Europa koploper qua ESG-transformatie, maar kansen niet volledig benut

PwC-rapport 2022 ESG-financiering: de groeikans van de eeuw

Brussel, 12 november 2020 - In het recentste rapport, “2022 - The growth opportunity of the century”, onderzocht PwC de positie van Europa als koploper op het gebied van duurzame investeringen op basis van ESG-criteria (ecologisch, sociaal, deugdelijk bestuur) wereldwijd. De verschuiving richting verantwoord beleggen zal verder aangewakkerd worden door vier katalysatoren: regelgeving, de outperformance van ESG-fondsen, de groeiende vraag van beleggers en maatschappelijke verschuivingen. In het rapport wordt geconstateerd dat er dringend behoefte is bij vermogensbeheerders om tot een volledige ESG-integratie te komen, zowel binnen hun bedrijfsstrategie als binnen hun activiteiten.

Europa in pole position

Alleen al in Europa verwacht PwC dat het beheerd ESG-fondsvermogen (AuM) tegen 2025 meer dan 50% van het totale Europese beleggingsfondsvermogen zal uitmaken. Dit komt neer op een jaarlijks samengestelde groei van maar liefst 28,8% (CAGR) van 2019 tot 2025. PwC voorspelt dat het Europese ESG-vermogen tegen 2025 tussen 5,5 biljoen en 7,6 biljoen euro zal bedragen, wat overeenkomt met 41% tot 57% van het totale vermogen van de beleggingsfondsen in Europa tegen 2025; een stijging ten opzichte van 2011 (15,1%).

Marc Daelman, Partner bij PwC België zegt: “Hoewel duurzaam beleggen een snelle en belangrijke ontwikkeling is, wordt het nog te vaak gezien een nieuw product. De toepassing van de ESG-criteria beïnvloedt echter het hele investeringslandschap, een stap op weg naar een meer gelijk speelveld voor financiële en niet-financiële criteria. Zoals de Europese Commissie eerder al opmerkte, kan de publieke sector niet alleen de grote investeringen dragen die nodig zijn voor de overgang naar een duurzame en groene economie. Vermogensbeheerders kunnen de wereld positief veranderen door kapitaal te heroriënteren naar duurzame bedrijven en innovaties, en zo mee te werken aan de totstandkoming van een koolstofarme, klimaatbestendige en circulaire economie en meer inspanningen te leveren om sociale ongelijkheden over de hele wereld aan te pakken”.

Regelgeving: beleidsmakers versnellen de verschuiving

De belangrijkste reden waarom Europa zich onderscheidt van de rest van de wereld is haar strenge wet- en regelgevingskader. Zowel het EU-actieplan als de verordening inzake duurzame financiële informatieverstrekking (SFDR) vormen een mijlpaal in de sector, die ertoe zal leiden dat duurzame financiering niet langer een vrijblijvende overweging is, maar een centraal aandachtspunt van de Europese fondsensector. Vanaf 2021 zal een reeks nieuwe regels worden ingevoerd en zullen de bestaande regels worden aangepast aan de eisen van duurzaamheid.

“We hebben een grote verschuiving gezien van vrijwillige regelgeving en initiatieven naar strikte en bindende wetgeving. Naarmate het regelgevingskader verder wordt uitgebreid, zullen niet-duurzame bedrijven hun kapitaal zien dalen en zullen sectoren die zich niet aan de regels houden, worden benadeeld. De verwachte nieuwe regelgeving zal een hele nieuwe reeks niet-financiële normen invoeren voor beleggers, financiële adviseurs en financiële marktpartijen. Verandering is op til en de sector kan niet anders dan zich aanpassen. Om te overleven zijn duurzame investeringen niet langer een optie, maar een vereiste”, aldus Marc Daelman.

De ESG overtreft de rest: de kloof wordt groter in de toekomst

Uit de analyse van PwC blijkt dat de ESG-gerelateerde fondsen in de periode 2010-2019 cumulatief 9% beter presteerden dan hun traditionele tegenhangers. Ook COVID-19 brengt de sterkere prestaties van ESG-fondsen in stressvolle marktomstandigheden aan het licht. Hoewel de traditionele beleggingscategorieën in het eerste kwartaal van 2020 bijna ongekende outflows kenden, was de financiële impact van de pandemie minder sterk voelbaar voor ESF-fondsen die beter presteerden dan de rest van de markt. Dit werd ook bevestigd door een Bloomberg-analyse waaruit bleek dat het gemiddelde ESG-fonds in 2020 met 12,2% daalde, minder dan de helft van de daling van de S&P500.

“We gaan ervan uit dat deze verschillen in prestaties tussen ESG en niet-ESG producten in de toekomst aanzienlijk zullen toenemen. De lang gehoorde bezorgdheid dat ESG-producten financieel minder rendement zouden opleveren, zal volledig worden omgedraaid. Integendeel, in de toekomst verwachten we dat ESG-beleggingsproducten een sterkere bron van rendement zal leveren in vergelijking met hun mainstream equivalenten. De Europese Investeringsbank (EIB) wil nu al haar rol als klimaatbank van de EU versterken en een grotere stimulans geven aan ESG-investeringen, wat erop duidt dat deze verschuiving momenteel al volop wordt ingezet”, aldus Marc Daelman.

Stijgende vraag van investeerders laat de sector geen keuze.

Het zijn beleggers die het voortouw nemen in deze groene revolutie en eisen dat vermogensbeheerders hun kapitaal op een duurzame manier toewijzen. Terwijl zowel het retail- als het institutionele segment een snel toenemende belangstelling voor duurzaam beleggen tonen, toont het rapport dat het vooral de institutionele beleggers zijn die het voortouw nemen. Uit ons onderzoek blijkt dat 99% van de respondenten van institutionele beleggers een convergentie verwachten tussen ESG- en niet-ESG-fondsproducten, waarbij een overweldigende meerderheid verwacht dat dit in 2022 zal gebeuren. Het segment van de particuliere beleggers blijft weliswaar achter, maar zal deze achterstand snel inhalen. Momenteel neemt slechts 41% van de respondenten van retailbeleggers ESG-overwegingen mee in hun beleggingsstrategie.

Naarmate de Millennial-generatie actiever wordt, zullen ook de retailbeleggers steeds meer geneigd zijn om de ESG-criteria in overweging te nemen. ​ Als je weet dat naar deze Millennials samen wereldwijd een recordbedrag van 41 biljoen dollar zullen 'erven' en dat 95% van deze groep beleggers geïnteresseerd is in duurzaam beleggen, is het niet verwonderlijk dat deze nieuwe generatie beleggers de toekomst van het beleggen een nieuwe vorm zal geven”, aldus Marc Daelman.

Snel veranderende maatschappelijke verwachtingen

Het wereldwijde discours is de afgelopen jaren sterk verschoven richting een toenemende erkenning van de risico's waarmee de wereld te kampen krijgt wanneer duurzaamheidskwesties - en daarmee ook de ESG-problematiek - over het hoofd worden gezien. ​ Het rapport voorspelt dan ook dat de COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende economische vertraging een katalysator zullen z ijn voor een hernieuwd bewustzijn van de samenleving over duurzaamheidsvraagstukken. 97% van de respondenten verklaarde dat de pandemie in de toekomst gevolgen zal hebben voor hun ESG-aanpak.

Het is duidelijk dat de COVID-19 in 2020 de hele situatie verandert. Het zal niet verbazen dat regelgevers in de nasleep van de pandemie ervoor kiezen om hun toezicht op de manier waarop ESG-risico's in het beleggingsproces worden geïntegreerd, te intensiveren. De beleggings- en vermogensbeheersector heeft tot nu toe een belangrijke rol gespeeld om duurzaamheidsrisico's te beperken en aan de maatschappelijke verwachtingen te voldoen door verder te gaan dan hun mandaat. Deze rol zal echter snel moeten worden aangepast aan de toenemende eisen van zowel de wetgever als de beleggers, aangezien er nieuwe ESG-beleggingsregels worden vastgesteld en de vraag in de toekomst toeneemt”, concludeert Marc Daelman.

 

U kan het volledige rapport hier vinden.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact