Geen alternatief - circulaire economie moet de standaard worden, ook in België

Geen alternatief - circulaire economie moet de standaard worden, ook in België

The road to circularity

  • Het principe van de circulaire economie biedt kansen voor het milieu, bedrijven en de maatschappij en is het alternatief om duurzaam te groeien
  • Op 29 juli - eerder dan ooit tevoren -  heeft de wereldbevolking de hoeveelheid hernieuwbare grondstoffen verbruikt die beschikbaar is voor 2019 -  Earth Overshoot Day
  • België verbruikt sinds eind jaren ‘90 ongeveer een viervoud van haar eigen biocapaciteit

Dinsdag 17 september 2019 - De wereldwijde vraag naar grondstoffen is al sinds de jaren ‘70 groter dan wat de aarde zelf produceert. Vandaag gebruikt de wereldeconomie het equivalent van 1,7 keer onze aarde voor onze wereldwijde productie en de absorptie van afval. In 2020 zal dat al 1,75 keer zijn. Deze cijfers kunnen niet enkel gelinkt worden aan grootmachten zoals de VS en China, ook België kampt met deze problematiek. Uit een studie van PwC blijkt dat circulaire economie de enige oplossing biedt.

De circulaire economie - the new normal

De circulaire economie neemt de natuur als voorbeeld. Het doel is een gesloten kringloop van materialen te creëren, die het ontstaan van afval minimaliseert en idealiter voorkomt. Drie basisprincipes zijn kenmerkend: enerzijds moeten de middelen efficiënt worden gebruikt en moet de voorkeur worden gegeven aan hernieuwbare materialen. Ten tweede worden het gebruik en de levensduur van producten gemaximaliseerd en ten derde spelen afvalproducten een belangrijke rol bij de productie van nieuwe producten.

In Europa wordt reeds meer dan 70% van glas en papier gerecycleerd, en ongeveer de helft van de vraag naar koper wordt tegemoet gekomen door middel van gerecycleerd materiaal, en Belgïe is reeds bekend voor de hoge recyclagegraad van verpakkingsmateriaal. “Hoewel veel bedrijven het belang van circulair beheer al lange tijd erkennen, blijft het voor veel van hen moeilijk om het principe volledig te integreren in de bedrijfsprocessen,” zegt Marc Daelman, Sustainability Lead, PwC Belgïe. “Het gaat hier niet enkel om kosten of investeringen, maar over een fundamenteel verandering in aanpak, denkpatroon en bedrijfsvoering. Onze economie en maatschappij zijn sinds decennia afgestemd op een lineaire model: ontginnen, produceren, verbruiken en weggooien. Het circulaire economie veronderstelt een kringloop - wat natuurlijk een enorme impact heeft op alle stappen van de waardeketen.”

 

Belgische biocapaciteit

De alarmerende percentages van verlies van biodiversiteit, ontbossing en aantasting van de bodem, uitputting van eindige hulpbronnen, en verstoring van de zoetwater kringloop zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het vandaag met ons milieu gesteld is. Vaak kijken we vooral naar grootmachten als de grootse wereld vervuilers, maar ook wij Belgen, putten ons stukje Belgische aarde uit. Een ecologisch deficiet ontstaat wanneer de totale consumptie van de bevolking het beschikbaar biocapaciteit van het land overschrijdt. België verbruikt vier maal haar eigen biocapaciteit, en we importeren het tekort.

“De aantasting van het milieu door menselijke activiteit neemt elke dag toe, overal ter wereld,” zegt Marc Daelman, Sustainability Lead, PwC België. “Het is een probleem dat nog acuter zal worden naarmate de wereldwijde bevolking - en welvaren - groeit. In Belgïe genieten wij van een ontwikkelde en performante economie, zowel op vlak van dienstverlening, industrie en landbouw. Dit, gecombineerd met de bevolkingsdichtheid, betekent dat wij ook een hoge consumptiepeil hebben. Dit werkt het biocapaciteitstekort in de hand, en dus daarom moeten ook Belgische bedrijven van de circulaire economie een prioriteit maken.”

Niet enkel de de economische voordelen van de circulaire economie zijn op termijn zeer duidelijk, het beantwoordt ook de consumentenvraag die vandaag leeft. Volgens de recente Global Consumer Insights Survey van PwC, waarbij meer dan 21.000 respondenten werden bevraagd overal ter wereld, kiest 35% duurzame producten om het milieu te beschermen, zoekt 37% producten met milieuvriendelijk verpakking, en vermijdt 41% plastic te gebruiken wanneer mogelijk. Bovendien staan de toeleveringsketens, die nauw met elkaar verweven zijn, onder toenemende druk om zich te richten op milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Download het volledig rapport hier.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

 

PwC België
Culliganlaan 5
1831 Diegem