Belgische CFO's maken zich zorgen over economische recessie door COVID-19

PwC's COVID-19 CFO Pulse Survey

  • Dat de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) een aanzienlijke financiële impact kan hebben op een wereldwijde economische terugval is de grootste zorg voor de financiële leiders in België.
  • Slechts 20% overweegt veranderingen in hun bevoorradingsketen, waarbij veel van hen op korte termijn alternatieve strategieën voor hun bevoorrading kiezen.

Brussel, 5 mei 2020 - Uit een onderzoek van PwC naar CFO's in België blijkt dat de helft zich zorgen maakt dat de wereldwijde gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus zal leiden tot een wereldwijde economische recessie. Een meerderheid van de CFO's verwacht echter dat hun bedrijf binnen drie maanden opnieuw een normale gang van zaken zal kennen mocht er onmiddellijk een einde komen aan de verspreiding van COVID-19.

PwC volgt nauwlettend het sentiment en de prioriteiten van financieel leidinggevenden, nu bedrijven het hoofd bieden aan ongekende verstoringen in de dagelijkse bedrijfsvoering en financiële activiteiten als gevolg van het coronavirus. Dit onderzoek, dat wereldwijd in 21 regio's wordt gevoerd, omvat ook de bevindingen van 10 CFO's in België om een beeld te krijgen van het lokale sentiment van bedrijven rond de huidige crisissituatie.

De resultaten geven aan dat de CFO's zich steeds meer zorgen maken nu de wereld afglijdt naar wat het Internationaal Monetair Fonds nu beschouwt als een wereldwijde economische recessie als gevolg van COVID-19. Het IMF verwacht een liquiditeitscrisis, en het is dan ook niet verwonderlijk dat 50% van de CFO's aangeeft dat de kans op een wereldwijde recessie een van hun grootste bezorgdheden is. Velen (80%) maken zich ook zorgen over de financiële gevolgen voor hun activiteiten, hun liquiditeitspositie, toekomstige kapitaalbronnen, en over bevoorradingsproblemen (50%).

Dat ligt in lijn met de recente resultaten van de CEO Survey, waarin Belgische CEO's pessimistischer bleken over de wereldeconomie. 63% van de Belgische CEO's zei dat de wereldwijde groei in de komende 12 maanden zou afnemen. Toch zei hetzelfde aantal CEO's dat ze er enigszins tot zeer zeker van waren dat hun eigen bedrijf in 2020 nog zou groeien.

Ondanks de snel veranderende aard van COVID-19 en de beperkte - en soms tegenstrijdige - informatie over het virus, zegt 30% zich zorgen te maken over het feit dat ze niet genoeg informatie hebben om goede beslissingen te nemen. Dit werd al duidelijk in de 2020 Finance Executive survey, waar 65% van de Belgische CFO's aangaf geen gebruik te maken van data om hun bedrijf te sturen vanwege het gebrek aan kwalitatieve gegevens en betrouwbare systemen. Bovendien gaf 61% van de Belgische CFO's toe dat hun financiële organisatie meer tijd nodig had om een digitale transformatie te voltooien in vergelijking met drie jaar geleden.

Tegelijkertijd beginnen meer CFO's hun blik te richten op de buitenwereld om de impact van COVID-19 op hun supply chain in te schatten. Op de vraag of zij overwegen de reikwijdte van hun supply chain aan te passen als gevolg van het virus, zegt 70% van de Belgische respondenten dat ze dat voorlopig niet van plan zijn. De meest bepalende factor daarvoor is echter hoe lang de gevolgen van het virus zich zullen laten voelen. We verwachten dan ook dat er lessen zullen getrokken worden van deze uitbraak waardoor er meer proactieve modellering zal plaatsvinden.

De impact van de uitbraak op fusies en overnames (M&A) is verdeeld en blijft op dit moment onduidelijk. Een meerderheid van de ondervraagde CFO's (40%) onderzoekt nog steeds of ze hun aanpak al dan niet moeten wijzigen. Nog eens 40% meldt echter een afnemende belangstelling voor fusies en overnames, wat erop wijst dat sommige bedrijven eerder naar de toekomst kijken en bedrijven en activa evalueren die gezonde onderliggende activiteiten hebben en die nu betaalbaar zijn.

Mathieu Van De Poel, Director Management Consulting Finance bij PwC België: “De huidige crisis is een ware stresstest voor bedrijven en hun financiële teams. Door de snelle verspreiding van Covid-19 en de economische gevolgen daarvan staan de CFO's nu voor ongekende uitdagingen. Planningsmodellen zijn nu meer dan ooit essentieel voor organisaties om een goed inzicht te hebben in de impact van de crisis en de overheidsmaatregelen, maar ook om effectieve beslissingen te nemen in de komende maanden”.

Alexander Mol, Director Management Consulting Finance bij PwC België: “In de afgelopen week hebben we gezien dat verschillende economieën uit de lockdown beginnen komen, waaronder Duitsland, Nederland of Oostenrijk. Met een trage maar gestage blik op een Belgische exit is het nu tijd voor CFO's om zich voor te bereiden op een herstart van hun bedrijf die is aangepast aan dit nieuwe normaal. De huidige crisis heeft bedrijven gedwongen tot nieuwe manieren van werken, ingegeven door digitale oplossingen, wat als een positief neveneffect van de COVID-19-crisis kan worden beschouwd. CFO's bevinden zich in een unieke positie om dit momentum te benutten om hun digitale transformatie te versnellen en klaar te krijgen”.

Jochen Vincke, Partner bij PwC België: “Naarmate de crisis verder evolueert, komen de complexiteit en de kwetsbaarheid van de wereldwijde toeleveringsketens aan het licht. Deze crisis kan een scharniermoment zijn voor een strategische verschuiving in de plaats waar het aanbod wordt ingekocht en de producten worden geproduceerd. Bedrijven moeten nu plannen maken voor een herstel en tegelijkertijd de tijd nemen om hun toeleveringsketens te reorganiseren in het licht van nieuwe risico's en hun concurrentiepositie.”

 

Via deze link kan u ook de resultaten van andere landen raadplegen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact