Vooruitzichten op lange termijn onder invloed van pandemie: druk op BBP onderstreept noodzaak tot aanpassing van het bedrijfsleven op toekomstige verschuivingen

PwC’s Global Restructuring Trends 2020

Woensdag 2 december 2020 - Met meer dan 40 miljoen werknemers in 37 economieën (juli 2020) ​ in tijdelijke werkloosheid, worden bedrijven gedwongen duidelijke exit strategieën te bedenken. In het licht van de aanhoudende onzekerheid onderzocht PwC in haar recente ​ Global Restructuring Trends studie hoe overheden en bedrijven in 37 landen (waaronder België) ​ reageerden op de economische impact van COVID-19, wat de belangrijkste uitdagingen zijn en welke overheidsmaatregelen werden ingevoerd.

Overheidssteun als buffer tegen insolventie en herstructurering

In de 37 geanalyseerde economieën kwamen meer dan 40 miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid terecht tijdens de COVID-19-pandemie. In België was dit 22,5% van de beroepsbevolking (juli 2020). In ons land werden vooral tijdelijke werknemers en contractarbeiders getroffen. Bedrijven maakten in de meeste gevallen gebruik van deze regeling in een poging hun liquiditeit veilig te stellen. Naarmate de steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd, verwacht PwC tot 2022 een aanzienlijke stijging van de totale werkloosheid. De focus ligt momenteel eerder op initiatieven om de kosten te verlagen, terwijl bij het begin van de pandemie de nadruk vooral lag op maatregelen om de ​ liquiditeit veilig te stellen.

Het moratorium op faillissementen dat tijdens de eerste golf van de COVID-19 lockdown periode is ingesteld, heeft het aantal faillissementen afgeremd. Verwacht wordt dat het aantal faillissementen vanaf 2021 verder zal toenemen, vooral voor bedrijven die behoren tot de sectoren die door COVID-19 zwaar getroffen werden en waarvoor het herstel veel langer zal duren. Maar ook bedrijven die in de afgelopen maanden hun activiteiten moeilijk konden aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, lopen het risico volgend jaar in zwaar weer terecht te komen. Het gaat hierbij vooral om bedrijven die al in 2020 met financiële problemen kampten.

Thomas Deryckere, Director bij PwC België licht toe: “Overheidsinterventie vormt een onmisbare reddingslijn voor veel bedrijven, zelfs voor bedrijven die tot nog toe sterk waren en over voldoende middelen beschikten. ​ Dat we in een 'make or break'-periode terechtkomen, waarbij bedrijven voor moeilijke keuzes komen te staan, valt niet te betwijfelen. In deze context moeten bedrijven nú ingrijpen om vooruit te komen. Het gaat erom in kaart te brengen wat hun mogelijkheden zijn om hun bedrijf op korte termijn te stabiliseren, en tegelijkertijd zich te wapenen voor de verschuivingen op langere termijn op het gebied van technologie, klantverwachtingen en internationale handelsovereenkomsten”.

Herstructureringsactiviteit komt weer op gang

Volgens het rapport zal het aantal herstructureringen ​ tegen medio 2021 weer toenemen, wat zou kunnen bijdragen tot een vermindering van het aantal potentiële faillissementen en een vergroting van de overlevingskansen van bedrijven. Onbenut kapitaal in private equity (2670,8 miljard dollar) en in schuldfondsen ligt op een historisch hoog niveau, zelfs beduidend meer dan tijdens de wereldwijde financiële crisis, wat een springplank vormt voor een versnelling van transacties en het herstel van de markt. Een toenemend aantal bedrijven heeft nieuwe financiering kunnen aantrekken zonder dat bestaande schulden ernstig onder druk kwamen, waardoor langdurige herstructureringsprocessen konden worden vermeden.

Wachten tot de steun van de overheid wordt ingetrokken, kan de keuzemogelijkheden van bedrijven aanzienlijk beperken. We weten niet hoe lang het zal duren voordat de output weer op het niveau van vóór de pandemie is. Om zich voor te bereiden op de komende herstructureringsronde moeten bedrijven zich richten op het herstellen van hun financiële balans en een fundament leggen voor een gezond herstel op de middellange tot lange termijn.Tegelijkertijd ziet het ernaar uit dat de pandemie de verschuivingen in de economie op langere termijn zal versnellen, meer en meer bedrijven zetten in op een overstap naar digitale retail, maar ook het belang van duurzaamheid blijft toenemen. Dit doen ze niet enkel om te overleven, maar ook om de controle over het bedrijf te behouden, zich voor te bereiden op de toekomst en uiteindelijk te groeien op de lange termijn, besluit Thomas Deryckere.

U kan het volledige rapport hier vinden.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op met