Shift naar elektrisch op volle kruissnelheid tegen 2030, maar nog hordes op de weg

2020 Strategy& Global Digital Automotive report

  • Het totale wagenpark zal naar verwachting krimpen in Europa (-0,5% per jaar), terwijl het in de VS (+1,1%) en China (+3,9%) tot 2035 verder zal toenemen.
  • In 2025 zal 50% van het totale aantal voertuigen in Europa geconnecteerd zijn. Gedeelde mobiliteit, en vooral de actieve categorie (bv. deelwagen huren, abonnement) zal naar verwachting het sterkst groeien in de EU.
  • De EU en China lopen voorop bij de transformatie van de e-mobiliteit met een verwacht aandeel nieuwe elektrische auto's van 17% en 19% in 2025.

Met de stroom mee

Het totale wagenpark zal naar verwachting tot 2035 in Europa krimpen (-0,5% per jaar), terwijl het in de VS (+1,1% per jaar) en China (+3,9% per jaar) zal groeien. Volgens het rapport zal het totale aantal geconnecteerde voertuigen in Europa tegen 2025 de grens van 50% overschrijden; in de VS al in 2023 en in China uiterlijk in 2029. Wat de nieuwe voertuigen betreft, zal het aandeel van de nieuwe voertuigen met een basis connectiviteit in Europa en de VS tegen het einde van het jaar naar verwachting 95% bedragen. In de EU en de VS stimuleert het wetgevend kader voornamelijk deze impuls richting basis connectiviteit, waarbij in beide regio's meer dan 85% van het aantal nieuwe auto's geconnecteerd is, terwijl dat niveau in China nog maar op 44% ligt.

Op het gebied van elektrische mobiliteit nemen de EU en China duidelijk het voortouw in de transformatie. Tegen 2025 zal naar verwachting respectievelijk 17% en 19% van de verkoop van nieuwe voertuigen op basis van elektrische accu's (BEV) plaatsvinden. De VS zal tegen 2025 een lagere penetratiegraad van 5% bereiken als gevolg van de lagere overheidssteun. De aanscherping van de CO2-emissie doelstellingen in de EU en de nieuwe nationale richtsnoeren in China versnellen de penetratie van elektrische voertuigen in deze regio's aanzienlijk sneller dan in de VS. Het verschil in evolutie is vooral te wijten aan drie factoren: de mobiliteitsgroei (het hoogste in China), de voorkeur van de consument voor gedeelde mobiliteit (het laagste in de VS) en de gemiddelde levensduur van een voertuig ​ (het hoogste in Europa).

Patrick Boone, Partner bij PwC België: “Terwijl het aantal voertuigen wereldwijd nog steeds toeneemt, is de verschuiving naar een groenere mobiliteit in volle ontwikkeling, vooral gemarkeerd door de overstap van conventionele naar elektrische aandrijfsystemen. Met het nieuwe federale regeerakkoord zijn de krijtlijnen voor de nabije toekomst alvast uitgetekend voor de vergroening van het wagenpark. ​ Hoewel de vergroening van het wagenpark één van de pijlers is van de Vivaldi-partijen om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen ook bijkomende inspanningen nodig zijn om een échte shift waar te maken. Denk maar aan aangepaste weg- en laadinfrastructuur en de toegankelijkheid (en betaalbaarheid) van alternatieve mobiliteitsoplossingen. Willen we de druk op de wegen - en daarmee het klimaat - verlichten, zal ook een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt nodig zijn, zeker in het licht van meer plaatsonafhankelijk werken door COVID-19 pandemie. Tot slot zullen ook ​ investeringen in innovatie nodig zijn evenals in de sectoren waarvan de COVID-19-crisis blootlegt dat we momenteel wellicht té afhankelijk zijn van import”. 

Geen big bang voor geautomatiseerde en gedeelde mobiliteit

De weg naar autonoom rijden duurt langer dan oorspronkelijk verwacht, vooral doordat de hardware, software en infrastructuur slechts stapsgewijs worden verbeterd. In Europa is 14% van de nieuwe voertuigen uitgerust met niveau 4-technologie, ofwel het niveau van een zelfrijdende auto. Niveau 5-technologie, nog een stap omhoog in de niveaus voor geautomatiseerd rijden, is pas in 2035 in zicht.

Als gevolg van COVID-19 zijn consumenten op zoek naar praktische en veilige mobiliteitsopties, waardoor particuliere vervoerswijzen weer aan belang winnen. Verschuivingen in de individuele mobiliteitspatronen stimuleren echter ook gedeelde mobiliteitsmodi. Volgens de bevindingen zal de categorie van de actieve gedeelde mobiliteit (waarbij de bestuurder zelf het voertuig bestuurt, bv. deelwagens) naar verwachting het sterkst groeien in de EU (10% van het totale aantal personenkilometers in 2025), terwijl de categorie van de passieve gedeelde mobiliteit (waarbij de bestuurder de passagier is, bv. ride-hailing zoals Uber) naar verwachting aanzienlijk meer zal groeien in China (10% vs. 1-3% in de VS en de EU).

“Alvorens autonome passagiersvoertuigen op grote schaal geïntroduceerd kunnen worden, zullen de marktspelers de komende jaren inspanningen moeten leveren om geautomatiseerde rijtoepassingen te realiseren in domeinen zoals transport, fleet en logistiek of industriële gebieden, om de investeringen terug te verdienen. Als we kijken naar de evolutie van gedeelde mobiliteit, is het duidelijk dat consumenten de voorkeur geven aan hun eigen voertuig boven het gebruik van gedeelde mobiliteit en openbaar vervoer als gevolg van COVID-19. Over het algemeen blijven naadloze mobiliteitsoplossingen van groot belang voor de consument. Hoewel de mobiliteitsvoorkeuren veranderen, kunnen gedeelde mobiliteitsaanbieders stappen nemen om consumenten terug te winnen, zoals het regelmatig schoonmaken en desinfecteren. Het is van het grootste belang dat de mobiliteitsindustrie zich snel aanpast aan de nieuwe behoeften en verwachtingen van de consument”, besluit Patrick Boone.

 

U kan het volledige rapport hier vinden.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact