Skip to Content
De wereldeconomie in 2021: snelle, maar ongelijke groei

De wereldeconomie in 2021: snelle, maar ongelijke groei

PwC Global Economic Outlook 2021

  • Tegen eind 2021 zal totale wereldeconomie naar verwachting met ongeveer 5% groeien; de Eurozone groeit iets langzamer met 4,2%.
  • Economische groei verschilt sterk naar landen, sectoren en inkomensniveaus.
  • 2021 wordt een belangrijk jaar op vlak van klimaat: de wereldwijde uitgifte van groene obligaties overschrijdt voor het eerst de kaap van 500 miljard dollar.

 

16 februari 2021 - In haar laatste editie van de Global Economic Outlook gaat PwC ervan uit dat de wereldeconomie (gemeten tegen marktwisselkoersen) met ongeveer 5% zal groeien in 2021, het snelste tempo dat in de 21e eeuw is opgetekend. Het economisch herstel verloopt echter ongelijk doorheen verschillende sectoren, landen en inkomensniveaus.  PwC verwacht verder dat 2021 voor een echte vergroeningsimpuls zal zorgen. Zo zal de waarde van uitgegeven groene obligaties voor het eerst de kaap van 500 miljard dollar ronden.

Groei trekt weer aan, maar is ongelijk

Verwacht wordt dat de wereldwijde economische groei tegen 2021 zo’n 5% zal bedragen. In België zal de groei in BBP uitkomen op een gemiddelde van 4% (NBB, prognose 15 januari 2021). De komende drie tot zes maanden blijven echter een uitdagende periode. Zo zou de productie in sommige geavanceerde economieën in het eerste kwartaal zelfs opnieuw kunnen krimpen. Het is dan ook te verwachten dat de globale economische groei eerder in de tweede helft van het jaar op gang zal komen, wanneer de grote geavanceerde economieën minstens tweederde van hun bevolking hebben gevaccineerd. In economieën zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland wordt verwacht dat een groeiend maar lager productieniveau zal leiden tot een stijging van de werkloosheid.

Story image

Axel Smits, voorzitter van PwC België: “Het is weliswaar goed nieuws dat de wereldeconomie in haar geheel tegen eind 2021 of begin 2022 terug op het niveau van voor de crisis kan terugveren. Toch is het belangrijk te beseffen dat een goed functionerende economie op vertrouwen steunt, in de overheid, in bedrijven, in onze instellingen. COVID-19 heeft het aanpassingsvermogen van bedrijven, overheden en onze hele samenleving sterk op de proef gesteld. Een effectief herstel van deze wereldwijde crisis veronderstelt dat we ook prioriteit geven aan het heropbouwen van het vertrouwen en daarmee ons vermogen om een antwoord te bieden aan nieuwe uitdagingen. Daarom zal het cruciaal zijn - voor het bedrijfsleven maar ook voor de overheid - om na te denken hoe we onze samenleving kunnen heropbouwen en klaarstomen voor de toekomst - en daarbij voldoende lessen trekken uit het afgelopen jaar. Pas als we accepteren dat de wereld na COVID-19 er anders uitziet, ontstaan er tal van opportuniteiten om deze nieuwe context te omarmen”.

Groene impuls

Het milieu zal een belangrijk aandachtspunt worden voor 2021, dat nu al gezien wordt als een scharniermoment om de bedrijfs- en beleidstransitie naar netto nul uitstoot te versnellen.  Groene obligaties, die worden gebruikt voor de directe financiering van milieuprojecten, maken momenteel minder dan 5% van de wereldwijde vastrentende markt uit. In 2021 zal de totale uitgifte van groene obligaties voor het eerst met meer dan 40% toenemen tot een half biljoen dollar. Daarnaast zal de belangstelling van beleggers voor duurzame beleggingsfondsen (op basis van milieu-, sociale en bestuurlijke criteria, de zogenaamde ESG criteria) blijven toenemen. Tegen 2025 zouden deze duurzame beleggingsfondsen tot 57% van het totale aantal Europese beleggingsfondsen uitmaken, zo blijkt uit het rapport.

Uit de analyse blijkt ook dat de globale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen verder toeneemt, en dat de fotovoltaïsche zonnecapaciteit (PV) sterk zal stijgen als gevolg van de groeiende capaciteit in de EU, India en China. Als de huidige trends zich doorzetten, ligt de capaciteit voor fotovoltaïsche zonne-energie op koers om in 2023 aardgas en in 2024 steenkool in de globale energiemix te overtreffen.

In 2021 vinden er in de belangrijkste handelsblokken, waaronder de VS, China en de EU, belangrijke verschuivingen plaats op het gebied van groene investeringen en beleid. Sprekend was de beslissing van de Amerikaanse president Joe Biden kort na zijn inauguratie om terug in te stappen in het Klimaatakkoord van Parijs. Zodra de verspreiding van het virus onder controle is, zal de aandacht van beleidsmakers zich snel moeten richten op duurzame en inclusieve groei, met bijzondere aandacht voor werkgelegenheid en een impuls voor de groene economie. Bedrijven moeten alvast niet wachten en kunnen nu al plannen maken op het vlak van zowel groei als investeringen”, besluit Axel Smits, voorzitter van PwC België.

 

Contact

Maïté Oreglia

maite.oreglia@pwc.com
0485 07 67 17

www.pwc.com

 

 

 

 

Over PwC België

Serving clients from strategy through execution

PwC België engageert zich voor kwaliteit in dienstverlening op het vlak van audit, fiscaliteit en adviesverlening. 

Bij PwC geloven we dat waarde tot stand komt dankzij relaties – en dat principe brengen wij in praktijk bij alles wat we doen, waar ook ter wereld, van bij het eerste contact. Wij gaan voor waardecreatie vanaf dag één.