Belgische CEO's optimistisch over zakelijke en economische vooruitzichten in 2021

PwC's 24e CEO Survey

  • 82% van de Belgische CEO's denkt dat de globale economische groei in 2021 zal verbeteren, tegenover 22% in 2020;
  • Cyberaanvallen staan bovenaan het lijstje van bedreigingen waar Belgische CEO's zich het meest zorgen over maken;
  • Belgische CEO’s zijn meer bezorgd voor overregulering en beleidsonzekerheid dan voor een nieuwe gezondheidscrisis;
  • Investeringen in digitale transformatie zullen niet vertragen: 56% van de CEO's wil zijn investeringen met 10% of meer opvoeren;
  • 28% van de CEO's is extreem bezorgd over de klimaatverandering. Tegelijkertijd hebben ze het moeilijk om de milieu-impact van hun activiteiten te meten en rapporteren.

11 maart 2021 - PwC's 24e editie van de CEO Survey bij ruim 5.050 CEO's wereldwijd, onder wie 50 Belgische, toont aan dat Belgische CEO's unaniem optimistisch zijn over de vooruitzichten van economisch herstel. Dat is een opvallende heropleving in vergelijking met de resultaten van de afgelopen jaren. Ondanks dit optimisme bezorgt cyberveiligheid Belgische CEO's de nodige kopzorgen, vooral in het licht van de versnelde digitale transformatie die dit jaar werd ingezet. Van alle grote uitdagingen waar bedrijven in België tegenwoordig mee te maken krijgen, blijft het klimaat bovenaan het prioriteitenlijstje staan, hoewel het meten en rapporteren van de milieu-impact een pijnpunt blijft. "Het is uitermate belangrijk dat we het vertrouwen herstellen als we België uit de crisis willen loodsen en ons willen voorbereiden op de wereld na COVID-19", verklaart Axel Smits, voorzitter van PwC België.

Ongezien optimisme...

Een jaar nadat de WHO COVID-19 als pandemie categoriseerde, denkt 82% van de Belgische CEO's dat de globale economische groei in 2021 zal verbeteren. Dat is 60 procentpunten meer dan vorig jaar. Dat is meer uitgesproken dan bij hun collega’s wereldwijd (76%) en dan bij collega’s in buurlanden zoals in Nederland (72%), Frankrijk (59%) en Duitsland (80%). Datzelfde optimisme zien we ook in de vooruitzichten van het eigen bedrijf, een trend die zowel in België als globaal te zien is. In België zegt 86% van de CEO's dat ze vertrouwen hebben in het feit dat hun omzet volgend jaar zal toenemen (vergeleken met 85% wereldwijd). 88% zegt de komende drie jaar met veel vertrouwen tegemoet te gaan (net zoals 88% CEO’s overheen de wereld).

“In ons onderzoek van vorig jaar lieten de CEO’s zich bijzonder pessimistisch uit over de economische groeiverwachtingen, wat toen al een voorbode was van de onvermijdelijke economische vertraging.Maar de onverwachte ontwrichting door de COVID-19 pandemie maakte van 2020 een jaar als geen ander. Ondanks het menselijke lijden en de ernstige economische gevolgen, zijn er toch goede redenen tot optimisme over het herstel, zeker nu de vaccinatiecampagnes onder stoom komen in meerdere delen van de wereld” zegt Axel Smits, Voorzitter van PwC België.

“Maar er ligt een lange weg van herstel voor ons, waarin bedrijven nieuwe prioriteiten zullen vooropzetten. Het is ook een opportuniteit om hun beslissingen af te wegen tegen de bredere maatschappelijke gevolgen. Op die manier kunnen ze een koers uitzetten die het vertrouwen van stakeholders en de samenleving herstelt. Tegelijkertijd moeten bedrijven robuust genoeg worden om toekomstige ontwrichtingen te kunnen opvangen door hun activiteiten aan te passen en duurzame resultaten te boeken in een snel veranderende samenleving.”

... maar een aanhoudende bezorgdheid

Ondanks hun vertrouwen in het economische herstel zijn CEO's zich terdege bewust van de externe gevaren die hun bedrijf bedreigen. In het huidige onzekere klimaat is het dan ook niet verwonderlijk dat Belgische CEO's eerder terughoudend zijn als het aankomt op wat de overheid zou kunnen ondernemen om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Dat verklaart ook waarom overregulering, beleidsonzekerheid, populisme en geopolitieke onzekerheid de lijst van bedreigingen volgens CEO's in België aanvoeren. Belgische CEO's zijn zelfs meer bezorgd voor overregulering en beleidsonzekerheid dan voor een pandemie of een andere gezondheidscrisis, terwijl dit laatste wél als grootste bedreiging wordt gezien door CEOs wereldwijd (52%).

Door de toenemende cyberdreigingen vorig jaar, echter, verklaren Belgische CEO’s dat cyberaanvallen hun het meeste zorgen baren, waarbij 62% aangeeft "extreem bezorgd" te zijn. Dat is een stijging met 29 procentpunten in vergelijking met vorig jaar. Nog een bedreiging die aan een steile opmars bezig is, is het verspreiden van desinformatie (34%, tegenover 29% vorig jaar). De toename van precies die twee bedreigingen valt samen met de snelle toename van de digitale transformatie in onze bedrijven vorig jaar, en het ziet er niet naar uit dat die trend snel zal afremmen: 56% van de Belgische CEO's zegt zijn investeringen in digitale transformatie met 10% of meer te willen verhogen. De groeiende bezorgdheid omtrent cyberaanvallen hebben echter nog niet tot concrete acties geleid: slechts 28% van de Belgische CEO’s voorziet extra investeringen (10% of meer) in cyberveiligheid of privacy.

"De uitbraak van de pandemie versnelde de inburgering en het gebruik van digitale processen aanzienlijk. Dat heeft tegelijkertijd ook de risico's vergroot die gepaard gaan met deze plotselinge en grootschalige overstap naar digitaal. De stijging van het aantal cyberaanvallen en de toegenomen desinformatie hebben een grote impact gehad, maar nog belangrijker is dat het raakt aan het eigenlijke weefsel van onze samenleving: vertrouwen. Met de pandemie is duidelijk geworden dat vertrouwen op vele manieren kan worden gewonnen én verloren. Dat zien we in het dalende vertrouwen in zowel onze instellingen als in technologie. De rol van vertrouwen is nu belangrijker dan ooit. Naarmate het digitale vertrouwen afneemt, hebben we nood aan een breder waardenkader waarin we de essentie van veiligheid herbekijken om de vertrouwenskloof te dichten", licht Axel Smits toe.

CEO's worstelen nog steeds met de klimaatverandering

De bezorgdheid van Belgische bedrijfsleiders over de klimaatverandering is veel minder sterk gewijzigd. 28% (vorig jaar 27%) van de CEO's is daar extreem bezorgd over, wat gelijkloopt met CEO’s wereldwijd (30%). Voor Belgische CEO’s staat klimaatverandering pas op de achtste plaats als het over bedreiging van de groei gaat. Ook wereldwijd plaatsen CEO’s klimaatverandering maar op de negende plaats. 20% van de Belgische CEO’s geeft zelf aan helemaal niet of weinig ongerust te zijn over klimaatverandering, wat lager is dan het wereldwijd gemiddelde van 28%. Het is mogelijk dat klimaatopwarming niet als onmiddellijke bedreiging voor groei wordt aanzien, in tegenstelling tot de pandemie, overregulering of cyberbedreigingen.

Ook vinden 50% van de Belgische CEO’s dat hun organisatie meer moet doen om hun milieu-impact te meten, wat opvallend meer is dan bij wereldwijde CEO’s (39%). 52% vindt ook dat hun organisatie hierover meer moet rapporteren, wat opnieuw hoger ligt dan het globaal gemiddelde (43%). 55% van de Belgische CEO’s heeft echter klimaatrisico’s nog niet in acht genomen in hun strategisch risicobeheer, wat verontrustend is aangezien klimaatverandering steeds meer fysieke en transitie risico’s inhoudt. Terwijl 42% van de Belgische CEO’s van plan is te investeren in duurzaamheidsinitiatieven ten gevolge van COVID-19, bijna 1/5 van de CEO’s voorziet geen aanpassingen.

"Gezien de vele uitdagingen waarmee bedrijven vandaag te kampen hebben, is het bemoedigend om te zien dat de zorg voor het klimaat niet in het prioriteitenlijstje is weggezakt. De meeste CEO's hebben al enkele jaren het belang van het klimaatthema ingezien. Bedrijven beseffen steeds beter welke impact ze zelf hebben op de wereld en het klimaat. Toch gaapt er nog een kloof tussen dat besef en het eigenlijke meten en rapporteren van hun milieu-impact. Meer en betere informatie over de milieu-impact van een bedrijf is de sleutel om tot een net-zero economie te komen. De huidige COVID-19-crisis biedt een unieke kans om deze uitdaging hoger op de agenda te plaatsen en ons economische model bij te sturen in de richting van een duurzamere toekomst", besluit Axel Smits.

 

Download het volledige rapport hier: www.pwc.be/ceosurvey

 

 

Over de CEO Survey

In januari en februari 2021 ondervroeg PwC 5.050 CEO's in 100 landen en gebieden. Dit cijfer is hoger dan de 3.501 respondenten in het onderzoek van vorig jaar. De globale en regionale cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op een substeekproef van 1.779 CEO's, proportioneel verdeeld naar het nominale BBP van het land, om ervoor te zorgen dat de standpunten van de CEO's representatief zijn voor alle belangrijke regio's. Verdere details per regio, land en bedrijfstak zijn op verzoek verkrijgbaar.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact