Het salaris van de CEO van beursgenoteerde bedrijven aan ESG-doelstellingen koppelen: een kompas voor succes in onzekere tijden

PwC’s 2022 Corporate Governance and Executive Pay Report

  • Men koppelt steeds vaker ESG-indicatoren aan het salaris van hogere leidinggevenden, maar een goed evenwicht met financiële prestatie-indicatoren blijft moeilijk. 
  • De meeste ondervraagde bedrijven nemen ESG-KPI's op in zowel korte- als langetermijnincentiveregelingen voor bestuurders. Hun prestaties worden echter nog steeds grotendeels aan de hand van financiële indicatoren gemeten.
  • De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden van de steekproef (hierna 'Selected Index') komt in elke sector dichter bij 60 jaar, wat de behoefte aan successieplanning voor de raad van bestuur bevestigt. 
  • De Belgische nationaliteit is het meest vertegenwoordigd in de raden van bestuur van de Selected Index. Het waargenomen gebrek aan diversiteit qua nationaliteit geeft aan dat de Selected Index mogelijk geen raciale en etnische diversiteit heeft bereikt.
  • In slechts 50% van de bedrijven in de Selected Index accepteren de aandeelhouders 90% of meer van het remuneratiebeleid en/of remuneratieverslag.

17 november 2022 – Het salaris van hogere leidinggevenden wordt steeds vaker gekoppeld aan ESG-indicatoren, maar een goed evenwicht met financiële prestatie-indicatoren blijft moeilijk, aldus het 2022 Corporate Governance and Executive Pay Report. Om een aantal van de huidige trends in de managementbeloning en de samenstelling van de raden van bestuur in kaart te brengen, heeft PwC België gegevens onderzocht over het AV-seizoen 2022 (de periode waarin veel bedrijven hun jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen houden). De gegevens, die werden verstrekt door Diligent, een toonaangevende leverancier van software, informatie en diensten op het gebied van governance, risico, compliance, audit en ESG,, hebben betrekking op 55 beursgenoteerde bedrijven in België en Luxemburg. Het rapport toont ook aan dat de huidige onzekere tijden met sterk uiteenlopende geopolitieke en economische uitdagingen een goed argument zijn voor een diverse raad van bestuur.

ESG-KPI's winnen terrein in de beloning van bestuurders

Steeds meer voorstellen van aandeelhouders vragen de bedrijven om ESG-doelstellingen op te nemen in hun beloningspakket voor leidinggevenden. Sociale indicatoren worden het vaakst gebruikt (bv. KPI's die verband houden met gezondheid en veiligheid van werknemers), maar leggen minder gewicht in de schaal dan milieu- en governancecriteria. Globaal genomen, worden de prestaties van directieleden nog steeds grotendeels gemeten aan de hand van financiële criteria.

Informatie over beloning en governance van Diligent
Informatie over beloning en governance van Diligent

Externe stakeholders, onder wie investeerders, consumenten, leveranciers enz. tonen steeds meer belangstelling voor niet-financiële factoren bij het vaststellen van belangrijke risico's en groeikansen, of om duurzame consumptiekeuzes te maken die aansluiten bij hun waarden. Als reactie daarop hebben Europese wetgevers de Europese Richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD) in het leven geroepen. De richtlijn zal alle grote ondernemingen en alle op een gereglementeerde markt genoteerde ondernemingen (en hun dochterondernemingen) verplichten om informatie over niet-financiële factoren en diversiteit bekend te maken. De richtlijn zal een externe audit van de duurzaamheidsgegevens opleggen, meer informatie geven over de informatie die moet worden bekendgemaakt, en verzekeren dat alle informatie in digitale vorm wordt gepubliceerd in de managementverslagen van de onderneming (d.w.z. tegelijk met de financiële verslaggeving, voor een betere toegankelijkheid). 

“We kunnen op dit vlak zeker nog ontwikkelingen verwachten," zegt Bart Van den Bussche, Director bij PwC België gespecialiseerd in managementbeloning. “De Europese Commissie is vastbesloten om de duurzaamheidsrapportage op gelijke voet te brengen met de financiële verslaggeving. De CSRD zal zeker een invloed hebben op toekomstige verslagperioden van de Belgische beursgenoteerde ondernemingen, en de impact op hun niet-financiële verantwoording mag niet worden onderschat. We verwachten dan ook dat de huidige stijgende trend om ESG-KPI's te gebruiken als criteria voor de beloning van leidinggevenden nog verder zal toenemen."

Nood aan meer diversiteit in Belgische raden van bestuur

Opdat de beslissingen die het bedrijf neemt ook rekening zouden houden met de legitieme belangen en verwachtingen van de aandeelhouders en alle andere stakeholders, moet in de raad van bestuur niet alleen de expertise in de activiteitendomeinen van het bedrijf vertegenwoordigd zijn, maar moet de raad ook gediversifieerd zijn in termen van vaardigheden, kennis, achtergrond, leeftijd en gender. Daarom kan de samenstelling van de raad van bestuur op steeds grotere belangstelling rekenen van investeerders, toezichthouders en andere stakeholders, die meer informatie willen over de huidige bestuurders van een bedrijf en over de genomineerde bestuurders.

“Een meer diverse raad van bestuur is nodig als antwoord op de uiteenlopende geopolitieke en economische uitdagingen waarmee de bedrijven geconfronteerd worden," zegt Aurore Zadeling, Senior Manager bij PwC België, gespecialiseerd in managementbeloning. "Positief is wel dat de Belgische beursgenoteerde bedrijven voldoen aan de vereiste van genderdiversiteit op het niveau van de raad van bestuur. De huidige samenstelling van de raden van bestuur van de bedrijven is echter nog steeds niet bijzonder divers. Gemiddeld telt de Belgische raad van bestuur 11 leden, met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar en minder dan de helft van de bestuursleden (38%) is vrouw. De sterkst vertegenwoordigde nationaliteit in de raden van bestuur van de Selected Index is de Belgische: 37% van de bestuursleden heeft de Belgische nationaliteit, gevolgd door de Franse (12%) en de Duitse (10%). Uit het huidige gebrek aan diversiteit dat wordt waargenomen op basis van een analyse van de nationaliteiten, blijkt dat in de Selected Index op dit moment mogelijk geen raciale en etnische diversiteit wordt bereikt, maar het is precies die diversiteit van achtergrond die een broodnodige variëteit van standpunten bij elkaar kan brengen om het hoofd te bieden aan de huidige sociaal-economische problemen, en om de corporate governance op termijn consequent te verbeteren."

 

Say on pay: wat de aandeelhouders denken

Er worden minder remuneratiegerelateerde items door aandeelhouders aanvaard sinds de SRD II (de herziene Europese richtlijn inzake de rechten van aandeelhouders ) in 2019 met de invoering van 'say on pay' strengere eisen oplegde voor bekendmaking en inhoud. Dit bevestigt dat er meer aandacht is voor de remuneratiepraktijken van de bedrijven. In slechts 50% van de bedrijven van de Selected Index accepteren de aandeelhouders 90% of meer van hun remuneratiebeleid en/of remuneratieverslag. In 19% van bedrijven van de Selected Index stemde 20% of meer van de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering tegen de remuneratieonderwerpen op de agenda, waaruit blijkt dat veel aandeelhouders het oneens zijn met de remuneratie van de directieleden, ondanks inspanningen om het beloningspakket zodanig samen te stellen dat het duurzame waardecreatie op lange termijn stimuleert.

Hoewel er momenteel geen exacte richtsnoeren bestaan over de manier waarop bedrijven zouden moeten reageren op ongenoegen van aandeelhouders over het remuneratieverslag (in tegenstelling tot stemmen tegen het remuneratiebeleid), wijst dat ongenoegen erop dat de aandeelhouders het niet eens zijn met de beloningspraktijken van het bedrijf, en mag dat niet worden genegeerd. Het kan worden gezien als een teken van zwak bestuur ten aanzien van beloningsgerelateerde aangelegenheden en kan schade berokkenen aan de prestaties van het bedrijf. Ook kan niets doen een impact hebben op de manier waarop de aandeelhouders over andere zaken stemmen. Een open en transparante dialoog met de aandeelhouders over remuneratie en governance is essentieel om te achterhalen waarom aandeelhouders tegenstemmen en om vast te stellen welke relevante initiatieven men kan nemen, waaronder mogelijk een herziening van het remuneratiebeleid. Consequente inspanningen om overeenstemming te bereiken over alle aspecten van de managementbeloning is een essentieel aspect van goed bestuur en duurzame waardecreatie op lange termijn.

---

 

Over PwC’s 2022 Corporate Governance and Executive Pay Report

Dit rapport is opgesteld op basis van gegevens gepubliceerd door 55 bedrijven gevestigd in of met hoofdkantoor in België (29) of Luxemburg (26) en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. De steekproef (de 'Selected Index') bestaat uit beursgenoteerde bedrijven uit de BEL20, Euronext Brussels of de LuxX op basis van de samenstelling van deze indexen per 29 april 2022. De Selected Index telt ook enkele bedrijven uit andere indexen en bedrijven die niet langer genoteerd zijn (of van index zijn veranderd), maar die de informatie nog steeds bekendmaken op de zelfde manier als beursgenoteerde bedrijven.

De gegevens in dit rapport zijn openbaar bekendgemaakt in de jaarverslagen en remuneratieverslagen van de bedrijven van de Selected Index. Alle gegevens zijn verzameld en verwerkt door Diligent Institute, de wereldwijde corporate governance onderzoekstak en denktank van Diligent. Alle remuneratie-informatie voor een gegeven boekjaar is overgenomen uit het overeenstemmende jaarverslag en remuneratieverslag van dat jaar. Verwijzingen naar het boekjaar 2021 hebben betrekking op bedrijven die hun boekjaar afsluiten op een datum na 31 maart 2021 of op 31 maart 2022. De informatie over de uitgebrachte stemmen heeft betrekking op de jaarlijkse algemene vergadering (JAV) die plaatsvond in 2022. Merk op dat alle bedragen in dit rapport in euro uitgedrukte brutobedragen zijn.

Lees het volledige PwC’s 2022 Corporate Governance and Executive Pay Report

 

Over Diligent

Diligent is wereldwijd marktleider op het gebied van modern bestuur en biedt SaaS-oplossingen voor bestuur, risico, compliance, audit en ESG. Met meer dan 1 miljoen gebruikers van meer dan 25.000 klanten over de hele wereld geven wij transformationele leiders software, inzichten en vertrouwen om meer impact te hebben en doelgericht te leiden. Meer informatie op diligent.com.

Volg Diligent op Twitter, Facebook, Youtube en LinkedIn.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.diligentinstitute.com

 

Over PwC

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC-firma's vormen een netwerk van firma's in 152 landen met meer dan 328.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie.

© 2022 PwC. Alle rechten voorbehouden.

 

 

Media Contact:

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op met