Bescheiden optimisme bij grotere bedrijven in België

PwC CFO Survey Series

  • 70% handhaaft de investeringsplannen, slechts 4% annuleert ze;
  • De CFO's richten zich op het opnieuw opbouwen van inkomsten door zich te richten op het innoveren van hun producten en diensten (39%);
  • Grootste risico's voor 2021 zijn de economische vertraging (26%), aanhoudende COVID-19 infecties (22%) en veranderende regelgeving (13%)

Brussel, 8 september 2020 - De economische vertraging en het groeiende besef dat we niet zomaar terug naar de normale gang van zaken zullen gaan, onderstrepen de enorme uitdagingen waarmee bedrijven in België te maken hebben. Toch verandert een derde van de grotere bedrijven in België hun budgetplannen voor het komende jaar voorlopig niet en houdt 70% vast aan hun investeringsplannen, zo blijkt uit de derde editie van de PwC CFO Survey. De meeste CFO's richten zich nu op het veiligstellen van de groei en dat doen ze voornamelijk door in te zetten op innovatie van hun producten en diensten (39%). Volgend jaar zal hun focus liggen op het uitbreiden van hun digitalisering, operationele verbeteringen en het optimaliseren van de productiviteit.

Hun positie herwinnen

Sommige bedrijven komen sterker uit een crisissituatie: 70% van de CFO's van grotere bedrijven in België - de basis van deze survey - zegt dat ze hun geplande investeringen voortzetten of zelfs verhogen. Meer dan een derde (35%) van hen verandert hun budgetplan voor volgend jaar niet. Naast dit ogenschijnlijke optimisme ondervindt een vijfde van hen (22%) toch een verminderde bereidheid van de banken om krediet te verstrekken. 30% van de respondenten was het er enigszins mee oneens dat de steunmaatregelen van de overheid voor bedrijven effectief zijn. Met het oog op de toekomst willen bedrijven hun inkomstenstromen weer opbouwen of verbeteren. De meeste CFO's (39%) doen dat door nieuwe of verbeterde producten of diensten op de markt te brengen - wat onderstreept dat innovatie een stuwende factor zal zijn tijdens deze herstelperiode.

Peter Vermeire, Partner bij PwC België, geeft toelichting: “De verstoringen als gevolg van de pandemie versnellen de bestaande trends en zijn een sterke katalysator voor verandering. Het is niet langer een op zichzelf staand probleem, maar het dwingt bedrijven om na te denken over de manier waarop ze in het verleden te werk zijn gegaan. Organisaties moeten nu op zoek naar manieren om binnen een onzekere COVID-19 context hun omzet weer op te krikken. Om dit weer te realiseren en om de tweede golf van COVID-19 aan te kunnen gaan, is een veelzijdige aanpak nodig. Het zullen vooral de bedrijven zijn die hun bedrijfsmodellen aanpassen, naar hun klanten luisteren, hun aanbod aanpassen en innoveren die daarin zullen slagen”.

Perspectieven voor 2021

Vooruitblikkend geeft 22% van de CFO's aan dat de voornaamste bedreiging voor hun bedrijf in 2021 een verdere verstoring van een mogelijke volgende besmettingsgolf van COVID-19 is. Andere risico's in de nabije toekomst zijn een potentiële recessie of economische vertraging (26%), veranderingen in de regelgeving (13%) en een afname van het consumentenvertrouwen (9%). ​ Financiële leidinggevenden zien wel een lichtpuntje in de huidige situatie: de respondenten geven aan dat het talent dat ze in huis hebben (30%) en hun investeringen in technologie om de crisis aan te pakken (26%) op termijn hun bedrijf beter zullen maken. Met het oog op de toekomst verwachten de meeste bedrijven de mogelijkheden tot digitalisering aan te boren (65%), terwijl andere bedrijven gebruik willen maken van het verbeteren van hun activiteiten (61%) of hun productiviteit (52%) in 2021.

“Een crisis als COVID-19 laat zien dat er extra risico's kunnen ontstaan, die elk hun eigen gevolgen teweeg brengen. De COVID-19-crisis is op zich misschien een ongewone gebeurtenis, maar een dergelijke ontwrichting is dat niet. Ook andere risico's zullen zich aanbieden. De "kettingreactie" van deze crisis toont de spanningsbreuken en hiaten aan, maar het is ook een goed uitgangspunt voor een versterkte defensie en interessante opportuniteiten”, zegt Rudy Hoskens, Partner bij PwC België.

Nancy De Beule, Partner bij PwC België concludeert: “Hoewel heel wat bedrijven de eerste schokken van de crisis hebben kunnen overbruggen, zullen we het economisch bilan pas binnen een goed jaar volledig kunnen inschatten. Op middellange termijn zullen bedrijven namelijk ook te maken krijgen met indirecte effecten van deze crisis, zoals een daling van de consumentenuitgaven en het sneeuwbaleffect van bepaalde van hun klanten die de openstaande vorderingen niet kunnen voldoen. Ook bedrijven die beroep deden op betalingsuitstel (COVID-19 maatregelen) alsook ten volle hun kredietlijnen hebben opgetrokken zullen op een gegeven moment aan hun betalingsverplichtingen moeten voldoen, wat mogelijks bemoeilijkt wordt als de periode van onzekerheid nog verder aanzwelt. Bovendien zien we ook dat banken iets meer risico-avers zijn om bijkomende kredieten te verlenen, zeker voor de financiering van acquisities. De economische impact zal dus ook naar verwachting voor een langere periode voelbaar blijven. De survey-resultaten tonen echter aan dat de situatie ook aanleiding geeft tot opportuniteiten voor bedrijven, zowel op het vlak van acquisities als naar het aligneren van hun productaanbod, hun manier van werken en zelfs hun hele business model naar de nieuwe realiteit waarin we ons op vandaag bevinden".

###

Over de PwC CFO Survey Series

PwC België volgt het sentiment en de prioriteiten van financieel leidinggevenden op de voet op, nu bedrijven reageren op ongekende disrupties als gevolg van het coronavirus. Dit onderzoek weerspiegelt de mening van 23 financiële leidinggevenden uit een dwarsdoorsnede van sectoren die afkomstig zijn van grote bedrijven in België en tijdens augustus 2020 zijn ​ bevraagd. ​ Ze buigen zich over de gevolgen van de crisis voor hun organisaties, hun overlevingsstrategieën en hun plannen en voorspellingen in een post-COVID-19-wereld.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op met