PwC België blijft het potentieel van zijn talent ontgrendelen en draagt zo bij tot een duurzamere toekomst

PwC België: jaarresultaten voor het boekjaar 2022

8 november 2022 - PwC België rapporteerde vandaag een omzet van 398,1 miljoen euro voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022, 3,09% meer dan vorig jaar. Het bedrijf blijft investeren in zijn mensen, technologieën en innovatie, de bron van zijn groei op jaarbasis. Dat doet het al meer dan 100 jaar.

Axel Smits, voorzitter van PwC België, licht de resultaten toe: "We investeren al ruim een eeuw om ervoor te zorgen dat we een toonaangevende professionele dienstverlener, een betrouwbare werkgever en een vaste waarde van de gemeenschap blijven. Mensen kiezen voor een baan bij PwC omdat ze willen blijven leren en omdat ze hun vaardigheden willen gebruiken om echt het verschil te maken, voor onze klanten en voor de samenleving als geheel. We hebben een vooruitdenkend en solide programma voor opleiding en ontwikkeling dat ondersteund wordt door geavanceerde technologieën zodat mensen hun persoonlijke marktwaarde kunnen verbeteren en ervoor zorgen dat ze ook in de toekomst relevant blijven. Onze klanten kiezen voor ons omdat zij begrijpen dat onze mensen zich volop inzetten als vertrouwde adviseurs, die aan hun zijde staan terwijl zij groeien en die ook in minder voorspoedige tijden klaarstaan met steun en advies. We streven naar langetermijnrelaties en dat blijkt ook uit onze resultaten."

"De succesvolle organisaties van de toekomst, dat zijn volgens ons diegene die een positieve spiraal tot stand weten te brengen tussen het ontstaan van een vertrouwensband en duurzame resultaten. En in overeenstemming met ons doel streven we ernaar om een actieve bijdrage te leveren zodat zij dat kunnen verwezenlijken."

"Ik ben enorm trots op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt, zeker gelet op het moeilijke wereldwijde klimaat waarmee we worden geconfronteerd. De wereld gaat gebukt onder nieuwe, grotendeels met elkaar verstrengelde ontwikkelingen die druk uitoefenen op hulpbronnen en die de weerbaarheid van mensen en samenlevingen op de proef stellen. Niet in het minst die van ons. Onze mensen hebben in die onzekere tijden blijk gegeven van een werkelijk opmerkelijke inzet en flexibiliteit."

"Een van de hoogtepunten van ons boekjaar was de officiële opening van het nieuwe hoofdkantoor van PwC België, de PwC Campus in Brussel. Dat nieuwe tweede thuis is een plaats waar mensen bij elkaar kunnen komen om samen te werken en nieuwe ideeën te ontwikkelen, waar ze kunnen nadenken over de uitdagingen waaraan zij, onze klanten en de gemeenschappen rondom ons het hoofd moeten bieden en waar ze met elkaar oplossingen kunnen uitwerken. Door mensen samen te brengen, worden er niet alleen ideeën geopperd vanuit verschillende perspectieven. Samenwerken heeft ook een sociale functie en is goed voor het mentale welzijn. Daardoor voelen mensen zich verbonden – met elkaar en met ons bedrijf –, een factor die al te vaak te lijden heeft onder de hybride manier van werken die we toestaan."

"Ons nieuwe gebouw getuigt ook van onze enorme inspanningen om onze activiteiten duurzamer te maken en benadrukt ons engagement ten aanzien van België als onderdeel van een wereldwijd netwerk. In de toekomst willen we dat engagement verder verankeren. We willen immers een nog actievere rol voor onze rekening nemen om een duurzamere toekomst voor het land te promoten."

"In de komende jaren willen we inderdaad een proactieve rol blijven spelen: we willen ons land klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst, zodat het zijn concurrentiepositie op het wereldtoneel kan behouden. Dat geldt vooral op het vlak van economische groei, de steeds grotere behoefte om te voldoen aan ecologische, sociale en bestuursgebonden criteria (ESG), digitalisering en de opwaardering van het Belgische onderwijssysteem zodat het aan toekomstige behoeften kan voldoen. We zijn er vast van overtuigd dat wij, als een oplossingsgerichte community die wordt aangestuurd door technologie, over de juiste combinatie van capaciteiten en uiteenlopende standpunten beschikken om hoge kwaliteit te bieden en klanten, stakeholders en de maatschappij als geheel echte toegevoegde waarde te kunnen bieden."

Steun voor mensen in nood

PwC is van oordeel dat mensen de tijd en de gelegenheid moeten krijgen om een positieve bijdrage te leveren, niet alleen aan de gemeenschappen rondom hen, maar die ook zin geeft aan hun persoonlijke en professionele leven. Als reactie op de overstromingen die in de zomer van 2021 zo veel mensen hebben getroffen, ook sommige van onze mensen, heeft PwC een gediversifieerde solidariteitscampagne opgezet, met interne acties voor fondsenwerving en steun ter plaatse via opruimacties. In totaal hebben wel 1.200 PwC-medewerkers lokale gemeenschappen geholpen om in de getroffen gebieden huizen te renoveren, puin te ruimen en meer.

Een inclusief en divers personeelsbestand als prioriteit

PwC is van mening dat het alleen met een echt divers personeelsbestand met verschillende meningen waardevolle en toekomstbestendige beslissingen kan nemen. In zijn beleidslijnen voor waardigheid en gelijke kansen staat de totstandbrenging van een inclusief personeelsbestand waar verschillen gewaardeerd worden dan ook centraal. Dat beleid wordt ondersteund door een beleidsprogramma voor inclusie en diversiteit (I&D) voor het hele bedrijf, met duidelijke doelstellingen. In het boekjaar 2022 was de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers bij PwC respectievelijk 54,18% tegenover 45,31% (0,5% had geen gender opgegeven). Het bedrijf heeft een gemeenschap van ruim 90 I&D Ambassadors, die alle niveaus, genders, leeftijden en bedrijfssegmenten vertegenwoordigen en die bij elkaar komen om zich in eerste instantie toe te leggen op onderwerpen zoals inclusieve en diverse aanwervingsprocedures, nationaliteiten, afkomst en ras, geloofsovertuiging en cultuur, (in)validiteit, LGBTQIA+, talen, verschillende carrièretrajecten, welzijn en mentale gezondheid, inclusief leiderschap, vertegenwoordiging van vrouwen en vrouwen boven de 45. Het partnership van het bedrijf met MolenGeek, een technologisch ecosysteem dat technologie voor iedereen toegankelijk wil maken, helpt PwC om volop in te zetten op een nieuwe visie en de basis te leggen om zijn klanten en eigen mensen voor te bereiden op de toekomst door een wederzijds inzicht te ontwikkelen in de vaardigheden die bedrijven als PwC nodig hebben en de opleidingsmogelijkheden daaraan aan te passen.

Alsmaar groener

ESG-onderwerpen blijven voor PwC België essentieel, zowel binnen de eigen activiteiten als wat een transparante verslaggeving over de resultaten betreft. Wat het bedrijf ook heeft geholpen om zijn wereldwijde engagement van een uitstoot van netto nul voor zijn activiteiten tegen 2030 te verwezenlijken, was de groenere mobiliteitsstrategie die in het boekjaar 2022 is ingevoerd. In dat kader werden er bijvoorbeeld 540 BMW X1-plug-inhybrides in het wagenpark opgenomen waardoor de koolstofuitstoot in aanzienlijke mate is gedaald. Het bedrijf compenseert al 100% van de CO2-uitstoot van zijn wagenpark en 100% van die van zijn vliegreizen. De locatie van de nieuwe PwC Campus in Brussel is strategisch gekozen om mensen aan te sporen om alternatieve vervoermiddelen te gebruiken, een ambitie die kracht werd bijgezet door een aangeboden 'vervoercreditcard' waarmee mensen tussen verschillende vervoermiddelen kunnen schakelen zodat ze minder behoefte hebben aan een eigen auto. In het ontwerp van het gebouw zelf is gestreefd naar klimaatneutraliteit en het gebouw heeft een EPB-score van 49. De eigen ESG Academy van PwC biedt upskillingmogelijkheden voor alle medewerkers van het bedrijf over ESG-onderwerpen zodat ESG zowel in bestaande formules als in toekomstige concepten wordt geïntegreerd om klanten en gemeenschappen te ondersteunen.

Meer transparantie

2022 is het tweede opeenvolgende boekjaar waarin PwC België een jaarverslag opstelt volgens het kader vastgesteld door de maatstaven van de International Integrated Reporting Council (IIRC) en het World Economic Forum (WEF). Deze editie voldoet ook aan de nieuwe geactualiseerde GRI-normen voor 2021 van de GRI-richtlijnen.

FY22 facts & figures
FY22 facts & figures

Financiële hoogtepunten

In een reeds volwassen markt steeg de netto-omzet van de tak Tax and Legal Service (TLS) van PwC Belgiëin het boekjaar 2022 met 3,94% tot 142,1 miljoen euro, in een jaar dat ook gekenmerkt werd door de wereldwijde afstoting van de activiteit 'Global Mobility Tax and Immigration Services'. Nu zowel de maatschappij als de reglementering meer aandacht besteedt aan fiscale transparantie neemt de belangstelling voor diensten inzake transparantie en compliance van de tak toe, vooral bij klanten die compliancevereisten willen operationaliseren en data effectief willen beheren. Als dusdanig blijft TLS een actieve rol spelen in de herpositionering van het fiscale beroep als een functie die een waardevolle bijdrage levert tot het maatschappelijke debat over eerlijkheid en transparantie.

De Assurance-tak van het bedrijf bekleedt nog steeds een leiderspositie op de Belgische markt. In het boekjaar 2022 behaalde de afdeling een netto-omzet van 120,9 miljoen euro. Ze bleef aanzienlijk investeren in haar aanbod van Broader Assurance Service (BAS), waar klanten steeds vaker een beroep op doen naarmate ESG-onderwerpen belangrijker worden en ze overschakelen naar een geïntegreerde rapportering van hun resultaten, met niet alleen aandacht voor financiële aspecten, maar ook voor de impact op mens, maatschappij en milieu. Daarnaast leverden transacties op de kapitaalmarkten in het boekjaar 2022 een bijdrage tot de resultaten van Assurance, samen met de impact van nieuwe boekhoudnormen en andere reglementaire ontwikkelingen in bepaalde sectoren.

Advisory, de combinatie van de Consulting- en Deals-afdelingen van PwC België, tekende een aanzienlijke groei op: de netto-omzet steeg met 16,29% ten opzichte van 2021 tot 135,1 miljoen euro. Die groei was te danken aan de sterke vraag naar technologische bedrijfstransformatie (zowel voor hele ondernemingen als binnen bepaalde specifieke afdelingen zoals finance, operations/supplychain, klanten en human resources), inclusief tal van klanten die overschakelden naar een cloudomgeving. De Deals-markt was ook in het boekjaar 2022 erg actief, mede dankzij de overvloedige liquiditeit in de economie en omdat onze klanten fusies en overnames als een strategische prioriteit beschouwden en als een factor om waarde te kunnen creëren en in stand te houden. Tot slot vertoonde ook onze afdeling Beheerde diensten een sterke groei. Daarbij doen klanten een beroep op PwC om specifieke bedrijfsfuncties en -processen namens hen uit te voeren, te optimaliseren en te transformeren. ​

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op met