België boekt vooruitgang bij dichten loonkloof mannen en vrouwen, komt op 3de plaats van 33 OESO-landen

PwC’s 11e Women in Work Index

  • België is algemeen gestegen van de 12e plaats naar de 11e plaats in 2021, op 33 OESO-landen in de Women in Work Index.
  • De loonkloof tussen mannen en vrouwen in België (4,8%) blijft afnemen en is nu de op twee na kleinste in de OESO. Alleen Griekenland (3,6%) en Luxemburg (0,5%) scoren beter.
  • De arbeidsparticipatie van vrouwen in België is gestegen van 64,5% naar 65,7% (een stijging met 1,2 procentpunt). Het bereiken van dezelfde arbeidsparticipatie als Zweden, dat traditioneel sterk presteert (80,8%), zou het Belgische BBP met 12% kunnen doen stijgen.
  • De hogere arbeidsparticipatie van vrouwen gaat gepaard met een stijging van de werkloosheid onder vrouwen in België met 0,5 procentpunt (van 5,4% tot 5,9% in 2021).

Woensdag 8 maart 2023 – De jaarlijkse Women In Work Index van PwC, berekend voor 33 landen van de OESO, verschijnt in 2023 voor de 11e keer. Uit de index blijkt dat er enorme economische voordelen verbonden zijn aan het versnellen van de vooruitgang naar gendergelijkheid op de werkvloer. Als de participatiegraad van vrouwen in België wordt opgekrikt tot het niveau van Zweden - een land dat constant de beste prestaties levert - kan het Belgische bruto binnenlands product (bbp) met 66,8 miljard euro per jaar of 12% van het bbp stijgen. Bovendien zou het wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen kunnen leiden tot een extra inkomen van 5,7 miljard euro per jaar, een stijging van 5,3% voor vrouwen in België.

België maakt de laatste jaren een constante vooruitgang in de index en stijgt van de 20e plaats op de ranglijst in 2000 naar de 11e plaats in 2021. België steeg met één plaats in 2021 (12e in 2020), dankzij lichte verbeteringen in de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de arbeidsparticipatie van vrouwen en het verschil in participatiegraad. Alle landen in de top 10 verhogen echter ook hun score, dus ondanks kleine verbeteringen ten opzichte van het resultaat van 2020 kon België zijn historische toppositie van 10e plaats in 2019 niet heroveren.

Toch zijn er ook positieve indicatoren. Hoewel verre van ideaal, is de arbeidsparticipatie van vrouwen ten opzichte van 2020 met 1,2 procentpunt gestegen tot 65,7%, waarmee België op de 28e plaats staat van 33 OESO-landen. De werkloosheid onder vrouwen is weliswaar met 0,5 procentpunt gestegen, maar dat komt doordat meer vrouwen zijn gaan werken, wat een welkome ontwikkeling is. Bovendien is België erin geslaagd de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die van 5,0% tot 4,8% is gedaald, verder te dichten. Daardoor heeft ons land de op twee na kleinste loonkloof tussen mannen en vrouwen van de landen in de index (gemiddelde loonkloof: 13,8%). Dat is een belangrijke prestatie die kan worden toegejuicht.

Economische voordelen

Er vallen heel wat economische voordelen te halen door stappen te zetten in de richting van gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk. Volgens de bevindingen van de Women in Work Index zou België, als het de participatiegraad van vrouwen van Zweden zou evenaren (een land dat constant hoog scoort, 80,8% arbeidsparticipatie van vrouwen tegenover slechts 65,7% voor België), zijn bruto binnenlands product (BBP) kunnen verhogen met een indrukwekkende 66,8 miljard euro per jaar, 12% van het BBP.

Als de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België zou worden gedicht, zouden vrouwen 5,7 miljard dollar per jaar meer kunnen verdienen, een stijging van 5,3% van hun inkomsten. Deze cijfers tonen de economische voordelen aan die kunnen voortvloeien uit de vermindering van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het werk.

De afgelopen tien jaar is er gestaag vooruitgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid op de werkplek. Maar deze vooruitgang verliep langzaam. Het effect van de pandemie op de arbeidsmarkten in de hele OESO veroorzaakte een eenmalige daling van de index in 2020. De algemene index is in 2021 verbeterd, vooral door een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen en een lichte daling van de werkloosheid onder vrouwen. De opleving was echter niet voldoende om de index weer op het groeipad van voor de pandemie te brengen.

De Women in Work Index van dit jaar benadrukt dat het meer dan 50 jaar zal duren om de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de OESO te dichten. Een van de belangrijkste oorzaken van deze kloof is de zogenaamde "moederstraf", die vrouwen treft die onbetaalde zorgtaken op zich nemen en die leidt tot latente werkloosheid, een tragere loopbaanontwikkeling en lagere inkomsten gedurende de hele loopbaan.

"De heropleving na COVID-19 heeft ons laten zien dat we niet alleen op economische groei kunnen vertrouwen om gendergelijkheid te bewerkstelligen", zegt Griet Helsen, Partner en Diversity & Inclusion Leader bij PwC België. "Overheden kunnen helpen zorgen voor meer gelijke beleidsmaatregelen en oplossingen in verband met ouderschapsverlof, transparantie van de lonen en toegang tot betaalbare kinderopvang. Bedrijven hebben ook een belangrijke rol te spelen, door flexibele werkregelingen te voorzien, mentorschap aan te bieden om getalenteerde vrouwen te ondersteunen bij leiderschapskansen en barrières voor progressie en promotie te slopen. Sneller vooruitgang boeken op het gebied van gendergelijkheid en het dichten van beloningsverschillen is van vitaal belang voor het creëren van een eerlijkere, meer welvarende toekomst voor iedereen."

 

###

Over PwC’s OESO Women in Work Index

De PwC Women in Work Index combineert vijf belangrijke indicatoren van vrouwelijke economische empowerment over 33 OESO-landen in 2021. De vijf indicatoren waaruit de PwC Women in Work Index bestaat, zijn: de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de arbeidsparticipatie van vrouwen, de kloof tussen de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen, de werkloosheidsgraad van vrouwen en de voltijdse arbeidsparticipatie van vrouwen. De jaarlijkse Women in Work Index maakt gebruik van OESO-gegevens (actuals) voor het kalenderjaar 2021.

 

Lees PwC’s Women in Work Index voor meer inzichten.

220308_PwC_Women in Work 2023 PR FINAL_NL.pdf

PDF - 204 Kb

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op met