België blijft het land met de derde zwaarste belastingdruk in Europa - een focus op innovatie kan deze positie op termijn mogelijk veranderen.

PwC & de Wereldbank - Paying Taxes 2020

  • De totale belastingdruk is gedaald van 57,7% naar 55,4%, een kleine daling door de tax shift
  • België staat nu op de 30ste plaats van de 32 landen van Europa en de Europese Vrijhandelsassociatie (EU & EVA )
  • Om aantrekkelijk en competitief te blijven, moet België zijn gunstig klimaat voor R&D in stand houden en zich concentreren op de talenten die het nodig heeft om verder te evolueren

Dinsdag 26 november 2019 - Uit de laatste editie van het rapport van PwC en de Wereldbank, Paying Taxes 2020, blijkt dat de totale belastingdruk in België met 2,3 procentpunten gedaald is tot 55,4 % in 2018. Ondanks een lichte verbetering dankzij de tax shift die in 2017 op gang werd gebracht, blijft België één van de landen met de hoogste belastingdruk in Europa en ter wereld. Wereldwijd ligt de belastingdruk gemiddeld op 40,5%, in de EU en EVA ligt het gemiddelde op 38,9%.

Belastingdruk neemt af, maar België blijft achterop hinken

Sinds 2004 is België erin geslaagd om de totale belastingdruk terug te brengen van 60,1% naar 55,4% in 2018. De laatste jaren is deze TTCR (“Total Tax and Contribution Rate”) relatief onveranderd gebleven. In 2017 bedroeg het 57,7%; de daling van 2,3 procentpunten in 2018 is te danken aan de tax shift. De in 2017 ingezette belastingverschuiving leidde tot verlagingen van de belastingen op arbeid (werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid) en het wettelijke vennootschapsbelastingtarief (van 33,99% in 2017 naar 29,58% in 2018). Ondanks deze dalingen staat België echter nog steeds op de 30e plaats van de EU en de EVA-landen, net na Griekenland. Enkel Frankrijk en Italië doen slechter. 

"Met Brexit en andere geopolitieke spanning in het vizier, is het nog nooit zo belangrijk geweest voor ​ Belgische bedrijven om een effectief en eenvoudig belastingstelsel te hanteren", aldus Patrick Boone, Managing Partner, Tax & Legal Services bij PwC België. “Op lange termijn moet België streven naar een totale belastingdruk die in de lijn ligt van het EU- en EVA-gemiddelde van 38,9%. Een ongebreidelde ‘race to the bottom’ is niet het doel, en is niet verenigbaar met de duurzaamheid van ons sociaal model. Aan de andere kant zal de slechte Europese ranking van België het ons bijzonder moeilijk maken om bedrijfsactiviteit naar ons land te trekken, en om de belastbare basis die we nodig hebben om ons sociaal model te ondersteunen, te verbreden. Daarom is het essentieel dat de reeds afgesproken belastinghervormingen worden uitgerold en dat de huidige impasse in de vorming van de federale regering zo snel mogelijk wordt doorbroken."

Vergroting van het concurrentievermogen door middel van R&D-stimuli en het aantrekken van innovatie

De belastingdruk zorgt er voor dat ons land het moeilijk heeft om aantrekkelijk te blijven voor buitenlandse investeringen in vergelijking met veel andere Europese landen. Nochtans kan de fiscale ondersteuning voor bedrijven met hooggekwalificeerd personeel in R&D-functies, deze positie zeker versterken en verbeteren. België voorziet in een belastingverlaging voor R&D door middel van vrijstellingen van loonbelasting en belastingkredieten voor R&D. De omvang van deze fiscale stimulansen voor O&O is tussen 2000 en 2018 gestaag toegenomen. Tegelijkertijd zorgt de golf van innovatie en automatisering ervoor dat de arbeidskost die sinds jaar en dag een pijnpunt is als we ons vergelijken met de lagelonenlanden eigenlijk minder relevant wordt. Mochten we dit daadkrachtig kunnen combineren met een veralgemeende upskilling van onze arbeidsmarkt hebben we een mogelijke succesformule in de hand.

Patrick Boone Managing Partner, Tax & Legal Services bij PwC België, legt uit: "België heeft de kans een belangrijke speler te zijn in de vierde industriële revolutie, door bijkomende investeringen aan te trekken en banen te creëren in sectoren zoals kunstmatige intelligentie, robotica, het Internet of Things (IoT) en virtual reality. Om dit te doen, moeten we ons richten op de juiste prioriteiten: het behoud van een ecosysteem dat gunstig is voor R&D-activiteiten om zo de belastbare basis van ons land te kunnen vergroten en ervoor zorgen dat ons onderwijssysteem de profielen voortbrengt die onze bedrijven nodig hebben om te floreren. Natuurlijk blijven onze buurlanden ook niet stilzitten. Dus, gewoon doen!

Kijk hier voor de interactieve verkenner en bekijk en vergelijk de gegevens van 15 jaar van 190 economieën van het onderzoek: www.pwc.com/payingtaxes.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact