De entertainment- en mediasector herconfigureert zichzelf te midden van het herstel

2020 PwC Entertainment & Media Outlook

Woensdag 2 september 2020 – De Global Entertainment & Media Outlook (2020-2024) van PwC toont aan hoe de COVID-19 pandemie zorgt voor een versnelling van veranderingen in het consumentengedrag en de digitale disruptie versterkt. De sector staat daarmee op een kantelpunt, hetgeen anders pas na vele jaren zouden zijn bereikt. De entertainment- en mediawereld (E&M) is in 2020 nog digitaler, mobieler, meer gestreamd, persoonlijker en - voorlopig althans - meer gericht op het thuisfront dan iedereen begin dit jaar had verwacht.

Groei vertraagt sterk… maar blijft op langere termijn overeind

De pandemie die de wereld vandaag teistert, heeft de groei van de wereldwijde E&M-sector sterk vertraagd. Te midden een wereldwijde recessie zien we in 2020 de scherpste daling van de globale E&M-inkomsten in de 21-jarige geschiedenis van dit onderzoek, met een daling van 5,6% ten opzichte van 2019 - meer dan 100 miljard EUR in absolute termen. In 2009, het laatste jaar dat de wereldeconomie afnam, daalden de totale wereldwijde E&M-uitgaven met “slechts” 3,0%.

Volgens de prognoses zullen de E&M-uitgaven in 2021 terug met 6,4% stijgen. Over de gehele prognoseperiode van vijf jaar, van 2019 tot 2024, wordt een totale inkomstengroei van 2,8% voorspeld op basis van de samengestelde jaarlijkse groei (CAGR).

Axel Smits, voorzitter van PwC België, licht toe: “Hoewel de schokgolven vanaf 2020 door de wereldeconomie zullen blijven golven, toont onze prognose aan dat het fundamentele groeitraject van de wereldwijde industrie nog steeds sterk is. In de afgelopen jaren, nu de media-ervaring van consumenten steeds centraler is geworden, is de wereldwijde groei van de sector in het verleden steeds sneller toegenomen dan het BBP. Verwacht wordt dat de E&M-sector, na de uitdagingen van 2020, opnieuw de groeiende trend zal hervatten. Een kleine markt als België zal deze wereldwijde trends natuurlijk volgen, maar gezien de volatiliteit en de onzekerheid rond de steeds veranderende context van vandaag, zijn concrete voorspellingen voor de Belgische markt vandaag moeilijk te maken”.

De sector op een scharniermoment

Net zoals in de economie in het algemeen, zijn de huidige uitdagingen in de E&M-sector niet gelijkmatig verdeeld over de hele sector. Juist in de segmenten die door COVID-19 letterlijk zijn stilgelegd, zoals bij live muziekevents, bioscoopbezoeken en beurzen, is de situatie het meest acuut. Ook de uitgaven voor advertenties zullen naar verwachting dit jaar met 13,4% dalen. Tegelijkertijd is de langlopende overgang in het krantensegment van print naar digitaal nu plots met enkele jaren vooruit geschoven, waardoor bijvoorbeeld de inkomsten uit de gedrukte pers naar verwachting verder zullen teruggelopen.

Een gevolg hiervan is dat heel wat marktsegmenten veel sneller worden getransformeerd dan oorspronkelijk was voorzien. Neem nu bioscooptickets versus subscription video-on-demand (SVOD). Nog in 2015 was de omzet van de bioscooptickets drie keer zo hoog als die van SVOD. In 2020 zal de opbrengst van SVOD de bioscooptickets overstijgen en vervolgens in de komende vijf jaar een een verdere stijging zien tot meer dan twee keer de omvang van bioscooptickets in 2024. Een ander voorbeeld betreft de hoeveelheid data die wordt verbruikt op smartphones versus op vaste breedband. Na een kleine voorsprong in 2019, heeft de smartphone zijn positie geconsolideerd als het belangrijkste individuele apparaat dat door consumenten wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het internet wereldwijd.

Winnaars en verliezers

Nu mensen meer tijd thuis doorbrengen, heeft over-the-top (OTT)-video de wereldwijde inkomsten in 2020 met 26,0% zien stijgen. Dit segment zal de komende jaren ook sterk verder blijven stijgen, met een bijna verdubbeling van 38,7 miljard EUR in 2019 tot 72,4 miljard EUR in 2024 . De lancering van de Disney+ streaming-dienst eind 2019 had nauwelijks beter kunnen worden getimed: na een prognose van 60 miljoen à 90 miljoen betalende abonnees tegen 2024, bereikte Disney+ begin augustus 2020 60,5 miljoen abbonees. Gezien de toename van het streaming-aanbod is het wereldwijde dataverbruik eveneens gunstig geëvolueerd dankzij de digitale versnelling die door COVID-19 wordt aangedreven. Deze zal in 2020 met 33,8% stijgen en zal meer dan verdubbelen van 1,9 quadriljoen megabytes (MB) in 2019 tot 4,9 quadriljoen MB in 2024.

Aan het andere eind zijn er de segmenten die het hardst getroffen zijn. Met veel gesloten bioscopen en grote filmreleases die vertraging hebben opgelopen, voorspelt het onderzoek dat de totale wereldwijde bioscoopinkomsten dit jaar met bijna 66% zullen dalen. En het ziet er niet naar uit dat het verloren terrein zal worden teruggewonnen; volgens onze prognose zullen de bioscoopinkomsten in 2024 onder het niveau van 2019 landen. Een ander effect van COVID-19 is dat de daling van de globale verkoop van kranten en consumentenmagazines in 2020 verder is versneld, met een totale inkomstendaling van meer dan 14%, die het meest in het nadeel van de consumentenmagazines uitpakt. Dat neemt niet weg dat de digitale omwenteling ook opportuniteiten brengt: in 2023 zullen de globale inkomsten uit digitale advertenties van de consumentenmagazines de inkomsten voor gedrukte advertenties overtreffen. Andere belangrijke sectoren zullen ook moeite hebben om de groei die ze in 2019 hebben verloren terug te winnen. Zo zal de wereldwijde advertentiesector - die in 2020 met 13,4% zal dalen tot 466,9 miljard EUR - naar verwachting pas in 2022 weer op het niveau van 2019 komen.

Een hele sector probeert zich te heruitvinden

Tegelijkertijd hebben sommige ‘traditionele media’ - misschien tegen de verwachting in - stand gehouden ondanks de effecten van COVID-19 en de digitale versnelling. Te midden van berichten over de groeiende boekverkoop tijdens lockdownperiodes, wordt verwacht dat de totale wereldwijde omzet van de consumentenboeken zijn opwaartse trend zal voortzetten en tussen 2019 en 2024 jaarlijks met 1,4% zal toenemen tot 53,9 miljard EUR. Belangrijk is dat technologie daarbij een belangrijke rol speelt, aangezien het toenemende gebruik van smartphones en slimme luidsprekers de consumptie van audioboeken stimuleert en consumenten in staat stelt om onderweg naar de boeken te luisteren.

Een ander reeds lang bestaand segment dat zich aan de realiteit van een versnelde digitale wereld probeert aan te passen, zijn de fysieke evenementen. Nu concertzalen, tentoonstellingscentra en stadions een groot deel van het jaar gesloten zijn, maken sommige live-evenementen gebruik van digitale platforms om in contact te blijven met hun publiek. Zo organiseerde Tomorrowland een digitaal festival in België met 3D-podia en vooraf opgenomen DJ-sets die de festivalbezoekers via hun computer, smartphone of tablet kunnen bekijken. Ook in andere landen zijn er initiatieven geweest, zoals in het Verenigd Koninkrijk waar het Wireless Festival in Londen medio 2020 samenwerkte met MelodyVR om vooraf opgenomen virtual reality optredens te realiseren. Meer dan 130.000 mensen uit 34 landen waren virtueel aanwezig. ​ 

 “Hoewel 2020 voor de meeste sectoren - waaronder talrijke segmenten in de E&M-sector - een uitdagend en ontwrichtend jaar is geweest, is het duidelijk dat de vraag van de consument naar een gevarieerd en breed scala aan mediakeuzes blijft groeien. De omzetcijfers in de Outlook van dit jaar weerspiegelen de impact van de economische vertraging en de digitale disruptie als gevolg van COVID-19, maar de langetermijnvooruitzichten voor de E&M-sector als geheel blijven gunstig. Toch is het ook duidelijk dat er nog steeds winnaars en verliezers zullen zijn.

Het is duidelijk dat COVID-19 de overstap van de consument naar digitale consumptie heeft versneld en een ingrijpende verandering - zowel in positieve als in negatieve zin - in vele marktsegmenten heeft teweeggebracht. Toch is het evenzeer zichtbaar dat de onderliggende troeven van de E&M-sector en de aantrekkingskracht op de consument nog steeds onveranderd sterk zijn. Hoewel er nog steeds uitdagingen zullen zijn voor E&M-bedrijven zal de digitale omschakeling die erdoor wordt gestimuleerd ook kansen creëren in alle segmenten - niet alleen in de segmenten die tot nu toe voordeel hebben kunnen halen”, besluit Axel Smits.

 ###

Over de Global Entertainment & Media Outlook

PwC's 20ste jaarlijkse editie van de Global Entertainment & Media Outlook is een uitgebreide online-bron van wereldwijde analyses van consumenten- en advertentie-uitgaven. Met op een vergelijkbare basis vijfjarige historische data en vijfjarige vooruitzichten en commentaar voor 14 gedefinieerde segmenten in 53 regio’s, maakt de Outlook het eenvoudig om de consumenten- en advertentie-uitgaven over de segmenten en regio’s heen met elkaar te vergelijken. Meer informatie vindt u op www.pwc.com/outlook.

Segmenten die in de Global Entertainment & Media Outlook aan bod komen

Business-to-business omvat business-to-business media, waaronder bedrijfsinformatie, directory advertising, vakbladen, professionele boeken en beurzen.

Consumentenboeken omvatten inkomsten uit de verkoop van consumentenboeken (d.w.z. gekocht door consumenten voor persoonlijk gebruik), waaronder zowel gedrukte als elektronische edities.

Traditionele televisie en homevideo omvat consumentenbestedingen voor basis- en premium betaaltelevisieabonnementen; consumentenuitgaven voor openbare omroepbijdragen, indien van toepassing; inkomsten uit fysieke thuisvideodiensten; en on-demand videodiensten via een aanbieder van tv-abonnementen.

OTT-video omvat consumentenbestedingen aan video die via een over-the-top (OTT)-/streamingdienst (zoals Netflix) wordt aangeboden.

De uitgaven voor internettoegang worden beschouwd als consumentenuitgaven die betrekking hebben op de toegang tot internet en worden in twee categorieën onderverdeeld: mobiel internet en vaste breedbandverbindingen.

Het dataverbruik houdt rekening met de som van het IP-verkeer via de ruggengraat van het internet. Dit vertegenwoordigt cellulair dataverkeer over 2G, 3G 4G en 5G netwerken, plus Wi-Fi en vaste breedband.

Kranten- en consumentenmagazines omvatten inkomsten uit zowel oplage (consumentenuitgaven) als reclame in kranten en consumentenmagazines. Het houdt rekening met zowel fysieke printuitgaven als digitale edities.

De out-of-home (OOH) reclamemarkt bestaat uit adverteerdersbestedingen aan out-of-home media. OOH bestaat uit de totale uitgaven van adverteerders aan alle formaten van out-of-home media, en is opgesplitst in fysieke en digitale. De reclame-uitgaven worden bijgehouden zonder de provisies, productiekosten en kortingen van het agentschap.

Videogames en esport omvat consumentenbestedingen aan videogamesoftware en -diensten (geen hardware of apparaten) voor zowel traditionele als sociale/casual games, evenals inkomsten uit reclame via videogames. Het omvat ook de inkomsten uit de uitgaven van consumenten en adverteerders aan esport.

Virtual reality (VR) verwijst naar een op het hoofd gemonteerd systeem dat een drager meeneemt in een stereoscopische, volledig virtuele omgeving of scène waar hij/zij kan rondkijken, en optioneel kan bewegen en interageren. Dit segment omvat consumentenbestedingen aan VR-video, VR-games en VR-apps.

TV-reclame omvat alle TV-reclame-inkomsten, inclusief uitzending en online. Uitzendtelevisie omvat alle reclame-inkomsten die worden gegenereerd door vrij toegankelijke netwerken en exploitanten van betaaltelevisie (multichannel). Online tv-reclame bestaat uit in-stream advertenties en weerspiegelt de inkomsten uit pre-roll, mid-roll en post-roll advertenties rond tv-inhoud die wordt gedistribueerd door websites die eigendom zijn van de omroeporganisatie.

Bioscoop omvat inkomsten uit de bioscoop (inclusief bioscoopbezoeken en advertenties). Deze inkomsten zijn niet-digitaal en omvatten zowel consumenten- als reclame-uitgaven.

Internetadvertenties omvat de uitgaven van adverteerders via een bekabelde internetverbinding of via mobiele apparaten. De soorten reclame (bedraad of mobiel) worden voornamelijk ingedeeld op basis van het formaat en niet op basis van het transportmechanisme of -apparaat. Deze inkomsten zijn digitaal en afkomstig van de uitgaven van adverteerders.

Muziek, radio en podcasts omvatten consumentenbestedingen aan muziek, met inbegrip van zowel fysieke als digitale opgenomen muziek en live muziek die tijdens concerten wordt afgespeeld, alsmede inkomsten uit de sponsoring van live muziek, maar omvatten geen inkomsten uit merchandise of concessies bij live muziekevenementen. Het omvat ook inkomsten uit consumentenbestedingen aan radiolicentievergoedingen (indien van toepassing) en alle reclame-uitgaven aan radiostations en radionetwerken. Ten slotte omvat het inkomsten uit podcastreclame, waarbij podcasts worden gedefinieerd als een primair gesproken woord opgenomen audio-inhoud die via het internet wordt geleverd, met uitzondering van audioboeken, die kunnen worden gedownload of gestreamd. Dit segment omvat zowel digitale als niet-digitale inkomsten, en inkomsten uit zowel consumenten- als reclame-uitgaven.

Over Global Entertainment & Media Outlook data

Een groot deel van de informatie in dit persbericht komt uit de Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024. PwC streeft er voortdurend naar om de online Global Entertainment & Media Outlook data bij te werken. Houd er daarom rekening mee dat de data in dit persbericht mogelijk niet overeenstemmen met de online data. De online Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024 is de meest up-to-date bron van data over consumenten- en advertentie-uitgaven.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact