Als we onze gemeenschappelijke sociale, ecologische en economische uitdagingen willen aangaan, moeten ook assetmanagers actief meebouwen aan een betere toekomst

PwC Report Asset and Wealth Management Revolution: “The Power to Shape the Future”

  • In infrastructuurfondsen beheerde vermogens zullen tegen 2025 naar verwachting verdubbelen
  • Pensioenfondsen zullen tegen 2025 naar verwachting toenemen tot nagenoeg 65 triljoen USD
  • ESG-fondsen doen het cumulatief nu al beter dan hun traditionele tegenhangers

 

9 februari 2021 – De sector van het assetmanagement en vermogensbeheer is momenteel goed voor ruim 110 triljoen USD. Ze is daarmee als geen ander in staat om de toekomst mee vorm te geven. Met een globaal beheerd vermogen dat tegen 2025 jaarlijks zal toenemen met 5,6% tot 147,4 triljoen USD kan de sector een toekomst waarmaken die niet alleen beter is voor investeerders, aandeelhouders en de economie, maar ook voor de maatschappij in haar geheel. Dat blijkt uit het nieuwe globale rapport van PwC ‘Asset and Wealth Management Revolution: The Power to Shape the Future’.

Groeivooruitzichten

PwC voorspelt dat, zodra de grote massa wereldwijd zal zijn gevaccineerd en er efficiënte fiscale aanmoedigingsmaatregelen worden ingevoerd voor een snel economisch herstel, de activa die door investeringsmanagers wereldwijd worden beheerd, zouden kunnen toenemen met 5,6% per jaar, van 110 triljoen USD eind vorig jaar tot 147,4 triljoen USD tegen eind 2025. Maar de aanhoudend hoge besmettingsgraad en het uitgestelde economische herstel zouden de stijging van de globale investeringsvermogens afremmen tot 139 ton USD tegen halverwege dit decennium. In het slechtste geval, met nieuwe besmettingsgolven, een tragere vaccinatie, meer lockdowns en een haperend herstel zouden de globale investeringsvermogens nog steeds oplopen tot 130,8 triljoen USD tegen eind 2025. Het verschil tussen de beheerde activa in het beste en in het slechtste geval bedraagt meer dan 16 triljoen USD: er staat dus heel wat op het spel.

De economie uit de recessie halen

Met een bedrag van 41 triljoen USD liggen de parabancaire financieringen in geavanceerde economieën en bij aanhoudend lage intrestvoeten nu hoger dan de bankkredietverstrekkingen en in combinatie met de hogere wettelijk vereiste ratio's zal de druk op de banken en hun kredietverstrekkingsvermogen nog verder toenemen. De vraag naar financieringen om het economische herstel te ondersteunen zal de vraag naar private kredietfondsen en andere alternatieve investeringsstrategieën doen toenemen. Investeringen in beursgenoteerde aandelen en obligaties zullen belangrijke bronnen van kapitaal en krediet blijven.

"Het versnellen van de investeringen zou de economie een broodnodige boost kunnen geven. De private markten zitten op recordhoeveelheden ongebruikt kapitaal, dat een springplank voor het economische herstel zou kunnen zijn. Toch staat het nationale spaarvolume momenteel op een historisch hoogtepunt. Iedere gespaarde euro heeft het potentieel om weer in de economie te worden geïnjecteerd. Het mobiliseren van spaargelden voor investeringen is overigens een van de Europese strategische langetermijndoelstellingen om het bedrijven gemakkelijker te maken rechtstreeks gefinancierd te worden zonder de tussenkomst van banken, vooral in het licht van de spaaroverschotten. Ook in de Belgische fondsen is daar genoeg ruimte voor, op voorwaarde natuurlijk dat er een aantal efficiënte structuren op poten wordt gezet om de fiscale en wettelijke struikelblokken te omzeilen en investeringen in langetermijnproducten mogelijk te maken", aldus Damien Walgrave.

De toekomst veiligstellen

Door een op de risico's afgestemd rendement te leveren kunnen assetmanagers en vermogensbeheerders mensen helpen om hun spaardoelstellingen te halen en de pensioenkloof te dichten tegen de achtergrond van economische kwetsbaarheid, superlage intrestvoeten en besparingen in de overheidsbudgetten voor gezondheidszorg en welzijn. Op het vlak van pensioensparen in het bijzonder beheren de pensioenfondsen momenteel ruim 50 triljoen USD in pensioenvermogens, en PwC voorspelt dat dit tegen 2025 zal oplopen tot bijna 65 triljoen USD. PwC verwacht ook dat de in infrastructuurfondsen beheerde vermogens tegen eind 2025 zullen verdubbelen tot ruim 2 triljoen USD als we kijken naar de noodzaak om wegen, luchthavens en ziekenhuizen te renoveren en hernieuwbare-energieprojecten te financieren.

"In november riep het IMF geavanceerde economieën op om meer te investeren in infrastructuur en groene technologieën. Helaas beperken de enorme stijgingen van de overheidsschuld ten gevolge van de steunmaatregelen voor de economieën tijdens de pandemie de beschikbare opties. Daarom hebben verschillende landen, waaronder Luxemburg, Ierland en Frankrijk, al specifieke vehikels ingevoerd om rechtstreekse investeringen in kmo's en infrastructuurprojecten te vereenvoudigen. Overheidsmaatregelen zouden overigens ook aangewend kunnen worden om die fondsen terug te leiden naar bedrijven die de reële economie steunen. Het is daar waar assetmanagement en vermogensbeheer het toenemende gebrek aan beschikbare infrastructuurinvesteringen, vooral door overheden, kunnen compenseren. Die investeringen worden nu voornamelijk gedragen door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, maar er is ook ruimte voor rechtstreekse financiering. In België wordt hiervoor de weg gebaand met reële plannen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA, maar momenteel heeft dat nog niet zijn ultieme doel gerealiseerd", nog volgens Damien Walgrave.

ESG op een gelijk speelveld

Investeerders brengen de ecologische en maatschappelijke profielen van assetmanagers en vermogensbeheerders in toenemende mate op een gelijk speelveld met financieel rendement. De analyse van PwC toont aan dat ESG-fondsen het tussen 2010 en 2019 cumulatief 9% beter deden dan hun traditionele tegenhangers. In op het vlak van ESG toonaangevende Europese markten wijst onze analyse erop dat ESG-activa tegen 2025 goed zullen zijn voor 41 tot 57% van alle beleggingsfondsen. En meer dan 75% van de Europese institutionele investeerders die PwC dit jaar ondervroeg, gaf aan dat ze van plan zijn om uiterlijk binnen de twee jaar te stoppen met het aankopen van Europese niet-ESG-producten. Toch is amper 14% van de Europese assetmanagers van plan om in de nabije toekomst geen niet-ESG-fondsen meer te lanceren.

"Hoewel financieel rendement altijd belangrijk zal blijven, beslissen steeds meer investeerders dat maatschappelijk rendement even belangrijk is. ESG-investeringen zijn de afgelopen jaren gestaag gegroeid, met steeds meer ESG-ratings, ESG-indexen en andere financiële producten om tegemoet te komen aan de vraag. Anderzijds hebben we nog steeds geen algemeen aanvaarde criteria en relevante, vergelijkbare en meetbare ESG-gegevens om gedegen onderzoek mogelijk te maken, om te gaan met risico's, resultaten te meten en investeringen af te stemmen op duurzame waarden op lange termijn. Op dat vlak heeft Europa een belangrijke rol te vervullen. De basis daarvoor is al gelegd met de Europese taxonomieregelgeving: een nieuwe, geharmoniseerde 'taal' die het gemakkelijker maakt om te achterhalen welke investeringen bijdragen aan die duurzaamheidsdoelstellingen", besluit Damien Walgrave.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact