Nasleep van Covid-19 zal naar verwachting tot twee jaar lang voelbaar zijn

PwC Belgium CFO Survey Series

  • 43% van de CFO's verwachten een omzetdaling tot 10% door Covid-19.
  • Meeste CFO’s over het algemeen optimistisch over een onmiddellijk korte termijn herstel
  • Negatieve bedrijfsimpact gedurende 1-2 jaar voelbaar (62%)

Brussel, 30 juni 2020 - 43% van de CFO's van grote ondernemingen in België verwachten dat hun inkomsten in de komende zes maanden tot 10% zullen dalen en dat de negatieve bedrijfsimpact de komende één à twee jaar voelbaar zal zijn. Hoewel de Belgische regering maatregelen heeft genomen om deze gevolgen op te vangen, heeft slechts 43% van de CFO's er gebruik van gemaakt. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de CFO survey van PwC België.

De huidige economische crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie golft momenteel over bedrijven in de hele wereld. Om de impact op de Belgische bedrijven te meten, lanceerde PwC België de CFO Survey Series, die bestaat uit regelmatige surveys over de effecten van de huidige crisis op het gebied van financiën, bedrijfsactiviteiten, het personeel, toeleveringsketens en nog veel meer.

Drijvende kracht voor nieuwe groei

De meeste respondenten (79%) verwachten dat de Belgische economische groei zal afnemen, waarbij bijna de helft (43%) gelooft dat de economie sterk zal krimpen. Covid-19 zal onvermijdelijk een economische impact hebben op élke sector, maar het zal ze met een andere intensiteit treffen. CFO’s voorspellen een daling van hun inkomsten tot ​ 10% in de komende zes maanden, volgens 43% van de respondenten. Dit ligt beduidend lager dan de recente voorspellingsmodellen van de Nationale Bank van België, die uitgaat van een krimp van het bbp met -16% voor het tweede kwartaal van 2020. Van de ondervraagde CFO's schat 40% de impact van de COVID-19-uitbraak op hun algemene financiële prestaties hoog in, terwijl de rest meer vertrouwen heeft, en slechts een gematigd of laag effect signaleert.

 

Didier Vandenhaute, Partner in Treasury Consulting bij PwC België over de bevindingen van het onderzoek: “Bepaalde sectoren zijn meer gevoelig zijn voor een L-vormig scenario; met een drastische impact op onze economie en een langdurige recessie in het verschiet. De transportsector zal er bijvoorbeeld misschien zelfs nooit meer hetzelfde uitzien met permanente verschuivingen in de persoonlijke en zakelijke reisgewoonten. ​ In de komende maanden zullen meer en meer bedrijven uit verschillende kwetsbare sectoren onvermijdelijk geconfronteerd worden met een faillissement. Toch hebben ook veel bedrijven naar de markt geluisterd en zijn ze hun hele bedrijfsmodel gaan herschrijven, waardoor COVID-19 ook een belangrijke motor voor nieuwe groei is geworden. In die zin heeft deze crisis de ogen geopend van bedrijven die nu sneller geneigd zijn om hun financiële veerkracht aan te scherpen, beslissingen die tot voor kort werden bevroren.”

Een lange en moeizame weg

Nu de lockdownmaatregelen worden versoepeld, krijgt de economie een broodnodige impuls. Toch worden de meeste landen geconfronteerd met een U-vormig uitgangsscenario - met een forse shock en een aantal kwartalen van zeer lage economische activiteit voordat we terugkeren naar het vorige BBP-niveau - in plaats van de oorspronkelijke V-vormige verwachting, met een sneller en vollediger herstel als gevolg. Dat werd ook duidelijk uit de CFO survey. 62% van de bevraagde CFO's verwachten dat de negatieve bedrijfsimpact van de Covid-19-crisis voelbaar zal blijven gedurende een periode van een tot twee jaar. Toch zegt 83% van de CFO's dat hun bedrijf mogelijk een vertraging van meer dan een jaar zal kunnen opvangen alvorens het te moeten sluiten.

“Wat het scenario ook is, een inkrimping van de groei is onvermijdelijk. Een veel belangrijkere indicator voor de beoordeling van de economische vooruitzichten is het werkloosheidspercentage. Een recente studie van Strategy& toonde aan dat zelfs in het V-scenario een hoge werkloosheidsgraad een doorslaggevender negatief effect zal hebben op de consumentenvraag en dus op de algemene economische vooruitzichten”, legt Didier Vandenhaute uit.

Ondanks de lange en moeizame weg in het verschiet, zijn de meeste CFO’s over het algemeen wel opvallend optimistisch dat er een herstel in zicht is. De meeste respondenten (81%) hebben er ‘veel vertrouwen’ in dat hun bedrijf over de financiële middelen beschikt om te blijven opereren. Als zich een tweede uitbraak van het Covid-19 virus zou voordoen, daalt dit aantal wel tot 55%.

Belgische staatssteun meer gericht op KMO's

Op de korte termijn zullen de meeste grotere bedrijven de toegang tot financiële middelen in hun bedrijfsmodel hebben ingebouwd, om hen te beschermen tegen een volgende potentiële crisisgolf. Van de ondervraagde CFO's zegt slechts 43% gebruik te hebben gemaakt van overheidsstimuli om hun bedrijf te ondersteunen. In de toekomst zijn de meeste bedrijven van plan om aanvullende maatregelen te implementeren om financieel veerkrachtiger te worden met de meerderheid die verwijst naar kostenoptimalisatie (opex en capex) als eerste stap vooruit.

“We mogen niet vergeten dat niet alle bedrijven, met name de kleine en middelgrote ondernemingen, zo goed voorbereid zullen zijn. Dit toont aan dat bedrijfsgrootte wel degelijk een rol speelt, waardoor kleinere bedrijven in deze situatie veel kwetsbaarder zijn voor de financiële gevolgen van COVID-19. Het veelbesproken garantiestelsel voor staatsleningen van 50 miljard euro, waarbij kwalificerende leningen die door banken worden verstrekt, door de Belgische staat worden gegarandeerd, is hiervoor typerend. Hoewel deze regeling het potentieel heeft om de liquiditeit op korte termijn te verzekeren, is de vrij ingewikkelde toepasbaarheid en bijkomende kosten ervan een hindernis die door veel grote bedrijven wordt onderschreven”, legt Didier Vandenhaute uit.

 

Contact

Erik Oosthuizen

erik.oosthuizen@pwc.com

0474 56 42 76

www.pwc.com

 

###

Over de PwC CFO Survey Series

PwC België volgt het sentiment en de prioriteiten van financieel leidinggevenden op de voet op, nu bedrijven reageren op ongekende disrupties als gevolg van het coronavirus. De eerste editie van deze PwC Belgium CFO-surveyreeks gaat over financiële veerkracht. Dit onderzoek weerspiegelt de mening van 42 financiële leidinggevenden uit een dwarsdoorsnede van sectoren die afkomstig zijn van grote bedrijven in België en tijdens de week van 8 juni 2020 zijn ​ bevraagd. ​ Ze buigen zich over de gevolgen van de crisis voor hun organisaties, hun overlevingsstrategieën en hun plannen en voorspellingen in een post-COVID-19-wereld.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact