Energie-efficiëntie wordt motor van groei voor economie

Energie-efficiëntie wordt motor van groei voor economie

PwC Global Economy Watch

Woensdag 7 augustus 2019 - Investeringen in energie-efficiëntie werpen hun vruchten af voor de economische groei, volgens het laatste Global Economy Watch rapport van PwC. België heeft haar energie-efficiëntie de voorbije 30 jaar sterker kunnen verbeteren dan veel andere landen, mede dankzij de transformatie naar een diensteneconomie. Naar verwachting zal de energie-intensiteit van de Belgische én de wereldeconomie verder dalen, maar dan moeten we wel verder inzetten op technologie, terwijl we ook moeten nadenken hoe nieuwe technologieën minder energie kunnen verbruiken.    

 

De wereldeconomie wordt energie-efficiënter

Deze  editie van de Global Economy Watch analyseert hoe de wereldeconomie steeds efficiënter met energie omgaat. Volgens cijfers van de Wereldbank is de energie-intensiteit in de laatste 30 jaar gedaald met maar liefst 32%. In België is het energie-intensiteit in diezelfde periode gedaald met 28%. Het rapport toont dat deze trend zich zal verderzetten in de komende 20 jaar. Zo zou de wereldwijde energie-intensiteit nog eens met een derde verder dalen. De wereldwijde vraag naar energie van 2017 tot 2040 zou met bijna een derde toenemen, terwijl het wereldwijde BBP gemiddeld 2,5% per jaar zal groeien, wat een verdere ontkoppeling van economische groei en energie-efficiëntie inhoudt.

Serge Loumaye, Partner bij PwC België: “Het activiteitenniveau van sommige Belgische industrieën zoals de staalindustrie zijn in de afgelopen decennia sterk afgenomen, wat voor een belangrijk deel deze daling verklaart. Wat we zien is dat onze energieconsumptie doorheen de jaren stabiel is gebleven, terwijl ons economie is aangegroeid. Dat duidt erop dat België in de afgelopen decennia grote stappen heeft gemaakt om de economische groei te ontkoppelen van het energieverbruik. Met het oog op een noodzakelijke energietransitie zal ons land zich nog verder moeten toespitsen op energie-efficiëntie. Het rapport toont aan dat het wel degelijk mogelijk is om de wereldeconomie te laten groeien en tegelijk serieuze inspanningen kunnen leveren om de klimaatverandering tegen te gaan”.

 

Diensten en technologie zorgen voor grotere energie-efficiëntie

Dit leidt tot de vraag of overheden en bedrijven deze doelstelling kunnen halen. In het rapport vergelijkt PwC de energie-intensiteit van 20 economieën waaruit drie bepalende factoren worden gehaald: een combinatie van structurele economische verandering, technologische vooruitgang en overheidsmaatregelen. De analyse bevestigt dat landen die hun economie transformeren naar een diensteneconomie, een positieve impact ondervinden op vlak van energie-efficiëntie. In België bijvoorbeeld is volgens de F.O.D. Economie de dienstensector goed voor 57,3 % van de totale bruto toegevoegde waarde, terwijl het aandeel ervan in de totale energieconsumptie in België slechts 13,4% bedraagt.

Uit het rapport bleek echter dat een dergelijke structurele economische verandering gepaard moet gaan de twee andere factoren: de inzet van technologie, die op hun beurt vaak worden gestimuleerd door overheidsmaatregelen. Opkomende markten bleken minder geneigd te zijn om in technologische innovatie te investeren in vergelijking met meer welvarende landen, wat de zwakke correlatie tussen structurele economische verandering en energie-efficiëntie in de opkomende economieën verklaart. Met andere woorden, landen die hun economie transformeren naar een diensteneconomie zullen de grootste winsten boeken op vlak van energie-intensiteit wanneer ze technologie inzetten om hun energie-efficiëntie op te krikken.

“De analyse toont hoe belangrijk technologie is om onze economie meer energie-efficiënt te maken. Meer welvarende landen zijn geneigd om in technologie te investeren en ook sensibilisering over klimaatverandering is in deze landen meer ingeburgerd, waardoor consumenten hun energieverbruik eerder zullen inperken. Een belangrijke nuance is echter dat nieuwe technologieën tegelijk ook veel energie verbruiken. Denk maar aan de ontwikkeling van datacenters, de introductie van 5G-telecommunicatietechnologie of bitcoin mining, dat meer 30 TWu/jaar meer heeft verbruikt in de afgelopen twee jaar, wat meer is dan de energieconsumptie voor heel Londen. In dat opzicht hebben we nog heel wat vooruitgang te boeken”, volgens Serge Loumaye, Partner bij PwC België.

Het volledige rapport van PwC’s Global Economy Watch is hier beschikbaar:

https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch.html

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

 

PwC België
Culliganlaan 5
1831 Diegem