Sterke M&A-markt post COVID-19 met toegenomen belang van systematische due diligence om transactiewaarde te realiseren

2021 M&A Survey van PwC België

  • De trend in overnames om capaciteiten in het ‘nieuwe normaal’ een boost te geven en de geografische aanwezigheid uit te breiden is door de pandemie versneld
  • De bedrijfscultuur en het menselijke aspect van deals begrijpen is een kritieke succesfactor in M&A en vereist een formele objectieve beoordeling
  • Er wordt meer aandacht besteed aan ESG als driver voor waardecreatie in plaats van als louter een risicofactor, maar systematische en gestandaardiseerde due diligence op het gebied van ESG blijft cruciaal om risico’s te identificeren
  • De toenemende afhankelijkheid van bedrijven van technologie betekent dat cyberbeveiliging en IT-factoren in een vroeg stadium van de transactie beter onderzocht moeten worden

Donderdag 23 september 2021 – Terwijl de Belgische economie herstelt van de crisis is de M&A-activiteit toegenomen, aangevuurd door herziene strategieën van bedrijven (die leiden tot carve-outs van te verkopen bedrijven), veel cash in de markt en een grote vraag naar targets. Hierdoor worden de prijzen opgedreven en is een gestructureerde benadering van waardecreatie nog belangrijker. In de 2021 M&A Survey bekijkt PwC Belgiëhoe de pandemie de M&A-markt heeft beïnvloed, zowel vanuit het perspectief van financiële M&A-spelers als van bedrijven.

Tijdens de pandemie hebben zowel financiële spelers (75%) als bedrijven (63%) hun M&A-strategie gewijzigd. Financiële kopers zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd in targets met terugkerende kasstromen (83%). Ze willen hun geografische aanwezigheid uitbreiden (48%), vaak in het kader van een ‘buy & build’-strategie, en zijn op zoek naar activa om digitalisering uit te breiden (30%) en naar aanvullende capaciteiten (23%). Corporate respondenten die deelnamen aan de survey hadden ook belangstelling voor targets met terugkerende kasstromen (68%), geografische uitbreiding (69%) en aanvullende capaciteiten (49%). Die prioriteiten worden waarschijnlijk ondersteund door optimisme over de middellange termijn; slechts 12% van alle respondenten verwacht de komende 12 maanden een economische terugval.

 

Een van de trends die we de voorbije jaren hebben vastgesteld is een stijging van de deals die focussen op het verwerven van nieuwe mensen, capaciteiten, technologie enz. om de doelstellingen van het bedrijf te realiseren”, aldus Nancy De Beule, Partner Mergers & Acquisitions bij PwC België. “De pandemie heeft die trend alleen maar versneld. Nieuwe capaciteiten verwerven met het oog op het ‘nieuwe normaal’ is essentieel voor strategie en waardecreatie. Dit komt vooral tot uiting in de snel evoluerende wereld van toegenomen digitalisering, telewerken, onlinediensten in veel sectoren en de transitie van op activa gebaseerde modellen naar het aanbieden van diensten. Deze deals worden ook vaak gekenmerkt door alternatieve dealmodellen zoals joint ventures, allianties en minderheidsbelangen - de gemeenschappelijke factor is de wil om organisaties op te bouwen met de juiste mogelijkheden om te excelleren in onze nieuwe realiteit.

Due diligence: essentieel voor waardecreatie

De synergieën na de deal realiseren blijft voor veel kopers een struikelblok. Factoren die waardeverlies veroorzaken zijn bijvoorbeeld: een onderschatting van de culturele verschillen, onvoorziene IT-kosten, een onjuiste beoordeling van de vaardigheden van het targetmanagement, enzovoort. De focus blijft op traditionele due diligence (financiën, belastingen, juridisch) maar vergeleken met vorig jaar wordt er nu in de vroege fase van een deal meer aandacht besteed aan waardecreatie. Due diligence wordt dus meer gesophisticeerd.

Aangezien capaciteiten verwerven bij deals steeds belangrijker is geworden, lag het accent meer op het testen van pre-deal veronderstellingen, op de kwaliteit van bedrijfsvoering van het target en op het synergiepotentieel. Bijna de helft (46%) van de financiële spelers en bedrijven vindt dit erg belangrijk, en een derde (32%) vindt dit belangrijker dan een jaar geleden, met soortgelijke antwoorden over het belang van due diligence op het gebied van hr (kwaliteit van het management, culturele verschillen enz.).

Mensen centraal

De voorbije jaren heeft onderzoek aangetoond dat culturele uitdagingen consequent worden genoemd bij de belangrijkste redenen voor mislukte M&A-deals. Dat wordt algemeen erkend door de respondenten; 35% van de financiële spelers en 46% van de bedrijven zegt dat due diligence op het gebied van hr tijdens het transactieproces essentieel is. Het aandeel van respondenten dat zegt dat er “altijd” of “meestal” een grondige analyse wordt uitgevoerd van de organisatorische culturen bedraagt 83% voor financiële kopers en verkopers, en 74% voor bedrijven. Bijna 60% van zowel financiële kopers en verkopers als bedrijven beoordeelt altijd het leiderschap van beide bedrijven; 24% doet dat meestal.

Nancy De Beule, Partner Mergers & Acquisitions bij PwC België legt uit: “In de praktijk zien we dat deze beoordeling erg vaak wordt uitgevoerd door de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de deal langs koperszijde, en dat de beoordeling louter gebaseerd is op gesprekken die ze hadden met het targetmanagement. Een externe beoordelaar is beter geplaatst om tot een objectief standpunt te komen over de kwaliteit van het leiderschap, op basis van gesprekken en speciale hulpmiddelen en benchmarks voor beoordeling. Wij raden aan cultuur centraal te plaatsen bij de deal. De belangrijkste vaardigheden identificeren, een duidelijke communicatie garanderen en kerntalent aanmoedigen om geëngageerd te blijven. Onze analyse bevestigt het belang van doorgewinterde, ervaren mensen om de maximumwaarde uit een deal te genereren. Je hebt het juiste leiderschapsteam nodig, en ook een strak plan om de sleutelfiguren te identificeren en bij te houden om van de transactie een succes te maken. Een merk kopen, maar de mensen erachter verliezen kan de waarde van een deal tenietdoen.

ESG wel op agenda, maar nog niet systematisch

In deals is het belangrijkste doel van due diligence op het gebied van ESG (Environmental, Social and Governance) om na te gaan of er materiële risico’s zijn vanuit het perspectief van de koper. Zowel bedrijven als financiële investeerders willen zien dat het targetbedrijf zijn belangrijkste ESG-risico’s voldoende heeft geïdentificeerd, dat alles in het werk is gesteld om de problemen aan te pakken, dat er een duidelijk beleid is, dat er duidelijke verantwoordelijken zijn aangesteld (bv. ESG-verantwoordelijkheid op het niveau van het directiecomité) en dat er duidelijke doelstellingen en targets werden gesteld om voortgang te monitoren.

Due diligence op het gebied van ESG is gebruikelijk in België, met meer dan twee derde van de respondenten (68%) die minstens één controle uitvoeren. Slechts 41% van de financiële dealmakers voert echter systematisch due diligence op het gebied van ESG uit, tegenover slechts 19% van de bedrijven. De enquête geeft ook aan dat er bij transacties geen duidelijke gezamenlijke benadering of methodologie wordt gehanteerd. Terwijl velen vertrouwen op hun eigen ESG-standaards voor due diligence op het gebied van ESG, gebruiken anderen standaard ESG-kaders zoals SASB en GRI om materiële ESG-problemen te identificeren.

De Private Equity Responsible Investment Survey van PwC toonde aan dat waardecreatie de belangrijkste driver is om ESG in het due diligence-proces te integreren, terwijl deze M&A-enquête, die ook corporate M&A-spelers omvat, duidelijk aantoont dat waardebescherming een doelstelling is. De resultaten van beide enquêtes illustreren echter dat de Belgische markt minder matuur is dan de globale markt, zeker met betrekking tot bedrijven als kopers, waar de focus eerder op waardebescherming dan op waardecreatie blijft liggen.

Meer aandacht vereist voor IT en cyberveiligheid

Een van de gebieden die meer aandacht vereisen in de vroege fase van een transactie, is cyberveiligheid en technologie. Het is cruciaal om een overzicht te hebben van het cyberveiligheidsniveau van het systeem, en van de kosten voor het integreren van systemen en upgraden van IT om tot een aanvaardbaar beveiligingsniveau te komen, zowel in de transactiefase als in de fase van integratie na de deal. Uit antwoorden blijkt echter dat due diligence op het gebied van IT en cyberveiligheid nog altijd niet de prioriteit krijgt die ze verdient in de vroege fases van de deal. Slechts 25% van de financiële spelers en bedrijven vindt due diligence op het gebied van IT “erg belangrijk”, een cijfer dat daalt tot respectievelijk 18% en 13% als het gaat over due diligence op het vlak van cyberveiligheid. Dat is vooral zorgwekkend in de context van de waardecreatie strategie, aangezien 60% van alle Belgische respondenten verklaart dat ze wel rekening houden met cyberveiligheidsrisico’s wanneer ze later daadwerkelijk bedrijven integreren.

 

Over de 2021 M&A Survey van PwC België

De 2021 M&A Survey werd uitgevoerd van half maart tot half mei 2021. In totaal deelden 111 respondenten hun gedachten. 40 respondenten zijn financiële kopers & verkopers die actief zijn in de Belgische markt van M&A en private equity, profielen zoals managing partners en investment managers/directors. 71 andere respondenten zijn bedrijven als kopers & verkopers, hoofdzakelijk CFO’s, heads of corporate development en heads of M&A.

Download de volledige 2021 M&A Survey.

Contact

Erik Oosthuizen

erik.oosthuizen@pwc.com
0474 56 42 76

www.pwc.com

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact