PwC boekt 11,7% groei en kijkt uit naar lancering Chat PwC in 2024

PwC België Jaarresultaten FY23

19 december 2023 - PwC België is in het boekjaar 2023 (1 juli 2022 - 30 juni 2023) met 11,7% gegroeid en tekent een netto-omzet op van 418,1 miljoen euro. Daarmee versterkt de professionele dienstverlener de positie van zijn verschillende bedrijfstakken binnen de sector en in een markt die constant in verandering is. PwC is gespecialiseerd in de takken Advisory, Assurance en Tax & Legal Services. “Terwijl de wereld in sneltempo evolueert, zitten onze mensen klaar om verandering te faciliteren en belangrijke problemen op te lossen voor onze klanten. We brengen nu onze competenties en expertise samen in multi competentie platforms zodat we meer dan ooit een positieve impact kunnen maken op thema’s die er echt toe doen”, zegt Axel Smits, Chairman van PwC België. 'We willen dat onze mensen het voortouw nemen in de digitale transformatie en investeren hier zwaar in. We zijn dan ook bijzonder trots dat we voor 2023 in de top vijf van Digital Transformation Leaders zijn geland in de ranking van S-Square. En dan ook nog met de hoogste klanttevredenheidsscore van alle bedrijven uit de lijst. Dat is een erkenning om u tegen te zeggen voor de innovatieve en efficiënte digitale oplossingen die we bij onze klanten hebben ingevoerd.” De lancering en gefaseerde uitrol van Chat PwC in 2024 wordt een nieuw wapenfeit in die digitale transformatie. ​ 

Mensen: onze belangrijkste prioriteit 

Met 617 nieuwe aanwervingen en een personeelsgroei van bijna 10%, telt de ‘community of solvers’ van PwC nu ruim 2300 mensen. “In 2023 en de afgelopen jaren hebben we geleerd hoe we onze mensen duurzaam verbinden en we blijven een echte voorstander van flexibiliteit. We bouwen aan een robuuste cultuur die mensen de ruimte geeft om zich te ontplooien en we ondersteunen hen in de manier waarop, waar en wanneer ze werken. We zijn ons bewust van de positieve impact die je teweegbrengt wanneer mensen zelf kunnen beslissen over de invulling van hun werk”, vertelt Smits. 

95% van de werknemers van PwC België volgde een opleiding bij de Sustainability Academy 

Dankzij een unieke groep van mensen en competenties, is PwC in staat om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen van klanten. Die competenties omvatten nu ook meer en meer data-analyse en -visualisatie. Sector- en bedrijfsexpertise vereisen immers steeds meer bijkomende vaardigheden. Levenslang leren wordt dan ook ondersteund door een uitgebreid trainings- en coachingprogramma. In FY23 besteedde elke medewerker gemiddeld wel 104 uur aan opleidingen. PwC ondersteunt upskilling voor iedereen binnen het bedrijf via onder meer zijn Sustainability Academy. De Academy biedt studenten een leertraject Climate Essentials dat alles omvat wat mensen moeten weten over de klimaatverandering en waarom dat belangrijk is voor hun rol binnen PwC. “95% van onze mensen hebben de module Climate Essentials al afgewerkt. Het doel is om teams te helpen om duurzaamheid te integreren in hun bestaande aanbod en om nieuwe diensten te creëren die verschillende competenties combineren om zo klanten en de samenleving te ondersteunen”, zegt Smits. 

 

 

Financiële groei 

Voor het boekjaar 2023, dat van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 liep, tekende PwC België een netto-omzet op van 418,1 miljoen euro, goed voor een stevige groei van 11,7%*.

De bedrijfstak Tax and Legal Services van PwC België boekte een groei van 11,3% met een netto-omzet van 131,8 miljoen euro. Na de beslissing in 2021 om de divisie global mobility van het PwC-netwerk te verkopen, realiseerde het bedrijf een mooie groei binnen zijn juridische en fiscale dienstverlening. De sterke toename van bedrijfstransformaties bij klanten en de introductie van nieuwe douaneregels binnen de EU, zoals CBAM, hebben de laatste maanden geleid tot een toegenomen vraag bij de business unit Indirect & International Tax van PwC België. Klanten vertrouwen op de expertise van PwC om hun weg te vinden binnen een steeds complexere wetgeving en compliance en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Gezien de juridische en regelgevende gevolgen van veel transacties en transformaties, zijn eenzelfde sterk gedreven prestaties te zien binnen PwC Legal. En dit in al haar expertisedomeinen, d.w.z. ondernemingsrecht, arbeidsrecht, publiek recht en fiscaal recht, inclusief haar Tax Controversy en geschiloplossingen praktijk die tijdens FY23 verder werd versterkt.

De tak Advisory van PwC België, waarin de units Consulting en Deals zijn samengesmolten, blijft ook groeien met een netto-omzet die gestegen is naar 149,5 miljoen euro, goed voor een toename van 10,6% ten opzichte van FY22. Een groot deel van die groei komt uit het helpen van klanten bij substantiële transformaties met behulp van technologie en uit de verdere uitbreiding van PwC's voetafdruk binnen sectoren. Daarnaast heeft PwC ook zijn aanbod rond Deals uitgebreid met bijvoorbeeld diensten in de context van duurzaamheid. “People & Transformation is een belangrijk focusdomein. Hier gaan we verder dan de traditionele HR-competenties en kunnen we klanten ondersteunen rond de bredere menselijke thema's van hun transformatie, in het bijzonder het gebruik van geavanceerde (cloud)technologieën”, legt Smits uit. “PwC België is door het prestigieuze HR Excellence Awards uitgeroepen tot Best Assessment and Development Company voor zijn dienstverlening aan klanten rond de ontwikkeling van hun teams en de vorming van de leiders van morgen. Een mooie erkenning van onze solide expertise in dienstverlening rond People & Rewards.”

De tak Assurance klokte voor FY23 af op een omzet van 136,8 miljoen euro, wat een groei betekende van 13,1%, of een toename van 16 miljoen euro ten opzichte van het jaar ervoor. Voor financiële auditing versterkt PwC zijn positie op de Belgische markt als aanbieder van financiële verzekeringsdiensten. Bovendien kon PwC inspelen op de groeiende vraag van klanten naar ondersteuning bij een vlotte aanpassing aan de snel evoluerende wetgeving rond rapportering van CSRD en ESG. Diensten rond ESG, in combinatie met enerzijds diensten rond accountingadvies, governance risk en compliance en anderzijds interne auditdiensten, hebben bijgedragen tot een sterke prestatie van de bredere verzekeringsdiensten van PwC. 

* Aangepast voor de afstoting op netwerkniveau van global mobility divisie in de loop van FY22.

PwC investeerde 2 miljard USD in AI Capabilities

In FY23 bleef PwC zwaar investeren in digitale tools en assets. “We zijn constant bezig met onderzoek, ontwikkeling en investeringen in kwaliteit en innovatie”, vertelt Smits. “Vooral de opmars van generatieve AI biedt tal van mogelijkheden voor onze klanten.” Op netwerkniveau heeft PwC tot nu toe 2 miljard USD geïnvesteerd in de uitbreiding en opschaling van zijn AI-functionaliteiten. Om te kunnen inspelen op de snel veranderende digitale transformatie blijft PwC nieuwe partnerschappen aangaan, zodat zijn teams maximaal gebruik kunnen maken van artificiële intelligentie om klanten te ondersteunen. Chat PwC, een interne tool die in 2024 wordt gelanceerd, zal PwC's teams in Tax & Legal Services in een gesloten omgeving veilige toegang bieden tot OpenAI's technologie.“Om dat te kunnen doen, moesten we ervoor zorgen dat het een toegevoegde waarde had voor ons dagelijks werk, wat betekende dat we een deel van onze eigen intellectuele eigendom moesten invoeren. We hebben het model gevoed met data rond frequente belastingvragen en wetgeving”, legt Smits uit.

Het engagement en de expertise van PwC als vertrouwenspartner werden wederom erkend door tal van stakeholders. PwC België werd in 2023 voor de eerste keer erkend in de Partnership Benchmark survey van S-Square. In de bevraging stond PwC in de top vijf van Digital Transformation Leaders van S-Square met de hoogste klanttevredenheidsscore van alle bedrijven uit de lijst. Die score was zelfs een record binnen de onderzoeksbenchmark. 

Op schema voor ons engagement rond Net Zero tegen 2030

Intussen is PwC hard aan het werk om tegen 2030 zijn net zero GHG commitment waar te maken. Het doel om over te schakelen op 100% hernieuwbare energie tegen eind 2022, is alvast gehaald: alle gebouwen (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Luik) maken voor 100% gebruik van groene energie. Daarnaast is PwC er ook in geslaagd om het aardgas- en elektriciteitsverbruik te verminderen met respectievelijk 79% en 14%. In 2023 ontving PwC de prestigieuze Ecovadis Gold rating, waarmee het bedrijf beloond werd voor zijn voortdurende inzet voor duurzaamheid. 

“Een mooi voorbeeld van PwC's onafgebroken investering in innovatieve, groene technologie is onze partnership met Innoptus Solar Team, de regerende wereldkampioen solar car racing. Ook op vlak van groene mobiliteit was FY23 een belangrijk jaar. We zijn immers begonnen met de volledige elektrificatie van ons wagenpark. Gezien de focus van onze mensen op duurzaamheid, hebben we beslist om de deadline voor volledige elektrificatie van onze fleet te vervroegen naar 2028 in plaats van 2030.” 

Nieuwe gedragscode om vertrouwen uit te bouwen en kwaliteit te leveren 

Aangezien PwC actief is in gereglementeerde beroepen zoals auditing, accounting en fiscale dienstverlening, blijft het PwC-netwerk zichzelf zeer hoge standaarden opleggen om een vertrouwenspartner te blijven voor klanten en de maatschappij. ​ “Na een uitdagend jaar, erkennen we ook dat ons beroep en onze sector recent onder druk zijn komen te staan. Kwaliteit en integriteit blijven voor PwC meer dan ooit van cruciaal belang. Door onszelf constant in vraag te stellen en onze acties kritisch te evalueren, onze gedragscode te vernieuwen en onze mensen te blijven uitdagen, investeren we in onze rol als vertrouwenspartner voor onze klanten en de maatschappij”, legt Smits uit. Als antwoord op een steeds complexere omgeving en de snelle evolutie in de verwachtingen van stakeholders, werkt PwC zijn Gedragscode constant bij. De nieuwste versie van de PwC Gedragscode werd recent ingevoerd en tekent onze basisprincipes uit - integriteit, objectiviteit, professionele competentie en de gepaste zorg, vertrouwelijkheid en professionaliteit. “De code illustreert hoe onze mensen principes moeten omzetten in acties en verantwoordelijk zijn om altijd het beste van zichzelf te geven”, besluit Smits.

 

Perscontact

Tess Minnens - tess.minnens@pwc.com - +32 497 38 34 31

Over PwC

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC-firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op met