Drie trends in de Belgische markt van fusies en overnames post COVID-19

PwC M&A survey

  • COVID-crisis beïnvloedt de manier waarop bedrijven business doen, wat zal leiden tot hernieuwde M&A activiteit 
  • Acties op korte termijn die in de laatste maanden werden genomen om de cash positie veilig te stellen zullen op de langere termijn bedrijven dwingen tot een herfinancieringsronde
  • Groter belang van gesofisticeerde due diligence, die ook aspecten als digitalisering en bedrijfscultuur in kaart brengt 

Brussel, 16 juli 2020 – De impact van de COVID-19 crisis op de Belgische economie wordt steeds duidelijker. Sectoren als de luchtvaart, non-food retail en toerisme werden hard getroffen. Andere sectoren hielden stand en gaan met voorbehoud de toekomst, en een mogelijke tweede golf van het virus, tegemoet. Overheen alle sectoren zijn bedrijven bezig geweest met het treffen van kortetermijnmaatregelen met het oog op het behoud van liquiditeit en het herbekijken van hun strategie en marktbenadering, wat tot nieuwe opportuniteiten zal leiden op de markt van overnames en fusies (M&A) de komende jaren.

Het onmiddellijke gevolg van de COVID-19 crisis was dat de meeste overname transacties werden opgeschort, gezien de impact van COVID-19 moeilijk in te schatten was voor zowel investeerders als het management van ondernemingen. Op langere termijn onderscheidt Nancy De Beule, Partner bij PwC België gespecialiseerd in M&A, drie trends die de Belgische markt van overnames en fusies zullen kenmerken in het post-COVID tijdperk.

Hernieuwde M&A activiteit verwacht

Vlak voor het uitbreken van de COVID-19 pandemie, in november en december 2019, hield PwC België een survey bij Belgische bedrijven over hun plannen op het vlak van fusies en overnames. Hieruit bleek dat ongeveer 40% zich zou toeleggen op nieuwe overnames of de integratie van recent overgenomen bedrijven. De onzekere economische tijden hebben echter een impact op de resultaten en de waarderingen van veel bedrijven. Dit dwingt hen tot het nemen van strategische beslissingen, maar zorgt tevens voor nieuwe opportuniteiten op de markt.

Nancy De Beule: “Door de crisis kunnen bedrijven bijvoorbeeld beslissen om bepaalde delen van hun activiteit te koop te stellen om cash vrij te maken voor hun kernactiviteit. Aan de andere kant zijn er bedrijven en investeerders die weinig impact ondervinden van de crisis en op zoek zijn naar opportuniteiten. Dit, in combinatie met het feit dat investeerders en fondsen nog steeds heel veel middelen ter beschikking hebben om te investeren, zal aanleiding geven tot hernieuwde M&A activiteit.” ​ ​ ​ 

Naar een nieuwe golf van herfinanciering?

Het post-COVID-19 tijdperk brengt daarenboven de prangende vraag van (her)financiering naar boven. Uit de pre-COVID-19 M&A survey bleek dat veel Belgische bedrijven (32%) er de voorbije jaren al een herfinancieringsronde hadden opzitten en dus geen nieuwe ronde gepland hadden in 2020. Deze situatie ziet er nu anders uit. Zo hebben veel ondernemingen hun kredietreserves moeten aanspreken om de lockdown door te komen, zijn nieuwe korte termijn leningen aangegaan of hebben gebruik gemaakt van de steunmaatregelen die door de federale en regionale regeringen voorzien werden (o.a. tijdelijke werkloosheid, uitstel van betaling van belasting, etc.).

Wanneer deze uitgestelde betalingen en financiering moeten worden terugbetaald, zullen verschillende bedrijven genoodzaakt zijn hun aangegane schulden te herfinancieren”, analyseert Nancy De Beule. “We kunnen post-COVID-19 een nieuwe herfinancieringsgolf verwachten. Het is echter nog onzeker in welke mate de meer traditionele banken enthousiast zullen zijn om hierin mee te stappen en in hoeverre schuldfondsen en andere alternatieve kredietverstrekkers - waar het nog niet geïnvesteerde kapitaal zeer hoog is - hieraan actief zullen deelnemen.”

Uit de pre-Covid M&A survey bleek dat de meeste bedrijven beroep doen op een externe partner voor financiële, fiscale en juridische ondersteuning bij transacties. Daarnaast gaf bijna 75% van de respondenten aan na een overname waarde verloren te zien gaan door moeizame integratieprocessen. De integratie kost en de moeite om bedrijfsculturen te aligneren wordt in het bijzonder vaak onderschat door de ondervraagden.

Nancy De Beule: “Dit is een oud zeer. Dergelijke kosten en verschillen worden vaak slechts ‘ontdekt’ bij de integratie. Na COVID-19 zal dit probleem nog prangender worden, door het toenemend belang van de digitalisering. Een meer gesofisticeerde due diligence die tevens inzoomt op aspecten zoals bedrijfscultuur, ​ IT performance, duurzaamheid van het business model, duurzaamheid van het fiscaal beleid van een onderneming etc. en focust op het creëren van waarde na de deal, eerder dan louter de risico’s in kaart te brengen, wordt cruciaal voor succesvolle transacties post-COVID-19”.

De algemene verwachting is dat de COVID-19-crisis zal zorgen voor hernieuwde M&A activiteit in België, zij het aan een lager tempo dan voorheen. Dat heeft vooral te maken met investeerders die meer diepgaand onderzoek willen uitvoeren en gefaseerd te werk willen gaan om de langetermijnimpact van COVID-19 op de resultaten in te schatten. We verwachten hierbij ook dat de earn-out of andere methoden om aan risicobeheersing te doen opnieuw aan terrein zal winnen. Een tweede of derde golf van het virus en de intensiteit ervan kan echter roet in het eten gooien.

 

Bekijk het volledig Belgische M&A rapport hier.

 

Contact

Erik Oosthuizen

erik.oosthuizen@pwc.com

0474 56 42 76

www.pwc.com

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact