Actuele trends in entertainment & media: convergentie, connectiviteit en vertrouwen

Spelers in alle sectoren passen zich aan disruptieve veranderingen in het concurrentieklimaat, het consumptiegedrag en de verwachtingen van het publiek aan

 

Woensdag 6 juni 2018 – Volgens de Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 van PwC is de nog altijd snelle ontwikkeling van de sector een nieuwe, dynamische fase ingegaan. In een klimaat van brede en consequente - maar ongelijk verdeelde - groei dringen drie zaken zich op aan elk bedrijf uit de sector: convergentie, connectiviteit met de consument en de noodzaak van vertrouwen.

“Convergentie 3.0” herdefinieert het concurrentiespeelveld. In tegenstelling tot eerdere convergentiegolven zorgt deze voor een steeds grotere groep van “superconcurrenten” en gespecialiseerde nichemerken die zich willen verzekeren van de trouw en uitgaven van steeds veeleisendere consumenten.

Terwijl deze golf van verandering zich voortzet, vervagen de vroegere grenzen tussen de sectoren entertainment en media, technologie en telecom. Grote internetproviders en -platformen integreren zich verticaal, terwijl online giganten zich horizontaal uitbreiden op het vlak van content. Zo vervaagt het onderscheid tussen de traditionele segmenten - tussen de gedrukte en digitale media, videogames en sport, draadloze en vaste verbindingen, kabel en online, sociale en traditionele media. Ondertussen worden bedrijfsmodellen heruitgevonden, zodat alle bedrijven nieuwe inkomstenstromen kunnen aanboren en relevant kunnen blijven. Hiervoor moet men zich o.a. focussen op fans en efficiënter connectiviteit met de consument om een lidmaatschapsmentaliteit te ontwikkelen. Terwijl deze veranderingen en technologische ontwikkelingen zich voortzetten, wordt het een steeds belangrijkere uitdaging om het vertrouwen van de consument en het publiek te winnen en behouden, aangezien veranderingen elkaar steeds sneller zullen opvolgen.

Verdere algemene omzetgroei...

Dit alles vindt plaats tegen een achtergrond van een verdere algemene groei van de omzet in de sector. De Outlook - waarin omzetdata en vooruitzichten voor 15 segmenten in 53 regio’s staan - verwacht dat de totale wereldwijde uitgaven voor entertainment en media de komende vijf jaar zullen stijgen met een jaarlijks groeipercentage van 4,4%. Hierdoor zal de algemene omzet van de sector stijgen van EUR 1,6 biljoen in 2017 naar EUR 2,05 biljoen in 2022.

... maar met grote verschillen tussen segmenten...

Binnen deze algemene stijging zullen digitale segmenten de snelste omzetgroei laten optekenen. Met virtuele realiteit op kop, zij het vanaf een laag niveau, met een vijfjaarlijkse jaarlijkse groei van 40,4%. Gevolgd door gestreamde video met 10,1%. Daarentegen zullen kranten en tijdschriften de komende vijf jaar hun omzet zien dalen. Boeken, radio en traditionele televisie en homevideo zullen elk een jaarlijkse groei van minder dan 2% halen.

Zelfs binnen de meest dynamische segmenten zijn er grote verschillen tussen de deelsegmenten. Hoewel het segment videogames en e-sport een totale jaarlijkse groei van 7,2% zal boeken, zal dat voor e-sport maar liefst 20,6% zijn. Daartegenover staat dat voor opgenomen muziek een wereldwijde jaarlijkse groei van niet minder dan 6,1% wordt verwacht. Drie van zijn deelsegmenten - fysieke dragers, downloads en ringtones/ringbacks - zullen echter scherp dalen. De bioscoopomzet steeg wereldwijd met 4,3%, maar daalde in Frankrijk, de VS en Australië. Tegen 2022 zal de wereldwijde omzet uit televisiereclame groeien met een jaarlijkse groei van 2,7%, hoewel die voor het eerst daalde in 2017. En hoewel de omzet van kranten bijna overal elders daalde, zal die in India stijgen met bijna 855 miljoen tegen 2022.

... en tussen landen

Gelijkaardige contrasten zijn ook te zien in de algemene entertainments- en mediauitgaven in verschillende landen. Tegen 2022 zal de totale entertainments- en mediaomzet het snelst groeien in Nigeria en Egypte, met een jaarlijkse groei van respectievelijk 21,1% en 17,2%, vooral dankzij de stijgende uitgaven voor internettoegang. Maar als die internettoegang niet wordt meegeteld, is India het snelst groeiende land, met een jaarlijkse groei van 10,4%, gevolgd door Indonesië met 8,4%. Volgens diezelfde maatstaf zal geen enkele West-Europese of Noord-Amerikaanse markt een jaarlijkse groei-groei van meer dan 3% halen tot en met 2022. En China zal de VS bijna bijbenen in termen van absolute groei. Hierdoor zullen de twee landen op gelijke hoogte komen te staan wat hun wereldwijde belang betreft, hoewel de VS een grotere markt blijft in absolute termen.

Kurt Cappoen, Entertainment & Media leader van PwC België, merkt op: “Het verhaal achter de globale cijfers in Outlook is een bijna oneindige verzameling van microverhalen en een duizelingwekkende reeks verschillende trends, op het niveau van regio’s en segmenten. Voor bijna elke trend is er wel ergens een tegentrend te vinden in de 15 segmenten en 53 regio’s. Ook zullen de veranderingen elkaar snel blijven opvolgen: technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) en augmented reality zullen het strijdtoneel blijven hertekenen. Over alle segmenten heen maakt technologie het aanbieden van content geleidelijk aan goedkoper en gepersonaliseerder. Dit verhoogt de urgentie voor bedrijven om in technologieën te investeren waarmee ze efficiënter kunnen concurrenten.

Drijvende krachten achter het nieuwe ecosysteem

Wat zijn dus de drijvende krachten achter deze nieuwste convergentiegolf die de sector herdefinieert? De Outlook noemt vijf belangrijke drijvende krachten.

  • Alomtegenwoordige connectiviteit: Tegen 2022 zal het aantal snelle, mobiele internetverbindingen wereldwijd toenemen met 2,2 miljard, waardoor de markt voor een snellere consumptie van mobiele content enorm zal groeien. Een symbolisch kantelpunt is 2020; dan zal de dataconsumptie via breedband voorbij worden gestoken door de totale wereldwijde dataconsumptie via smartphone.
  • De mobiele consument: De wereldwijde explosie van mobiele toegang maakt van geconnecteerde mobiele toestellen op nagenoeg alle markten de belangrijkste manier waarop consumenten content en diensten opvragen. Adverteerders gaan zich dan ook meer focussen op mobiele diensten. Ook deze verschuiving zal een belangrijk kantelpunt kennen: in 2018 zal de wereldwijde omzet van mobiele internetreclame voor het eerst de omzet van vaste internetreclame overtreffen.
  • Nood aan nieuwe bronnen van omzetgroei: Entertainment- en mediabedrijven zoeken naar andere dan de traditionele omzetbronnen, die in sommige gevallen krimpen. Tegelijk focussen telecombedrijven zich op entertainment- en mediacontent om hun groei nieuw leven in te blazen. Als gevolg hiervan haast elke speler in het ecosysteem zich om nieuwe inkomstenstromen aan te boren. Tegen 2022 zullen de streaming-uitgaven immers met een jaarlijkse groei van 10,1% groeien, tegenover slechts 2,3% voor televisiereclame.
  • Waardeverschuiving naar platformen: Technologie- en socialemediaplatformen slagen er beter dan ontwikkelaars van traditionele content in om de aandacht van de consument te trekken en een groter aandeel van hun uitgaven te veroveren. Als gevolg van deze trends zijn superconcurrenten ontstaan. Enkele ontwikkelaars van traditionele content vechten nu terug door hun eigen platformachtige activiteiten te ontplooien.
  • Personalisering: De mondige consument van vandaag is geen voorstander van standaardcontent. Hierdoor is het van vitaal belang voor bedrijven, gaande van superconcurrenten tot nichespelers die zich op fans richten, om hun aanbod te personaliseren door middel van data-analytics en AI. En live-ervaringen blijven mensen aanspreken. Zo zal de ticketverkoop voor e-sportevenementen tegen 2022 groeien met een jaarlijkse groei van 21,1%

Vertrouwen winnen - en vervolgens behouden - is van vitaal belang

Alle drijvende krachten en trends in de Outlook leveren één algemene conclusie op: dat het absoluut nodig is om het vertrouwen van de consument en de partners in het ecosysteem te winnen en behouden. Tegenwoordig is het vertrouwen in tal van sectoren historisch laag en richten regelgevers hun pijlen op het gebruik van data door mediabedrijven. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven zich onderscheiden door hun vermogen om het vertrouwen van de consument te behouden. Dit kan bijzonder moeilijk zijn voor entertainments- en mediabedrijven, omdat ze blijk moeten geven van hun betrouwbaarheid over verschillende dimensies heen, waaronder content, data, monetisering, maatschappelijke impact en de gepastheid van hun reclamecontent. Het merk en de content vormen de basis voor vertrouwen, dat begint met het nakomen van een kwaliteitsbelofte.

Hoe kunnen bedrijven zich positioneren om succesvol te blijven, gelet op de toekomstvisie voor de sector, zoals vermeld in de Outlook?

Axel Smits, Voorzitter bij PwC belgië, stelt: “Om succesvol te blijven in de toekomst die nu vorm aanneemt, moeten bedrijven elk aspect onderzoeken van wat ze doen en hoe ze dat doen. Ze moeten dus een extra inspanning leveren wat betreft hun visie op hun activiteiten, hoe ze hun omzet boeken, hun capaciteiten ontwikkelen en organiseren, en vertrouwen winnen en behouden. En gelet op het tempo en de omvang van de veranderingen die op til zijn, is snelheid van vitaal belang. Voor veel bedrijven zullen de modellen, activa, praktijken en capaciteiten waarmee ze vandaag hun activiteiten ontplooien, gewoonweg niet volstaan in de toekomst. Stilstaan is geen optie.”

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ −EINDE−

Perstoegang tot de online content van de Global Entertainment & Media OutlookOm perstoegang aan te vragen tot de online content van de Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 , neemt u best contact op met Sabine Leclercq op sabine.leclercq@comfi.be . Zo kunt u dit artikel en andere artikelen illustreren met data en analyses uit de Global Entertainment & Media Outlook op het niveau van segmenten en regio’s, en door diagrammen te maken en exporteren naar uw artikelen.

Over de Global Entertainment & Media OutlookDe 19de editie van de jaarlijkse Global Entertainment & Media Outlook van PwC is een uitgebreide online bron van wereldwijde analyses van de consumenten- en reclameuitgaven. De Outlook, met vijfjaarlijkse historische data op een vergelijkbare basis en vijfjaarlijkse voorspellingen en commentaar voor 15 segmenten in 53 regio’s, maakt het mogelijk om de consumenten- en reclameuitgaven in verschillende segmenten en regio’s te vergelijken en contrasteren. Op https://www.pwc.com/outlook vindt u meer informatie.

Segmenten die in de Global Entertainment & Media Outlook aan bod komenBoeken; Business-to-business; Bioscoop; Dataconsumptie; Internettoegang; Internetreclame; Tijdschriften; Muziek, radio en podcasts; Kranten; Out-of-home; OTT-video; Traditionele televisie en home video; televisiereclame; Videogames en e-sport; Virtuele realiteit

Over de data uit de Global Entertainment & Media Outlook dataEen groot deel van de informatie in dit persbericht komt uit de Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022. PwC actualiseert voortdurend de data in de online Global Entertainment & Media Outlook. We wijzen er dan ook op dat de data in dit persbericht misschien niet overeenkomen met de online data. De online Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 is de meest up-to-date bron van data over consumenten- en reclameuitgaven.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact