De wereld moet zijn koolstofintensiteit vijf keer sneller verlagen om de doelstelling van 1,5 °C uit het klimaatakkoord van Parijs te halen

PwC Net Zero Economy Index

  • Er is een decarbonisatiegraad van 11,7% nodig om de doelstelling van 1,5 °C uit het klimaatakkoord van Parijs nog te kunnen halen.
  • In 2020 nam de globale energiegerelateerde CO2-uitstoot toe met 0,5%.
  • Het komende decennium wordt doorslaggevend: naarmate de opwarming van de aarde jaar na jaar dichter bij de drempelwaarde van 1,5 °C komt, is er jaarlijks een ongeziene decarbonisatie in alle sectoren en regio's nodig.

 

19 januari 2021 - Er is nu een decarbonisatiepercentage van 11,7% per jaar nodig om de opwarming onder de 1,5 °C te houden – dat is vijf keer meer dan wat we in 2020 haalden (2,4%), zo blijkt uit een nieuwe analyse van PwC. De PwC Net Zero Economy Index toont aan dat, op basis van de huidige trends in energieverbruik en CO2-uitstoot, het wereldwijde koolstofbudget voor een hele eeuw tegen het einde van dit decennium al opgebruikt zal zijn. Terwijl economieën wereldwijd zich voorbereiden op het leven na de pandemie, waarschuwt de Index ervoor dat een terugkeer naar 'business as usual' nefast kan zijn in de race naar herstel en nieuwe groei.

Een kanteldecennium

De Index van dit jaar hield het energieverbruik en de economische gegevens van het hele jaar 2019 (het recentste beschikbare jaar) tegen het licht. Daaruit blijkt dat de vooruitgang die werd geboekt bij het loskoppelen van de energiegerelateerde CO2-uitstoottoename van de economische groei, is vertraagd en dat fossiele brandstoffen de energiemix blijven domineren. In 2019 nam de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot toe met 0,5%, bij een economische groei van 2,9%. De koolstofintensiteit daalde met 2,4%, wat boven het langetermijngemiddelde van de decarbonisatiegraad van 1,5% per jaar ligt, maar veel te laag is als we kijken naar de vooruitgang die nodig is om de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C te houden (11,7% per jaar).

In de loop van 2020 bleven de fossiele brandstoffen wereldwijd het energieverbruik domineren, waarbij 57% van de stijging in het energieverbruik alleen al toe te schrijven was aan aardgas en aardolie. Het wereldwijde energieverbruik nam met 1,3% toe, hoewel in 2019 de steenkoolconsumptie wel voor het eerst sinds 2016 daalde (met 0,6%). Het verbruik van zowel aardolie als aardgas steeg gestaag (met respectievelijk 0,8% en 2,0%). Hernieuwbare energieën waren goed voor amper 11% van het wereldwijde energieverbruik, ondanks een recordgroei voor windenergie (12,1%) en zonne-energie (23,8%).

Marc Daelman, partner bij PwC België, licht toe: "Jaar na jaar is de daling die we realiseren in de CO2-uitstoot ontoereikend. Het wordt moeilijker en moeilijker om de doelstelling te halen en de vereiste transitie wordt radicaler. De decarbonisatie en daaruit voortvloeiend ook de transformatie van organisaties, industrieën en geografieën moeten nu gebeuren met een ongeziene omvang en tegen een ongeziene snelheid. De door de pandemie veroorzaakte dip in de wereldwijde uitstoot zal snel weer een stijgende lijn vertonen zodra de economieën zich herstellen en weer op volle toeren draaien. We moeten snel iets ondernemen om te bouwen aan een groene infrastructuur en toekomstgerichte technologieën en oplossingen. De vele ondernemingen, investeerders en overheden die zich in 2020 engageerden voor een koolstofneutrale doelstelling, vormen een veelbelovend signaal dat iedereen zich stilaan bewust begint te worden van het dringende karakter van de zaak. Als we de wereldwijde uitstoot willen halveren, hebben we maar net iets meer dan twee businesscycli om iedere sector in de wereldeconomie te transformeren. Of eenvoudig gezegd: we bevinden ons in een kanteldecennium."

Uitstoot en energieverbruik

De EU boekte heel wat vooruitgang in het koolstofarmer maken van haar stroomnetten. Dat is te danken aan de inzet van technologieën met hernieuwbare energie, met name offshore en zonne-energie. Maar als we de ambitieuze doelstellingen van de Europese Green Deal en het klimaatakkoord van Parijs willen halen, zullen we nog ingrijpender moeten transformeren. Voor het tweede jaar op rij haalde Duitsland de hoogste decarbonisatiegraad van de G20 (6,6%), en eindigt daarmee duidelijk boven het Europese gemiddelde van 5,2%. Toch zou dat percentage nog bijna dubbel zo hoog moeten liggen als we het vereiste wereldgemiddelde van 11,7% willen halen dat nodig is om de opwarming onder de 1,5 °C te houden.

 

Globaal gezien slaagden Korea, de VS en het VK er ook in om hun energiegerelateerde CO2-uitstoot te verlagen terwijl hun economieën groeiden – maar ze haalden een onvoldoende decarbonisatiegraad om de opwarming onder de 1,5 °C te houden. Zuid-Afrika en Indonesië rapporteerden een stijging van de koolstofintensiteit voor opeenvolgende jaren. Met een bbp-groei van 6,1% in 2019 nam de energiegerelateerde CO2-uitstoot in China met 3,2% toe, terwijl de koolstofintensiteit met 2,8% daalde. China vertoont een groei voor alle energiebronnen. De productie van zonne- en windenergie in China is goed voor 29% van het algemene globale aandeel, en is sinds 2010 vertienvoudigd. Structurele verschuivingen in de kosten voor aardgas en hernieuwbare energie in de VS maakten een decarbonisatiegraad van 4,7% mogelijk.

Als we kijken naar de toekomst besluit Reinout De Clercq, directeur bij PwC: "Zelfs met tijdelijke dalingen in de uitstoot van broeikasgassen door COVID-19 blijft de klimaatverandering een van de belangrijkste politieke en zakelijke thema's van onze tijd. Ondanks stimulerende maatregelen en klimaatplannen moet de transitie naar koolstofneutraliteit ook en vooral algemeen ingeburgerd raken met groene investeringen in bijvoorbeeld schone energie of transportinfrastructuur. De EU bevestigde al dat de COVID-19-crisis Europa er niet van zal weerhouden om nog ambitieuzere klimaatdoelstellingen vast te leggen tegen 2030 en in het post-hersteltijdperk zal groene financiering een centrale plek innemen."

Download het volledige rapport en de wereldwijde ranglijst hier.

Over de Net Zero Economy Index:
De PwC Net Zero Economy Index houdt zich bezig met de decarbonisatie van de energiegerelateerde CO2-uitstoot wereldwijd. De analyse wordt onderbouwd door de BP Statistical Review of World Energy, die de koolstofuitstoot op basis van het verbruik van olie, gas en steenkool voor verbrandingsgerelateerde activiteiten weergeeft. De gegevens die werden gebruikt voor dit rapport, zijn de gegevens van het recentste jaar waarvoor volledige gegevens beschikbaar waren (2019). De analyse houdt geen rekening met de uitstoot van andere sectoren (bv. landbouw, bosbouw en landgebruik) of van andere broeikasgassen. Ook gesekwestreerde koolstof is uitgesloten uit de analyse. Daaruit volgt dat deze gegevens niet rechtstreeks mogen worden vergeleken met nationale uitstootlijsten. Het rapport van dit jaar – de Net Zero Economy Index – vervangt de Low Carbon Economy Index. Het vormt de erkenning van zowel de ultieme doelstelling die bedrijven en de maatschappij moeten realiseren als de toenemende focus op en de evolutie van het engagement van bedrijven, overheden en investeerders op het vlak van koolstofneutraliteit.

  1. We gebruiken de globaal geschatte koolstofbudgetcijfers over de uitstoot van fossiele brandstoffen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering, en meer in het bijzonder uit haar Special Report on Global Warming van 1,5 °C, om de energiegerelateerde uitstoot in combinatie met het beperken van de opwarming tot 1,5 °C en 2 °C tegen 2100 te beramen.
  2. Het UN Emissions Gap Report (december 2020) rapporteerde dat een “groen herstel na de pandemie de uitstoot die we op basis van de vóór COVID-19 gehanteerde beleidsmaatregelen zouden verwachten, in 2030 met tot 25 procent zou kunnen verlagen. Dat gaat veel verder dan de uitstootbesparingen die we zouden realiseren met onvoorwaardelijke nationaal vastgestelde doelstellingen, hoewel dat niet volstaat om de doelstelling van 1,5 °C te halen."

PwC’s Global Net Zero Commitment:

In september kondigde het globale PwC-netwerk een wereldwijd en wetenschappelijk onderbouwd engagement aan om tegen 2030 broeikasgasneutraal te opereren.

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ We zullen onze totale operationele uitstoot van broeikasgassen binnen de tien jaar halveren en investeren in koolstofverlagende projecten om de resterende uitstoot te compenseren. We zullen ook samenwerken met toonaangevende leveranciers en hen ondersteunen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Met zijn wereldwijde aanwezigheid in 155 landen heeft het PwC-netwerk een enorme mogelijkheid om de transitie naar een koolstofneutrale toekomst te versnellen in samenwerking met onze opdrachtgevers – we werken samen met 84% van de Global Fortune 500-ondernemingen en met meer dan 100.000 privébedrijven en ondernemingen.

● ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Een grote focus zal daarbij liggen op de niet-financiële reporting en op het integreren van klimaatgerelateerde en andere milieukundige, maatschappelijke en beleidsmatige (ESG) factoren in onze bedrijfsberichten voor het grote publiek en in ons beleid.

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact