Bedrijfsleiders verwachten een crisis, maar 1 op 3 heeft er geen toegewijd team voor

Bedrijfsleiders verwachten een crisis, maar 1 op 3 heeft er geen toegewijd team voor

Global Crisis Survey

  • 95% verwacht in de toekomst door een crisis te worden getroffen;
  • 69% van de bedrijfsleiders heeft de afgelopen vijf jaar ten minste één crisis meegemaakt;
  • Bedrijven met meer dan 5.000 werknemers hebben vaker te maken gehad met meer dan 5 crises - gemiddeld één per jaar;
  • 29% van de bedrijven heeft geen gespecialiseerd team die zich specifiek bezighoudt met crisis paraatheid of crisisrespons.

10 September 2019 - Een crisis maakt geen onderscheid. 95% van bedrijfsleiders verwacht in de toekomst door een crisis te worden getroffen. 69% heeft er in de laatste vijf jaar zelf al één meegemaakt. Bedrijven met 5.000 of meer werknemers lopen de grootste kans om te maken te krijgen met crisissituaties. Het gaat vooral over cybercriminaliteit (26%), natuurrampen (22%), een leiderschapscrisis (17%) of fraude (16%). Dat blijkt uit de Global Crisis Survey 2019 van PwC, waarvoor 2.084 bedrijfsleiders in 25 sectoren en 43 landen, waaronder België, werden geïnterviewd.

De studie brengt 19 mogelijke ‘crisis triggers’ in kaart die in zeven overkoepelende categorieën werden ondergebracht om een bredere analyse mogelijk te maken - operationeel, technologisch, humanitair, financieel, juridisch, menselijk kapitaal en reputatie.

De meest voorkomende crisissituatie gaat meteen naar het hart van het bedrijf: operationele crisissituaties worden door meer dan de helft van de bedrijfsleiders (53%) aangehaald. Het gaat om operationele onderbrekingen, problemen in de toeleveringsketen of product defecten. Technologische  crisissituaties staan met stip op de tweede plaats. Een derde van de respondenten heeft dit soort crisis al heeft meegemaakt, ten gevolge van technologische defecten of cybercriminaliteit.

Story image

Ingvar Van Droogenbroeck, Partner bij PwC België:  “In het verleden kon je een crisis vaak nog onder de radar houden, maar in een tijd van sociale media en digitalisering heeft een crisis steeds vaker ook gevolgen voor externe belanghebbenden. Consumenten, politici, burgers, aandeelhouders verwachten van organisaties dat ze elke crisis onmiddellijk, effectief en correct aanpakken”.

 

Blinde vlek

Het onderzoek toont een opmerkelijke kloof tussen de crisissituaties die organisaties al hebben meegemaakt in het verleden en degene waarmee ze verwachten te maken hebben in de toekomst. De meest ingrijpende crisissituaties die bedrijven al hebben meegemaakt gaan vooral over liquiditeitsproblemen (14%), technologisch falen (11%) of operationele verstoringen (8.5%), terwijl de situaties waar ze in de toekomst op anticiperen vooral gaan over cybercriminaliteit (38%), marktverstoringen  (37%) of ethisch wangedrag (20%).

Roy Coppieters, Director bij PwC België: “Deze bevindingen doen vermoeden dat organisaties zich vooral laten leiden door wat ze kennen. Als we kijken naar de top drie crisissen die organisaties al hebben doorstaan, zijn de meest ontwrichtende situaties niet meteen de meest nieuwswaardige. Omgekeerd zijn de crisissituaties die door de media opgepikt worden misschien ook niet altijd de meest ontwrichtende. Dat is een belangrijke blinde vlek voor organisaties als ze zich willen voorbereiden op een mogelijke crisis”.

 

Een gewaarschuwde organisatie is er twee waard

Ondanks het feit dat bedrijfsleiders zich duidelijk bewust zijn van het risico op een crisis, heeft ​ 3 op 10 (29%) geen gespecialiseerd team in dienst dat werkt rond crisisparaatheid of crisisrespons.

Nochtans mag de impact van een crisis niet onderschat worden. Het heeft niet enkel gevolgen voor organisaties intern, maar ook extern, naar andere belanghebbenden toe. Het onderzoek onderstreept dat de effecten van een crisis elke laag van de organisatie aantast. Een crisis zorgt voor voelbare gevolgen op het vlak van zakelijke relaties (74%), de reputatie (61%) en de moraal (59%) binnen een organisatie.  

Story image

Ingvar Van Droogenbroeck, Partner bij PwC België: “Een crisis overkomt iedereen vroeg of laat.  Voorbereid zijn is van vitaal belang om de impact te beperken. De potentiële schade van een crisis - en of je er al dan niet sterker uitkomt of niet - wordt niet zozeer bepaald door de aard van de crisis als wel door hoe je er mee omgaat . "Never let a good crisis go to waste" zei Winston Churchill. Elke organisatie kan sterker uit een crisis komen als ze de juiste stappen zet.”

Organisaties die sterker uit een crisis komen of er zelfs voordeel uithalen, onderscheiden zich op vijf manieren:

  1. Ze wijzen middelen toe vóór een crisis zich voordoet - Een degelijke crisisparaatheid en -respons vergt een team, budget en tijd. Maak dit vrij vóór een crisis uitbreekt.
  2. Ze maken een plan en testen het - Voorbereid zijn betekent niet dat je op elke gebeurtenis kan anticiperen: houd rekening met de specifieke triggers die risico's kunnen opleveren, maar zorg er wel voor dat het crisisplan niet aan één of twee scenario's is gebonden. Maak het plan holistisch en flexibel. Test het en herbekijk het regelmatig.
  3. Ze nemen een op feiten gebaseerde aanpak aan - Snel en accuraat de feiten kunnen vaststellen in een crisissituatie is van primordiaal belang. Bovendien dient er rekening gehouden te worden met álle relevante belanghebbenden.
  4. Ze onderzoeken de oorzaak van de crisis en nemen actie - Als een organisatie een crisis heeft meegemaakt, is het verleidelijk om de ‘business as usual’ te hervatten, maar ‘winnaars’ graven dieper, definiëren actieplannen en volgen die op.
  5. Ze werken samen als team en houden zich aan hun waarden - Een gebrek aan interne samenwerking kan het moeilijk maken voor een organisatie om heelhuids uit een crisis te komen. Een crisis is niet enkel een bedreiging maar kan ook een kans zijn om de interne samenwerking en cultuur te versterken.
Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

 

PwC België
Culliganlaan 5
1831 Diegem