Meerderheid van bedrijven wereldwijd bereidt zich voor op een toekomst waar telewerk ‘het normale’ wordt - Belgische bedrijven volgen dezelfde koers

PwC’s 2020 Future of Remote Work survey

  • Meer dan 50% van de bedrijven wereldwijd hebben al nationale en internationale regelingen voor telewerk opgezet (of zijn daarmee bezig).
  • Van de bedrijven die geen beleid voor telewerk hebben, is 55% van plan om daar werk van te maken, en nog eens 15% onderzoekt hoe dat moet gebeuren.
  • Meer dan 80% van de bedrijven verwacht dat het werken op afstand de nieuwe norm wordt.

Brussel - 17 september 2020 - De pandemie en de daaruit voortvloeiende ​ 'social distancing'-maatregelen hebben geleid tot een grote verschuiving in onze manier van werken. Om te begrijpen hoe bedrijven hun beleid voor het organiseren van telewerk plannen en zich aanpassen aan de veranderende behoeften van hun personeel, peilde PwC eind juli en begin augustus bij meer dan 300 bedrijven over de hele wereld in PwC's Future of Remote Work 2020 survey.

 Werk op afstand - verschillende definities, werk in uitvoering

Bijna de helft van de respondenten (46%) definieert telewerk als medewerkers die buiten hun kantoor of werkplek werken, zonder dat er sprake is van een internationale verplaatsing. Iets meer dan een derde (35%) van de bedrijven neemt internationale verplaatsingen op in het concept van telewerken.

 Hoewel de meerderheid van de ondervraagde bedrijven momenteel een of ander beleid voor telewerk heeft (54%), valt het op dat de overige bedrijven nog geen beleid op dit gebied hebben. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven verwacht tegen eind 2020 een beleid te voeren voor het werken op afstand. 15% is nog steeds bezig met het evalueren van de mogelijkheden voor plaatsonafhankelijk werken. Opgemerkt moet worden dat 30% van de respondenten zonder beleid zegt niet van plan te zijn om een beleid te implementeren voor telewerk, alhoewel ze wel per geval tegemoet zullen komen aan verzoeken. Tegelijkertijd zijn veel van de ondervraagde bedrijven actief in sectoren zoals de gezondheidszorg, de energiesector, nutsbedrijven, de mijnbouw en industriële producten en diensten - allemaal domeinen waarop veel activiteiten ter plaatse moeten worden uitgevoerd.

Nieuwe manieren van werken implementeren vereist voorbereiding. “De crisis heeft de fysieke aanwezigheid van mensen ingeperkt, maar veel systemen en processen zijn hetzelfde gebleven”, legt Sandrine Schaumont, Partner, People & Organisation Consulting, PwC België, uit. “Het is belangrijk om per geval te bekijken welke groepen medewerkers op afstand kunnen werken, hoe vaak, welke 'spelregels' van toepassing zijn (bijvoorbeeld over bereikbaarheid) en wat de impact is op de rest van de organisatie. In sommige sectoren zijn de mogelijkheden veel beperkter; in de gezondheidssector bijvoorbeeld is menselijke interactie vereist om producten en diensten te leveren en zullen veel mensen niet in staat zijn om effectief op afstand te werken”.

Welzijn van de werknemers boven alles

Hoewel meer werken op afstand voor bedrijven een manier kan zijn om kosten te besparen tijdens de huidige economische groeivertraging, bijvoorbeeld door hun onroerende goederen of transportkosten te verminderen, is de primaire focus duidelijk het welzijn van het personeel, of het nu is om hen te beschermen tegen de verspreiding van COVID-19 of om een beter evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk te maken. Twee derde van de respondenten (67%) voorziet de toegang tot een kantoor voor hun medewerkers die op afstand werken, en 46% verlangt zelfs helemaal niet dat ze naar kantoor moeten gaan. 21% vindt dat er een hybride aanpak moet worden gehanteerd, het werken op afstand vanuit een kantoor.

Werken op afstand brengt mogelijk ook nieuwe kosten met zich mee: apparatuur, vergoedingen voor uitgaven zoals internettoegang, elektriciteit, verwarming, water, drukwerk, enz. Meer dan 80% van de ondervraagde bedrijven voert echter geen salarisaanpassingen uit tijdens de periode waarin op afstand wordt gewerkt, en meer dan de helft van de respondenten verstrekt geen toelagen, vergoedingen of mobiliteitsondersteuning (inclusief belasting- en immigratieondersteuning) in het kader van hun beleid voor werk op afstand.

 Belgische bedrijven lopen voorop

Uit recent onderzoek van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties is al gebleken dat 36% van de Belgische bedrijven van plan is om het werken op afstand uit te breiden. Alle Belgische bedrijven ondervraagd door PwC beschikken over een beleid rond telewerk en volgen voor het grootste deel de richtlijnen van de overheid bij het bepalen van de toegestane duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, net zoals in de rest van de wereld (59%). De helft heeft zijn beleid aangepast om het werken op afstand voor onbepaalde tijd mogelijk te maken (tegenover slechts 15% wereldwijd), 25% om tijdelijk op afstand te werken (in vergelijking met 30% wereldwijd) en de resterende 25% heeft zijn beleid aangepast voor een hybride constructie (tijdelijk en onbepaald) tegenover 55% wereldwijd.

 “We zien dat Belgische bedrijven zich duidelijk snel hebben aangepast aan de nieuwe realiteit van COVID-19 en de voorkeur hebben gegeven aan werken op afstand op onbepaalde termijn. De fiscus heeft dit ook gefaciliteerd met 'fast track' goedkeuringen voor vergoedingen verbonden aan telewerken”, zegt Sandrine Schaumont, Partner, People & Organisation, PwC België. “Deze bereidheid om zich te engageren voor een nieuwe manier van werken op langere termijn is ingegeven door net zoveel aandacht voor de veiligheid van de werknemers als voor het evenwicht tussen werk en privéleven; pendeltijden met de auto zijn in België immers erg lang. En het is duidelijk dat bedrijven verwachten dat hun medewerkers op lange termijn minder fysiek aanwezig zullen zijn op kantoor: een derde van de Belgische bedrijven verwacht in de toekomst een daling van de vastgoedkosten”.

 

Contact

Erik Oosthuizen

erik.oosthuizen@pwc.com

0474 56 42 76

www.pwc.com

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op met