts 18% in 2023. De vooruitzichten van de Belgische CEO’s geven echter een meer genuanceerd beeld: hoewel een aanzienlijk deel van de CEO's, 41%, optimistisch is over de verbetering van de wereldeconomie, verwacht een even groot deel (40%) een daling. De getemperde vooruitzichten over de wereldeconomie, vertalen zich in nog minder vertrouwen van de Belgische CEO's in de Belgische economie: slechts 32% voorziet groei, 24% verwacht stagnatie. Terwijl het algemene traject wel matig positief is, is het vertrouwen erg fragiel met de vele uitdagingen die tegelijk op de economie afstevenen, zoals de razendsnelle technologische vooruitgang en natuurlijk ook de klimaatverandering.

GenAI als motor voor verandering

De bezorgdheid over hoe die uitdagingen aan te pakken, noopt CEO’s hun bedrijfsstrategieën fundamenteel anders aan te pakken. “Tot mijn verbazing en ondanks de steeds toenemende volatiliteit, zien bedrijfsleiders macro-economische uitdagingen steeds minder als een bedreiging. Toch, en maar goed ook, herkennen bedrijfsleiders de impact van klimaatverandering en technologische veranderingen en dwingt het hen om hun activiteiten opnieuw uit te vinden”, zegt Axel Smits, Chairman & Senior Partner van PwC België.

Technologische ontwikkelingen zijn altijd al een drijfveer voor verandering en spoorden ook in 2023 met de snelle opkomst van GenAI CEO's aan tot hervormen. Bovendien met groot enthousiasme: meer dan 80% van de Belgische CEO’s is ervan overtuigd dat GenAI de manier waarop hun bedrijf waarde creëert en capteert in de komende drie jaar zal veranderen (vergeleken met 70% op mondiaal niveau). Toch blijft de implementatie, ondanks de grote interesse, achter met minder dan 1 op 3 CEO’s die verklaren dat GenAI binnen hun bedrijven wordt toegepast.

“Als land van tech-enthousiastelingen is het geen verrassing dat het geloof in generatieve AI als motor voor verandering in België groter is dan het globale gemiddelde. De animo voor GenAI en de implementatie ervan mag dan wel groot zijn, bedrijven mogen de impact en de uitdagingen voor de Belgische arbeidsmarkt niet onderschatten. Een transformatie kan enkel succesvol zijn als bedrijven een grondige en volledige analyse uitvoeren van de gevolgen voor hun organisatie en investeren in effectief change management. Doen ze dit niet, kan het ertoe leiden dat bedrijven de kansen die AI biedt, mislopen en hun toekomst op lange termijn in gevaar brengen”, zegt Smits.

AI-potentieel in alle sectoren

PwC is ervan overtuigd dat AI de manier waarop bedrijven vandaag te werk gaan zeer ingrijpend zal veranderen. Zowel ethische als juridische overwegingen moeten meegenomen worden bij de implementatie van AI. Het definiëren van duidelijke doelstellingen, formuleren van realistische verwachtingen, maar bovenal een grotere focus op levenslang leren voor werknemers, zal van cruciaal belang zijn om de juiste balans te vinden en duurzame resultaten te bereiken.

Financiële planning, medische diagnoses, op maat gemaakt retailaanbod en modellen van individueel consumentengedrag zijn slechts enkele voorbeelden waarbij GenAI een verschil kan maken voor onze sectoren.” legt Xavier Verhaeghe, Technology Lead bij PwC België, uit. “Binnenkort zal AI het transport, de productie, de gezondheidszorg en nog veel meer transformeren. Die evolutie zal verandering in de organisatiecultuur van bedrijven vereisen, en een diepgaand begrip van de data, tools, technische en ethische dimensies van GenAI, evenals de impact ervan op zowel de bedrijfsresultaten als de gebruikservaring bij het personeel zal noodzakelijk zijn.

België enthousiast, maar implementatiegraad lager dan Groot-Brittannië en de Scandinavische landen

Waar Belgen opvallend overtuigd zijn vande meerwaarde van GenAI vergeleken met het mondiale gemiddelde, zijn ze nog steeds wat terughoudender over de implementatie ervan dan andere Europese landen zoals Finland, Denemarken, Noorwegen en Groot-Brittannië, waar zowel het vertrouwen als de implementatiegraad hoger zijn. Duitsland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk blijven achter met een lage implementatie en een gematigd enthousiasme.

Verhoogde productiviteit van CEO's en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden

Als operationeel gevolg verwachten bedrijven dat GenAI de efficiëntie van werknemers op de werkplek zal verbeteren, en 7 op de 10 respondenten verwachten dat het grootste deel van hun personeel nieuwe vaardigheden zal moeten ontwikkelen. Vier op de tien geloven dat GenAI de winstgevendheid van hun bedrijf met meer dan 5% zal verhogen. Op mondiaal niveau is de technologie-, media- en communicatiesector het meest positief over de impact op de winstgevendheid (54%), terwijl respondenten in de sectoren energie, nutsvoorzieningen en hulpbronnen het minst optimistisch zijn (36%). Tenslotte zijn CEO's ervan overtuigd dat GenAI ook meer efficiëntie in hun eigen tijd zal opleveren.

Bezorgdheid over cyberveiligheid en verantwoorde AI

Hoewel het enthousiasme groot is, zien de Belgische CEO's potentiële onbedoelde gevolgen bij de implementatie van GenAI, zoals hogere cyberveiligheidsrisico's en de verspreiding van desinformatie binnen hun bedrijven. “De principes van Responsible AI (RAI) worden steeds belangrijker met de opkomst van nieuwe generatieve AI-modellen en nieuwe regelgeving, zoals de recente EU AI-wet, in de sector. RAI kan ook een concurrentievoordeel zijn omdat consumenten zich steeds meer zorgen maken over privacy en biased beslissingen”, aldus Xavier Verhaeghe.

Over de 27e jaarlijkse PwC Global CEO Survey

PwC heeft van 2 oktober tot en met 10 november 2023 4.702 CEO's in 105 landen en regio’s bevraagd. De mondiale en regionale cijfers zijn proportioneel gewogen naar het nominale bbp van het land. De cijfers op sector- en landniveau zijn gebaseerd op ongewogen gegevens uit de volledige steekproef van 4.702 CEO's. De volledige bevindingen zijn te vinden op pwc.com/ceosurvey, en de interviews zijn te vinden op strategy-business.com/inside-the-mind-of-the-ceo.

https://www.pwc.be/en/services/consulting/technology-consulting/artificial-intelligence.html

Perscontact

Tess Minnens - tess.minnens@pwc.com - +32 497 38 34 31

Over PwC

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC-firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2024 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact