Fusie- en overnameactiviteit neemt in de tweede helft van 2020 een hoge vlucht, ondanks het effect van de coronacrisis op de economie

Fusie- en overnameactiviteit neemt in de tweede helft van 2020 een hoge vlucht, ondanks het effect van de coronacrisis op de economie

PwC Global M&A Industry Trends

  • In het tweede halfjaar van 2020 stegen de wereldwijde dealvolumes met 29% (EMEA: +46%) en steeg de transactiewaarde met 156% (EMEA: +138%).
  • Het aantal wereldwijde megadeals (met een waarde van meer dan 5 miljard USD) liet in de tweede helft van 2020 ruim een verdubbeling optekenen (van 27 tot 57), van 266 miljard USD tot 688 miljard USD.
  • De groei was het hoogst in de technologie- en de telecomsector, aangezien de vraag naar digitale activa blijft toenemen.
  • Volgens de vooruitzichten voor 2021 zijn alle voorwaarden aanwezig voor een druk fusie- en overnamejaar.

 

Donderdag 4 februari 2021 - De M&A-waarderingen rijzen de pan uit, waarbij hoge waarderingen en hevige concurrentie voor veel digitale of op technologie gebaseerde activa bepalend zijn voor de wereldwijde transactieactiviteit, aldus de laatsteGlobal M&A Industry Trends-analyse van PwC. De analyse bestrijkt de laatste zes maanden van 2020 en onderzoekt de wereldwijde dealactiviteit.Ze houdt rekening met inzichten van PwC’s sectorspecialisten in deals om vast te stellen welke belangrijke trends ten grondslag liggen aan de fusie- en overnameactiviteit en waar in 2021 de verwachte beleggingshotspots zullen liggen.

Door de pandemie en de recente geopolitieke ontwikkelingen zijn de meeste bedrijven al tot dezelfde conclusie gekomen. Daardoor zijn zowel de volumes als de waarde van deals in de tweede helft van 2020 gestegen, vooral voor digitale en technologieactiva. Wereldwijd behaalden de technologie en de telecom de hoogste groei in zowel dealvolume als dealwaarde in de tweede helft van 2020 in vergelijking met de tweede helft van 2019. In de technologiesector stegen de dealvolumes met 34% en de steeg de waarde van deals met 118%. In de telecom lagen de transactievolumes 15% hoger en steeg de transactiewaarde met bijna 300%, met dank aan drie telecommegadeals.

Door corona versnelt de transactieactiviteit voor digitale en technologieactiva

Ondanks de onzekerheid die door COVID-19 is ontstaan, is de fusie- en overnameactiviteit in de tweede helft van 2020 fors toegenomen. Naast macro-economische factoren ligt ook de concurrentie voor populaire activa aan de basis van de hoge waarderingen. Macro-economische factoren zijn onder meer de lage rentevoeten, een verlangen om innovatieve, digitale of technologiegeoriënteerde bedrijven over te nemen en een overvloed aan beschikbaar kapitaal van zowel geïnteresseerde kopers uit het bedrijfsleven (meer dan 7,6 biljoen USD aan cash en verhandelbare effecten) en private-equity-investeerders (1,7 biljoen USD).

Story image

Het coronavirus heeft bedrijven heel even laten zien wat hun toekomst in petto heeft, en vele waren daar niet blij mee. Van de ene dag op de andere werd een snellere digitalisering en transformatie van hun bedrijf een topprioriteit, en de snelste manier om dat te bereiken was via fusies en overnames. Daardoor ontstond er een uiterst competitieve omgeving voor de juiste deals”,zegt Philippe Estas, Partner in de M&A-praktijk van PwC België. “Met zoveel kapitaal beschikbaar streven goede bedrijven naar hoge waarderingsratio's en realiseren die ook. Als dat zo doorgaat – en wij denken van wel – dan is waardecreatie nu meer dan ooit relevant voor geslaagde fusies en overnames.”

Daartegenover staan de sectoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen (zoals de industriële productie), of sectoren die worden gevormd door factoren zoals de overschakeling naar een koolstofneutrale samenleving. Die ondergaan structurele veranderingen waaraan bedrijven het hoofd moeten bieden.

Het coronavirus heeft bedrijven heel even laten zien wat hun toekomst in petto heeft, en vele waren daar niet blij mee. Van de ene dag op de andere werd een snellere digitalisering en transformatie van hun bedrijf een topprioriteit, en de snelste manier om dat te bereiken was via fusies en overnames. Daardoor ontstond er een uiterst competitieve omgeving voor de juiste deals”,zegt Philippe Estas, Partner in de M&A-praktijk van PwC België. “Met zoveel kapitaal beschikbaar streven goede bedrijven naar hoge waarderingsratio's en realiseren die ook. Als dat zo doorgaat – en wij denken van wel – dan is waardecreatie nu meer dan ooit relevant voor geslaagde fusies en overnames.”

Daartegenover staan de sectoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen (zoals de industriële productie), of sectoren die worden gevormd door factoren zoals de overschakeling naar een koolstofneutrale samenleving. Die ondergaan structurele veranderingen waaraan bedrijven het hoofd moeten bieden.

Story image

Vooruitzichten voor 2021: een druk jaar voor de M&A-markt

Bedrijven die anticiperen op de economische gevolgen van de wereldwijde coronapandemie hebben reserves aangelegd van meer dan 7,6 biljoen USD aan cash en verhandelbare effecten. Bovendien zijn de rentevoeten nog steeds historisch laag. Mogelijk ontstaat er een inhaalvraag wanneer het vertrouwen van CEO's, beleggers en consumenten door de beschikbaarheid van vaccins toeneemt. Bedrijven die noodlijdend dreigen te worden, ontkomen mogelijk niet aan consolidatie. Minder aantrekkelijke activa zouden tegen lagere waarderingen gedwongen kunnen worden verkocht, vooral in sectoren die in grotere mate door corona zijn getroffen, of waar de bedrijfsmodellen gezien de structurele veranderingen die plaatsvinden, niet langer levensvatbaar zijn.

Voor sommige bedrijven zijn deals de beste en snelste manier om dringende behoeften aan vaardigheden, middelen en technologieën te vervullen die ze nodig hebben om op een later moment waarde te creëren”, zegt Nancy De Beule, Partner in de M&A-praktijk van PwC België. “Proactieve dealmakers zullen in eerste instantie op zoek gaan naar de digitale of technologiegeoriënteerde activa die hun bedrijf nodig heeft om op lange termijn stand te kunnen houden. Bedrijven die hun economische toekomst willen veilig stellen door hun krachten te bundelen met een complementair bedrijf staan voor een dubbele uitdaging: hoge waarderingen en hevige concurrentie in hun zoektocht naar een goede match. Daarnaast gaan bedrijven ook op zoek naar activa die onder druk staan of naar noodlijdende activa, als zij van oordeel zijn dat dergelijke bedrijven via integratie en transformatie kunnen worden gered.

Er liggen nog moeilijkheden in het verschiet. Nieuwe golven van coronabesmettingen blijven voor lockdowns zorgen en door de hoge werkloosheid zal de vraag naar producten en diensten wellicht gematigd blijven. Wereldwijde handelsspanningen, reglementaire druk en een nieuwe president in de Verenigde Staten zorgen voor onzekerheid. Een sterke markt voor beursintroducties biedt eigenaars een alternatief voor fusies en overnames. Het economische herstel zal in verschillende sectoren en regio's allicht ook anders verlopen.

Na een turbulent jaar wordt de algemene prognose voor M&A-deals in 2021 gekenmerkt door opportuniteit en transformatie, en de concurrentie voor bepaalde bedrijven zou hevig kunnen zijn", zegt Véronique Gillis, Partner in de M&A-praktijk van PwC België. "Waarschijnlijk ontstaan er uiteenlopende verschillen in de waarderingen van activa, neemt het aantal deals in de sector van de digitalisering en de technologie toe, en wordt er meer aandacht besteed aan niet-traditionele bronnen van waardecreatie, zoals de impact van milieugebonden, sociale en bestuursgebonden aspecten (ESG), waar steeds vaker rekening mee wordt gehouden bij strategische beslissingen en due diligence, aangezien dealmakers rendementen trachten te beschermen tegen de gevolgen van hoge waarderingen en een sterke vraag.”

Andere factoren die naar verwachting een weerslag zullen hebben op de waardering van deals en de M&A-activiteit, zijn onder meer een toename van het aantal herstructureringen en een voortgezette populaire markt voor beursintroducties, vooral het gebruik van SPAC's (special-purpose acquisition companies) om kapitaal op te halen. In 2020 hebben SPAC's zo'n 70 miljard USD aan kapitaal opgehaald en waren ze goed voor ruim de helft van alle Amerikaanse beursintroducties. Private-equitybedrijven hebben in de recente boom van de SPAC's een belangrijke rol gespeeld en beschouwen SPAC's als een handige alternatieve bron van kapitaal. Er wordt verwacht dat SPAC's in 2021 meer van zich zullen laten horen, vooral in verband met activa zoals infrastructuur voor het opladen van elektrische wagens, energieopslag en zorgtechnologie.

 

 

Over Global M&A Industry Trends

Global M&A Industry Trends van PwC wordt tweemaal per jaar gepubliceerd en analyseert de wereldwijde dealactiviteit in vijf sectoren: consumentenmarkten; technologie, media en telecommunicatie; gezondheidszorg; energie, nutsvoorzieningen en hulpbronnen; en de industriële productie en de auto-industrie.

Lees PwC’s Global M&A Industry Trends voor meer inzichten over 2020 en 2021.

Contact

Erik Oosthuizen

[email protected]
​0474 56 42 76

www.pwc.com

 

 

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

 

PwC België
Culliganlaan 5
1831 Diegem