COP26: Nieuw onderzoek van PwC brengt aan het licht dat de wereldwijde decarbonisatiegraad moet vervijfvoudigen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen

27 oktober 2021 - Volgens de “PwC Net Zero Economy Index 2021” is er een decarbonisatiegraad nodig van 12,9% om de wereldwijde uitstoot van CO2 tegen 2030 te halveren en om tegen 2050 koolstoofneutraal te zijn. Dat cijfer ligt vijf keer hoger dan wat vorig jaar werd gerealiseerd (2,5%) en ook de snelheid moet acht keer hoger dan het wereldwijde gemiddelde van de 21e eeuw. Anders halen we de doelstelling van 1,5 °C uit het klimaatakkoord van Parijs niet en lijkt een catastrofale klimaatverandering onafwendbaar.

Impact COVID-19

In 2020 daalde de wereldwijde vraag naar energie met 4,3%. Die afname bracht op zijn beurt een reductie van 5,6% (ten opzichte van 2019) van de energiegerelateerde uitstoot met zich mee, en een daling van de totale wereldwijde uitstoot. Het resultaat daarvan was dat de wereldwijde decarbonisatie (de afname van de koolstofintensiteit: energiegerelateerde CO2-uitstoot per dollar van het bbp) 2,5% bereikte, maar dit was maar een lichte verbetering ten opzichte van de 2,4% die in 2019 werd opgetekend. Toch is de uitstootdaling ten gevolge van die afwijkende energievraag nog steeds veel te beperkt als we de klimaatopwarming onder de 1,5 °C willen houden.

"Zelfs met de globale economische vertraging in 2020 haalde geen enkel land uit de G20 de decarbonisatiegraad van 12,9% die nodig is om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 °C. Dat is een verontrustende vaststelling aangezien dat de G20 goed is voor 80% van het wereldwijde bbp en voor zo'n 75% van alle uitstoot wereldwijd", aldus Marc Daelman, Partner bij PwC België, over de onderzoeksresultaten.

Resolutere acties nodig

De Net Zero Economy Index 2021 van PwC toont aan dat zowel overheden als ondernemingen hun doelstellingen ter bestrijding van de klimaatverandering drastisch hebben opgevoerd.De afgelopen 18 maanden zagen we een ongezien aantal ‘net zero commitments’ in de privésector. Ruim de helft van alle sectoren in de globale economie doelt er op zijn uitstoot de komende tien jaar te halveren. Op overheidsvlak hebben nagenoeg alle G20-landen belangrijke klimaatwetten uitgevaardigd en zijn ze ‘net zero commitments’ aangegaan.

"In België stelde de federale overheid eerder deze maand een roadmap voor met de doelstelling om tegen 2030 een cumulatieve afname van de CO2-uitstoot van 233 miljoen ton (oftewel 55%) te halen. Dat is een belangrijke stap in de juiste richting. Maar als we onze klimaatacties echt op de vereiste schaal willen opvoeren, dan moeten zowel overheden als privéspelers hun inspanningen gevoelig opdrijven. Het tijdsbestek is zo krap dat we nú resoluter moeten handelen. De Klimaatconferentie van de VN (COP26) eind deze maand zal hopelijk het startschot geven voor deze belangrijke veranderingen", besluit Marc Daelman.

Opmerkingen voor de redactie

Over de Net Zero Economy Index

De Net Zero Economy Index houdt de decarbonisatie van de energiegerelateerde CO2-uitstoot wereldwijd bij. De analyse steunt op het Statistical Review of World Energy van BP, dat een overzicht geeft van de koolstofemissies uit het gebruik van olie, gas en steenkool voor verbrandingsgerelateerde activiteiten. De analyse houdt geen rekening met emissies uit andere sectoren (bv. AFOLU), met andere broeikasgassen of met koolstof die wordt afgescheiden. Daaruit vloeit voort dat deze gegevens niet kunnen worden vergeleken met nationale emissieregisters.

Over PwC

Bij PwC is het ons doel om vertrouwen in de maatschappij op te bouwen en belangrijke problemen op te lossen. We zijn een netwerk van bedrijven in 156 landen met meer dan 295.000 mensen mensen die zich inzetten voor het leveren van audits, adviesverlenende diensten, juridische diensten en diensten met betrekking tot de fiscaliteit. Kom meer te weten en vertel ons wat voor u belangrijk is door ons te bezoeken op www.pwc.com.

© 2021 PwC. Alle rechten voorbehouden. PwC verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer van haar aangesloten bedrijven, die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. Ga naar www.pwc.com/structure voor meer informatie.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact