Belgische bedrijven voelen zich voorbereid op groene toekomst, maar er blijft een gebrek aan bewustzijn over Europese Green Deal

PwC’s EU Green Deal Survey

Gebruik van waterstof als groene energiebron zal naar verwachting toenemen

  • Corporate besluitvormers in België zijn minder vertrouwd met de EU Green Deal dan het EU-gemiddelde (35% vs 40%). Tegelijkertijd beweren ze even goed voorbereid te zijn in vergelijking met hun Europese collega's (50% in beide gevallen)
  • Zonne-energie is de meest gebruikte bron van groene energie in België, gebruikt door 87% van de respondenten. Waterstof blijft voorlopig achter (7% tegenover een EU-gemiddelde van 20%)
  • De helft van de Belgische respondenten vindt dat hun bedrijf actief werkt aan de vermindering van hun CO2-uitstoot
  • Twee derde van de Belgische bedrijven (65% vs. 67% EU-gemiddeld) heeft inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat hun grondstoffen en productiemiddelen van duurzame en verantwoorde oorsprong zijn

Dinsdag 15 maart 2022 – De Green Deal van de Europese Unie, die in december 2019 werd aangenomen, raakt bijna elk aspect van het bedrijfsleven, waaronder belastingen, productie, inkoop, beheer van de toeleveringsketen, financiën en human resources, en ook de bedrijfsrapportage. Bedrijven zullen uitgebreide en langdurige inspanningen moeten leveren om hierop te reageren. ​ Maar volgens een nieuwe studie van PwC is slechts 35% van de Belgische respondenten op de hoogte van de EU Green Deal en is slechts de helft van hen van mening dat hun organisatie voorbereid is op de expansieve nieuwe vereisten. Onder de deelnemers van de survey bevonden zich bijna 300 respondenten uit 13 verschillende landen, waaronder 20 in België.

De bevraging richt zich specifiek tot bedrijven met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro die in verschillende EU-lidstaten actief zijn. Driekwart van de ondervraagde organisaties behoort tot de sector industriële producten, consumentenproducten, technologie of vervoer. De respondenten zijn senior besluitvormers voor milieukwesties: C-level leiders, senior operations leiders, Heads of Tax en degenen die verantwoordelijk zijn voor inkoop en logistiek.

België volgt voorbeeld in klimaatambities

De Green Deal is een reeks voorstellen op het gebied van klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid die Europa moeten helpen om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Uit de resultaten van de studie blijkt dat gemiddeld 40% van de corporate besluitvormers in de EU bekend is met de Europese Green Deal. Respondenten in grotere landen, zoals Duitsland, Spanje en Italië, zijn er doorgaans meer mee vertrouwd dan die in kleinere Europese landen. In België daalt de bekendheid met de Green Deal tot 35%. De respondenten die meer vertrouwd zijn met de EU Green Deal, noemen vaker een gebrek aan vaardigheden en bewustzijn als de belangrijkste uitdaging bij het doorvoeren van de vereiste veranderingen.

Belgische bedrijven voelen zich net zo goed voorbereid op de uitdagingen die de Green Deal met zich meebrengt als die in andere EU-landen (50% in beide groepen respondenten). Vergelijkbare resultaten zijn te vinden in de 25e CEO Surveyvan PwC, uitgebracht op 17 januari 2022, waaruit bleek dat 22% van de wereldwijde CEO's netto-nul engagementen zijn aangegaan, vergeleken met 28% in België.

“Het onderzoek wijst duidelijk op een bewustwordingskloof in België als het gaat om de reikwijdte en impact van de Europese Green Deal,” aldus Evi Geerts, Director bij PwC België. “Tegelijk is het geruststellend om te zien dat onze bedrijven desondanks proactief initiatieven nemen om hun klimaatimpact te verminderen. Dit lijkt te wijzen op een positieve trend bij Belgische bedrijven op weg naar een groenere toekomst.”

Duurzame supply chain en productie

Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de Belgische bedrijven (65%) al inspanningen hebben geleverd om ervoor te zorgen dat hun grondstoffen en productiemiddelen op een duurzame en verantwoorde manier worden aangekocht. Dit is in lijn met het EU-gemiddelde van 67%.

Onder de respondenten zien we dat een vijfde van plan is de locatie van hun inkoop- of productieactiviteiten te veranderen. Hoewel kosten de belangrijkste reden voor de verandering blijven, is het opmerkelijk om te zien dat degenen die meer vertrouwd zijn met en/of voorbereid zijn op de implementatie van de EU Green Deal, aanzienlijk meer geneigd zijn om duurzaamheid aan te halen als een reden voor verandering.

“Dit is een trend die we ook op de Belgische markt zien”, merkt Jochen Vincke, Partner bij PwC België, op. “Terwijl het verplaatsen van productiesites in het verleden vooral een kostenkwestie was, is het duidelijk dat ook duurzaamheid - en bijgevolg een kortere toeleveringsketen - meer en meer een overweging is. Dit vermindert de impact op ons milieu, maar zorgt ook voor een grotere leveringszekerheid en een grotere veerkracht van de supply chain.”

Aanzienlijk potentieel voor de ontwikkeling van waterstof in België

Zeven van de tien bedrijven verklaarden dat hun organisatie bij hun activiteiten gebruik maakt van groene energie 'op schaal', waarbij zonne-energie, windenergie en water (hydro-elektrische energie) de populairste bronnen zijn. Grotere organisaties (zowel qua aantal werknemers als qua aantal EU-gebieden waar zij actief zijn) maken significant vaker gebruik van groene energie op grote schaal. In België is zonne-energie de meest gebruikte bron van groene energie (87% vergeleken met 78% op EU-niveau). Windenergie blijft echter iets minder ontwikkeld in België in vergelijking met andere EU-landen.

Momenteel geeft slechts 7% van de Belgische bedrijven aan dat zij waterstof als energiebron gebruiken, wat laag is vergeleken met het EU-gemiddelde (20%). Evi Geerts, Director bij PwC België legt uit: "De goedkeuring van de waterstofstrategie door de federale regering in oktober 2021 zal naar verwachting een positieve impact hebben op het aantal bedrijven dat waterstof gebruikt als groene energiebron. De subsidies die beschikbaar worden gesteld, zullen deze tendens ongetwijfeld aanwakkeren, aangezien uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen investeringen in milieuduurzaamheid en de beschikbaarheid van stimulansen om die investeringen te financieren.”

Bovendien gebruikt de helft van de ondervraagde organisaties voertuigen op alternatieve brandstoffen in hun transportactiviteiten, en hebben zeven op de tien onderzocht of er stimulansen/kredieten op dit gebied beschikbaar zijn. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 33% van de verbeteringen op het vlak van milieuduurzaamheid wordt doorgevoerd als er geen stimulansen zijn zoals subsidies en belastingkredieten.

Uitstoot verminderen, niet compenseren

Het is interessant op te merken dat 35% van de Belgische bedrijven zegt dat hun organisatie niet genoeg doet om de CO2-uitstoot te compenseren via duurzaamheidsinitiatieven. Op EU-niveau werkt bijna de helft van de bevraagde organisaties aan het verminderen van de CO2-uitstoot, waarbij een derde de uitstoot compenseert door andere duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen. Ook in België is 50% van de respondenten van mening dat hun bedrijf actief werkt aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Opmerkelijk is met name dat Belgische bedrijven de neiging hebben zich te concentreren op het verminderen van de uitstoot, eerder dan te proberen deze te compenseren.

“Dit illustreert een belangrijke overgangstrend in de Belgische industrie”, zegt Jean-Philippe Van West, Senior Counsel bij PwC België. "Hoewel 50% van de respondenten nog steeds het gevoel heeft dat hun bedrijf de uitstoot niet actief vermindert, zal de Europese Green Deal de kosten voor koolstof aanzienlijk verhogen. Uit de resultaten blijkt ook dat twee derde van de bedrijven in hun investeringsplannen al aanzienlijke kapitaaluitgaven hebben opgenomen die verband houden met een duurzamere omgang met het milieu - organisaties hebben er dus alle belang bij om hun uitstoot actief te verminderen. Deze verschuiving in de richting van duurzame verandering en een vermindering van de uitstoot, in plaats van een compensatie voor de uitstoot, is een indicator dat Belgische bedrijven op de goede weg zijn om hun steentje bij te dragen op de weg naar klimaatneutraliteit in de EU tegen 2050".

 

 

Over PwC’s EU Green Deal Survey
Het doel van dit onderzoek was na te gaan in welke mate bedrijven in Europa zich bewust zijn van de gevolgen van de Green Deal, en belangrijker nog, of ze voorbereid zijn op de transitie die zal komen. Er waren 296 respondenten uit 13 verschillende landen (waarvan 20 uit België) van bedrijven met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro. De respondenten zijn senior beslissers voor milieukwesties: C-level leiders, senior operations leiders, Heads of Tax en degenen die verantwoordelijk zijn voor inkoop en logistiek. Zij vertegenwoordigen alle industriesectoren: industriële producten (26%), consumentenproducten (20%), technologie (18%), vervoer & logistiek (11%), energie, nutsbedrijven & mijnbouw (7%), farmaceutica & biowetenschappen (6%), financiële diensten (4%), professionele diensten (2%), landbouw (2%) en overige (3%). ​ Het veldwerk werd verricht tussen 8 juli en 15 oktober 2021. ​

Lees meer over PwC’s Green Deal Survey

Over de EU Green Deal

In december 2019 presenteerde de Europese Commissie de Europese Green Deal, een groeistrategie om de economie van de EU om te vormen naar een duurzaam economisch model. De overkoepelende doelstelling van de EU Green Deal is dat de EU tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wordt, wat resulteert in een schoner milieu, betaalbaardere energie, slimmer vervoer, nieuwe banen en een betere algemene levenskwaliteit. De Europese Green Deal zal gevolgen hebben voor alle bedrijven in Europa, aangezien alle producten die in de EU worden verkocht, aan hogere duurzaamheidsnormen zullen moeten voldoen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact