PwC-onderzoek: G20-landen bouwen koolstof af tegen laagste tempo in meer dan tien jaar

PwC-onderzoek: G20-landen bouwen koolstof af tegen laagste tempo in meer dan tien jaar

Koolstofafbouw moet 11 keer sneller verlopen om Klimaatakkoord van Parijs te halen

Brussel, 4 november 2022 – Om het klimaatakkoord van Parijs te halen en de opwarming van de aarde over de komende vijf jaar onder 1,5°C te houden, is nu een decarbonisatie van 15,2% per jaar nodig. Dat blijkt uit de “Net Zero Economy Index” van PwC, een rapport dat jaarlijks becijfert tegen welk tempo de G20-landen hun economieën koolstofvrij maken. De afbouw van koolstof moet 11 keer sneller verlopen dan het wereldwijde gemiddelde van de afgelopen twee decennia en is veel hoger dan wat enig land tot nu toe heeft bereikt. De huidige geopolitieke en economische context zet die doelstelling nog meer onder druk waardoor "reële risico's ontstaan voor de toekomstige vooruitgang op het gebied van emissiereductie", aldus PwC.

In 2021 raakten we verder verwijderd van de doelstelling om de opwarming van de aarde de komende vijf jaar onder 1,5°C te houden. Het tempo waartegen de G20-landen hun economieën koolstofvrij maken, bevond zich in 2021 met slechts 0,2% op het laagste niveau in meer dan tien jaar. Dat cijfer is weliswaar geïmpacteerd door de heropleving van de economische activiteit na de coronapandemie, maar heeft niettemin desastreuze gevolgen voor de opwarming van de aarde.

Gemiddeld wereldwijd decarbonisatiepercentage van 15,2% per jaar nodig

Geen enkel land in de groep van 20 kon het afgelopen jaar de doelstelling halen om de wereldwijde uitstoot volgens het klimaatakkoord tegen 2030 te halveren. Dat is nochtans nodig om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om terug op schema te geraken en de doelstelling te behalen is nu een gemiddeld wereldwijd decarbonisatiepercentage van 15,2% per jaar nodig, tegenover 12,9% in de analyse van vorig jaar. Dat is 11 keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde van de afgelopen twee decennia en veel sneller dan wat enig land tot nu toe heeft bereikt. Het decarbonisatiepercentage bevond zich vorig jaar nog op 12,9% en dat was al een vervijfvoudiging ten opzichte van 2020 (2,5%). 

Breekbare geopolitieke en economische achtergrond

De huidige geopolitieke en economische context vormt bovendien een reëel risico voor toekomstige vooruitgang. Jochen Vincke, Partner Management Consulting bij PwC België, zei: "De huidige noodtoestand van ons klimaat en de prangende behoefte aan een sterke en duurzame economie vergt een decarbonisatie van 15,2% per jaar. We hebben een bereidheid tot verandering gezien, maar deze vindt plaats tegen een fragiele geopolitieke en economische achtergrond. De stimulatie van de economie na de COVID-crisis heeft de recente vooruitgang voornamelijk belemmerd. De stijgende energieprijzen kunnen nu een wake-up call zijn om door te zetten met maatregelen en investeringen om ons op het pad te zetten naar een klimaatneutrale economie.”

Nood aan strategische samenwerking tussen landen, bedrijven en investeerders

Meer dan ooit is er behoefte aan strategische samenwerking - tussen landen en tussen bedrijven en investeerders op zowel op internationaal als nationaal niveau. Bedrijven, regeringen en investeerders zullen zich moeten concentreren op de quick wins met de grootste impact om ons op weg te helpen naar 2030. Tegelijkertijd moeten ze investeren in maatregelen op langere termijn om de overeengekomen doelstellingen te halen.

 

Over de Net Zero Economy Index

De Net Zero Economy Index volgt de decarbonisatie van energiegerelateerde CO2-emissies wereldwijd. De analyse is gebaseerd op de BP Statistical Review of World Energy, die de koolstofemissies weergeeft op basis van het verbruik van olie, gas en kolen voor verbrandingsgerelateerde activiteiten. De analyse houdt geen rekening met emissies van andere sectoren (bv. AFOLU) of van andere broeikasgassen, en houdt geen rekening met eventueel opgeslagen koolstof. Bijgevolg kunnen deze gegevens niet rechtstreeks worden vergeleken met nationale emissie-inventarissen.

Net Zero Economy Index 2022 PwC net-zero-economy-index-2022.pdf - 2 MB

 

Media Contact:

 

 

 

 

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

 

PwC België
Culliganlaan 5
1831 Diegem